De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 9 Verzekeringsbon en rekening Beleggingsleer Siem de Ruijter Jan Van Doorslaer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 9 Verzekeringsbon en rekening Beleggingsleer Siem de Ruijter Jan Van Doorslaer."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 9 Verzekeringsbon en rekening Beleggingsleer Siem de Ruijter Jan Van Doorslaer

2 Verzekeringsbon

3 Definitie Levensverzekering met beperkte looptijd Einde – VVD – Overlijden verzekerde Op naam – Belegging is gekend – Beveiligd tegen verlies, diefstal, brand … Verzekeringscontract – Risicodekking = overlijden verzekerde wordt verzekerd Rendement – Wordt bij inschrijving vastgesteld – Blijft gedurende ganse periode vast © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer3

4 Definitie 2 delen – een dekking bij leven – een overlijdensdekking 4 partijen – de verzekeraar – de verzekeringsnemer = de koper van de bon – de verzekerde = wiens overlijden wordt gedekt – de begunstigde ontvangt K en I bij overlijden van de verzekerde of op EVVD indien verzekerde nog leeft looptijd – 1 tot 8 jaar © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer4

5 Definitie © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer Verzekeringswereld is ingedeeld in takken voorbeeld: Tak10 = autoverzekering TAK21 verzekeringsproducten met gegarandeerde opbrengst voorbeelden klassieke levensverzekeringen spaarverzekeringen (verzekeringsrekening) verzekeringsbon maatschappij garandeert het kapitaal bepaalde minimumopbrengst voegt daar nog eventuele winstdeling aan toe www.assuralia.be 5

6 Soorten Producten verschillen op vlak van – looptijd (1 – 8 jaar) – minimumbedrag dat men moet storten – … © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer6

7 Veiligheid Verzekeraar die verzekeringsbon uitgeeft Belgische verzekeringsmaatschappijen vallen onder controle FSMA (www.fsma.be)www.fsma.be Verplicht om reserves aan te leggen om contractueel vastgelegde kapitalen uit te keren – Bij faillissement komen deze toe aan begunstigden van die contracten – Niet aan andere schuldeisers zoals fiscus … © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer7

8 Veiligheid 2008 – ‘Bijzonder beschermingsfonds voor deposito’s en levensverzekeringen’ – Als uitbreiding bij ‘Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten’ (zie 5.3.) – Verplichte aansluiting door verzekeringsonderneming vanaf 01.01.11 – Voor TAK21 – levensverzekeringsovereenkomsten naar Belgisch recht 100 000 EUR per verzekeringsnemer per verzekeringsonderneming – www.depositokas.be www.depositokas.be © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer8

9 Liquiditeit Kan niet worden verhandeld – Verzekeringsproduct – Op naam Gespaard geld kan opgevraagd worden – Oorspronkelijk kapitaal – Plus reeds verworven rente – Min opvragingsvergoeding © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer9

10 Return Wordt afgestemd op die van kasbons Vast voor de hele looptijd van het contract Uiteindelijke opbrengst dus op voorhand gekend Intresten worden gekapitaliseerd © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer10

11 Fiscaliteit In bepaalde gevallen: – geen RV van 21 % – voorwaarden! Bij kasbon, termijnrekening … – altijd 21 % RV! Belegger moet bekijken – of kosten, premie overlijdensdekking … lager zijn dan RV © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer11

12 Fiscaliteit Voorwaarden vrijstelling RV Minimale overlijdensdekking: 130 % van het geïnvesteerde kapitaal en verzekeringsnemer verzekerde en begunstigde (in geval van leven) moeten één en dezelfde persoon zijn © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer12

13 Fiscaliteit Voorwaarden vrijstelling RV Verzekeringsbons met looptijd > 8 jaar  altijd vrijgesteld van RV  8 jaar en 1 dag is voldoende Bij overlijden verzekerde – nooit RV verschuldigd – ongeacht de looptijd © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer13

14 Kosten Verzekeringstaks 1,1 % Instapkosten – afhankelijk van verzekeraar – kunnen oplopen tot 2 % – bij sommige verzekeraars in functie van looptijd voorbeeld – 0,3 % x looptijd x bedrag – 1,8 % x bedrag (voor verzekeringsbon op 6 jaar) – vergelijk! (niet iedereen rekent dit aan) Uitstapkosten – op vervaldag: 0 % – vervroegd uitstappen: opvragingsvergoeding overlijdingsdekking – premie in functie van leeftijd verzekerde © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer14

15 Voor- en nadelen © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer Voorbeeld pagina 162 - 163 15

16 Oefening verzekeringsbon – Vergelijking tussen verzekeringsbon termijnrekening kasbon Oefening pagina 163 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer16

17 Verzekeringsrekening

18 Definitie Spaarverzekering/verzekeringsrekening – tegenhanger kasbon/spaarrekening banken – soepeler dan kasbon want men kan vrij bedragen storten – minder soepel dan spaarrekening opvragingen eerste jaren worden vaak afgestraft instap- en uitstapkosten mogelijk verzekeringstaks 1,1 % © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer18

19 Definitie © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer TAK21 rendements- of kapitaalgarantie eventueel met bonus TAK23 opbrengst niet gegarandeerd gekoppeld aan beleggingsfondsen verschil tussen Tak21 en Tak 23 niet altijd even duidelijk TAK26 geen verzekeringstaks van 1,1 % verschuldigd intresten en bonussen wel belast aan 15 % RV www.assuralia.be 19

20 Soorten Spaarverzekering met gegarandeerd rendement – bv.: gewaarborgde minimumrentevoet van 2,75 % + bonus Spaarverzekering met gegarandeerd kapitaal – bieden ook kapitaalgarantie – maar geen minimumrentevoet – dus minimumrentevoet van 0 % + bonus © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer20

21 Veiligheid Idem verzekeringsbon dus – verzekeraar die spaarverzekering uitgeeft – Belgische verzekeringsmaatschappijen vallen onder controle FSMA (www.fsma.be)www.fsma.be – verplicht om reserves aan te leggen om contractueel vastgelegde kapitalen uit te keren Spaarverzekering met gegarandeerd rendement – Kapitaalgarantie – gewaarborgde minimumrente – winstbonus onzeker Spaarverzekering met gegarandeerd kapitaal – kapitaalgarantie – geen gewaarborgde minimumrente – winstbonus onzeker © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer21

22 Veiligheid Spaarverzekering met gegarandeerd rendement – kapitaalgarantie – gewaarborgde minimumrente – winstbonus onzeker Spaarverzekering met gegarandeerd kapitaal – kapitaalgarantie – geen gewaarborgde minimumrente – winstbonus onzeker © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer Doelpubliek: beleggers van spaarrekeningen, kasbons … die wat meer risico willen nemen (winstbonus nl. onzeker) Belegt meer in aandelen, neemt wat meer risico, om zo te proberen hogere return te behalen 22

23 Liquiditeit Principe: men kan altijd geld afhalen Maar: – RV bij afhaling binnen 8 jaar – vaak instapkosten (hoe langer men beleggingen aanhoudt, hoe minder deze wegen op jaarlijkse return) – vaak uitstapkosten (degressief) © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer23

24 Liquiditeit Opgelet: soms boetebeding onder bepaalde opstandigheden – obligatierente die stijgt – beurzen die slecht presteren – … © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer kapitaalgarantie? 24

25 Liquiditeit © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer25

26 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer Bron: www.tijd.bewww.tijd.be Datum: 17/07/12 26

27 Return Spaarverzekering met gegarandeerd rendement – Bv.: gewaarborgde minimumrentevoet van 2,75 % + bonus – Verschillend per verzekeraar soms enkel gegarandeerd voor periode van 8 jaar Soms toekomstige stortingen aan op dat moment geldende rentevoeten Spaarverzekering met gegarandeerd kapitaal – bieden ook kapitaalgarantie – maar geen minimumrentevoet – beleggen hiervoor meer in aandelen (en proberen hierdoor hogere return te behalen) goede beursjaren: hogere return dan SV met gegarandeerd rendement (hebben minder aandelen in portefeuille) slechte beursjaren: lagere return dan SV met gegarandeerd rendement (die dan toch gegarandeerde rente zal uitkeren) © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer27

28 Fiscaliteit Idem verzekeringsbon © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer28

29 Kosten Meestal – instapkosten – uitstapkosten – beheerskosten sterk verschillend per verzekeraar uitstapkosten: vaak degressief verzekeringstaks 1,1 % © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer VERGELIJK ! 29

30 Voor- en nadelen © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer30

31 Vergelijking tarieven © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer www.spaargids.be 31

32 Voorbeeld: Crest Axa © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer Bron: www.axa.bewww.axa.be Datum: 17/07/12 32

33 Voorbeeld: KeyCapital Blue © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer Bron: www.keytrade.bewww.keytrade.be Datum: 17/07/12 33


Download ppt "Hoofdstuk 9 Verzekeringsbon en rekening Beleggingsleer Siem de Ruijter Jan Van Doorslaer."

Verwante presentaties


Ads door Google