De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geluk, gelijkheid en duurzaamheid : bouwstenen voor structureel sociaal werk Dirk Geldof.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geluk, gelijkheid en duurzaamheid : bouwstenen voor structureel sociaal werk Dirk Geldof."— Transcript van de presentatie:

1 Geluk, gelijkheid en duurzaamheid : bouwstenen voor structureel sociaal werk Dirk Geldof

2 Auteur Het artikel werd geschreven door Dirk Geldof. Samen met enkele andere auteurs werkt hij mee om aan het tijdschrift Alert waardevolle artikels bij te brengen. Dirk Geldof is als docent verbonden aan Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HUB) en aan het departement Sociaal Agogisch Werk van de Karel de Grote- Hogeschool.. Ook doceert hij arbeidssociologie in het VUB. Hij is tevens ook OCMW-raadslid in Antwerpen, een ervaren socioloog en publicist. Ook schreef hij enkele boeken, meestal met een brede maatschappelijke invalshoek, over het leven in onze risicomaatschappij en ons consumptiegedrag. We consumeren ons kapot (2007) en Het leven in onze risicomaatschappij (2008) zijn hier voorbeelden van. Verder is hij vader van 2 kinderen, woont hij in Anterwerpen, heeft hij een blog en is hij ook op politiek vlak actief.

3 Auteur Enkele recente artikels van zijn hand zijn: Nood aan interculturalisering. Steden verkleuren sneller dan sociaal werk. ( Alert, jrg. 37, 2011, nr.2, pp. 8-18) Normatieve professionaliteit in het sociaal werk. ( Alert, 2008, jrg. 34, nr. 2, pp 66-75) De stad is een kosmos ( Alert, 2006. jrg. 32, nr 3, pp. 66- 79) Welzijn in dienst van veiligheid? ( Alert, 2006. Jrg. 32, nr 1, pp. 12-24)

4 - Referentie GELDOF D. (2011). Geluk, gelijkheid en duurzaamheid. Bouwstenen voor structureel sociaal werk. Alert, jaargang 37, nr. 4, p. 17-24 - Context Het artikel komt uit het tijschrift Alert. Het werd uitgegeven in oktober 2011 in het vierde nummer. Alert brengt ons meestal artikels die te maken hebben met allerlei actuele thema’s en is eerder gericht op het maatschappelijke aspect daarvan. De doelgroep van dit magazine ligt dan ook bij de volwassenen en eventueel enkele studenten. Om jongere lezers aan te spreken ligt het niveau toch wat te hoog - Structuur Structuur is er in het artikel zeker en vast aanwezig. Alles is goed in verschillende titeltjes onderverdeeld waardoor het artikel meer duidelijkheid krijgt. Het niveau van de tekst is tamelijk hoog maar toch valt ze goed te begrijpen. Hij maakt geen gebruik van een doorlopende tekst en is er op het eind een overzichtelijke bronnenlijst aanwezig.

5 Bronnenlijst Bauman, Z. (2011), Collateral damage. Social inequalities in a global age, Cambridge, Polity Press. Dalrymple, T. (2011), ‘De generatie van Amy Winehouse’, De Standaard, 11.08.2011. Elchardus, M. & Smits, W. (2007), Het grootste geluk, Leuven, LannooCampus. Geldof, D. (2008), Onzekerheid. Over leven in de risicomaatschappij, Leuven, Acco. Jackson, T. (2010), Welvaart zonder groei. Economie voor een eindige planeet, Utrecht, Jan van Arkel i.s.m. Oikos. Janssens, P. (2011), Voor wat hoort wat. Naar een nieuw sociaal contract, Antwerpen, De Bezige Bij. Jones, P.T. & Demeyere, V. (2009), Terra Reversa. De transitie naar rechtvaardige duurzaamheid, Berchem, EPO/Jan van Arkel. Layard, R. (2005), Waarom zijn we niet gelukkig?, Antwerpen, Atlas. Peeters, J. (red.), (2010), Een veerkrachtige samenleving. Sociaal werk en duurzame ontwikkeling, Berchem, EPO. Power, N. (2011), ‘Sociale onrust komt niet uit de lucht vallen’, De Standaard, 10.08.2011. Wilkinson, R. & Pickett, K. (2009), The Spirit Level. Why more equal societies almost always do better, London, Allen Lane/Penguin books.

6 Specialisten Richard Wilkinson : Was leerkracht aan een universiteit in Nottingham. Hij schreef al talloze werken, meestal handelen deze over ongelijkheid. Met zijn boek ‘The spirit level’ heeft hij veel mensen weten te boeien voor deze visie. Het is een kritische visie maar wel 1 waarin er plaats is voor verandering, die wij, ieder op zich, moeten realiseren. Hij schreef het boek samen met Kate Pickett.

7 Herbert Marcuse (Berlijn, 19 juli 1898 – Starnberg, 29 juli 1979) was een vooraanstaande Duits- Amerikaanse filosoof en socioloog. Hij behoorde tot deFrankfurter Schule. Zijn inzichten, kritiek, en zijn studie over de eendimensionale mens in onze moderne geindustrialiseerde samenleving kregen in de jaren 60 veel aanhangers vanuit de nieuwe links progressieve hippie beweging.Berlijn19 juli1898Starnberg29 juli1979Duits AmerikaansefilosoofsocioloogFrankfurter Schule Marcuse is voor hen ook een filosofisch en ideologisch boegbeeld.

8 Richard Layard : Richard Layard is een britse economist. Hij werkte ook als adviseur in de regering van Blair. Hij schreef al verschillende boeken over geluk. Hij vind het opmerkelijk dat er is de rijke westerse landen verdere groei en toename van rijkdom niet langer automatisch samengaat met een stijging van geluk en levenstevredenheid.

9 Tim Jackson Tim Jackson is een brits hoogleraar en hij schreef een boek waarnaar in het artikel verwezen wordt. In ‘Welvaart zonder groei’ stelt hij dat het grootste dilemma van onze tijd een verzoening is met onze lust naar een goed leven in samenspel met de beperkingen van onze eindige en uitputbare planeet. Een vergroening van onze economie en technologie is op zich goed, maar volstaat niet. We moeten een uitweg zoeken uit onze consumptiemaatschappij en het enige middel daarvoor is het verkrijgen van meer gelijkheid waarmee ook een mindere drang naar status in onze maatschappij mee gepaard gaat.

10 Begrippenlijst Neoliberalisme: Met de term neoliberalisme wordt verwezen naar de opleving van het economisch liberalisme die begon in de jaren tachtig. Het richtte zich vooral op de privatisering van overheidsbedrijven, het openbaar vervoer en de posterijen en telefonie. De politieke stroming gaat ervan uit dat de vrije markt in staat is zaken beter te regelen dan organisaties Discours: gesprek, onderhoud redevoering, speech Voorbeeld: `een discours houden over klimaatverandering Eendimensionele mens: studie uitgevoerd door Marcuse ( hoogleraar in de Frankfurter Schule) over onze hoog geindustrialiseerde samenleving. Door zijn kritiek op de kapitalischtische maatschappij en zijn bereidwilligheid om deel te nemen aan studentenbetogingen was hij een boegbeeld voor de nieuwe linkse politieke vleugel in de jaren 60. Egalitair: Gelijkheid nastrevend 2) Gelijkheid 3) Gericht op gelijke behandeling 4) Op voet van gelijkheid Empirisch: Op gebied van het reele directe ervaren; in tegenstelling tot rationeel, theoretisch, filosofisch of geloofs-gebonden.

11 Status: de rangorde van hoog naar laag die je aantreft bij mensen en dieren die samenleven in groepen, begrip uit de sociologie Disfunctioneel: niet normaal of goed werkend Reguleren: 1) Afspreken 2) Afdoen 3) In goede banen leiden 4) In de wet vastleggen 5) Leiden 6) Ordelijk doen verlopen 7) Regelen 8) Rangschikken 9) Schikken Revitalisering: Proces met als doel verschillende problemen op het gebied van de veterinaire kwetsbaarheid, natuur, landschap, milieu en ruimtelijke kwaliteit integraal aan te pakken Consumentisme: Maatschappelijke beweging die beoogt de rechten en de macht van de consumenten t.o.v.de producenten en aanbieders te versterken Populisme: stijl van politiek bedrijven waarbij de suggestie wordt gewekt dat maatschappelijke problemen heel eenvoudig kunnen worden opgelost Materialisme: is de filosofie die alles terugvoert op materiële, kwantificeerbare grootheden. Materialisme kenmerkt zich door een zekere moraal die simpelweg neerkomt op het vooropstellen van de dierlijke waarden van het `ik` en `mijn` van het primaire eten, slapen, vechten en voortplanten, waarbij vechten dan staat voor een in wedijver geobsedeerd zijn met seks

12 Instellingen en organisaties Er worden geen specifieke organisaties betrokken omdat hij met zijn artikel de maatschappij en het sociaal werk in het algemeen wil aanspreken.

13 Thanks for watching!


Download ppt "Geluk, gelijkheid en duurzaamheid : bouwstenen voor structureel sociaal werk Dirk Geldof."

Verwante presentaties


Ads door Google