De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 9 Verzekeringsbon en rekening

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 9 Verzekeringsbon en rekening"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 9 Verzekeringsbon en rekening
Beleggingsleer Siem de Ruijter Jan Van Doorslaer Hoofdstuk 9 Verzekeringsbon en rekening

2 Verzekeringsbon

3 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Definitie Levensverzekering met beperkte looptijd Einde VVD Overlijden verzekerde Op naam Belegging is gekend Beveiligd tegen verlies, diefstal, brand … Verzekeringscontract Risicodekking = overlijden verzekerde wordt verzekerd Rendement Wordt bij inschrijving vastgesteld Blijft gedurende ganse periode vast © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

4 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Definitie 2 delen een dekking bij leven een overlijdensdekking 4 partijen de verzekeraar de verzekeringsnemer = de koper van de bon de verzekerde = wiens overlijden wordt gedekt de begunstigde ontvangt K en I bij overlijden van de verzekerde of op EVVD indien verzekerde nog leeft looptijd 1 tot 8 jaar © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

5 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Definitie Verzekeringswereld is ingedeeld in takken voorbeeld: Tak10 = autoverzekering TAK21 verzekeringsproducten met gegarandeerde opbrengst voorbeelden klassieke levensverzekeringen spaarverzekeringen (verzekeringsrekening) verzekeringsbon maatschappij garandeert het kapitaal bepaalde minimumopbrengst voegt daar nog eventuele winstdeling aan toe © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

6 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Soorten Producten verschillen op vlak van looptijd (1 – 8 jaar) minimumbedrag dat men moet storten © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

7 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Veiligheid Verzekeraar die verzekeringsbon uitgeeft Belgische verzekeringsmaatschappijen vallen onder controle FSMA (www.fsma.be) Verplicht om reserves aan te leggen om contractueel vastgelegde kapitalen uit te keren Bij faillissement komen deze toe aan begunstigden van die contracten Niet aan andere schuldeisers zoals fiscus … © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

8 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Veiligheid 2008 ‘Bijzonder beschermingsfonds voor deposito’s en levensverzekeringen’ Als uitbreiding bij ‘Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten’ (zie 5.3.) Verplichte aansluiting door verzekeringsonderneming vanaf Voor TAK21 – levensverzekeringsovereenkomsten naar Belgisch recht EUR per verzekeringsnemer per verzekeringsonderneming © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

9 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Liquiditeit Kan niet worden verhandeld Verzekeringsproduct Op naam Gespaard geld kan opgevraagd worden Oorspronkelijk kapitaal Plus reeds verworven rente Min opvragingsvergoeding © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

10 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Return Wordt afgestemd op die van kasbons Vast voor de hele looptijd van het contract Uiteindelijke opbrengst dus op voorhand gekend Intresten worden gekapitaliseerd © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

11 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Fiscaliteit In bepaalde gevallen: geen RV van 21 % voorwaarden! Bij kasbon, termijnrekening … altijd 21 % RV! Belegger moet bekijken of kosten, premie overlijdensdekking … lager zijn dan RV © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

12 Fiscaliteit Voorwaarden vrijstelling RV
Minimale overlijdensdekking: 130 % van het geïnvesteerde kapitaal en verzekeringsnemer verzekerde en begunstigde (in geval van leven) moeten één en dezelfde persoon zijn © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

13 Fiscaliteit Voorwaarden vrijstelling RV
Verzekeringsbons met looptijd > 8 jaar altijd vrijgesteld van RV 8 jaar en 1 dag is voldoende Bij overlijden verzekerde nooit RV verschuldigd ongeacht de looptijd © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

14 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Kosten Verzekeringstaks 1,1 % Instapkosten afhankelijk van verzekeraar kunnen oplopen tot 2 % bij sommige verzekeraars in functie van looptijd voorbeeld 0,3 % x looptijd x bedrag 1,8 % x bedrag (voor verzekeringsbon op 6 jaar) vergelijk! (niet iedereen rekent dit aan) Uitstapkosten op vervaldag: 0 % vervroegd uitstappen: opvragingsvergoeding overlijdingsdekking premie in functie van leeftijd verzekerde © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

15 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Voor- en nadelen Voorbeeld pagina © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

16 Oefening verzekeringsbon
Vergelijking tussen verzekeringsbon termijnrekening kasbon Oefening pagina 163 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

17 Verzekeringsrekening

18 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Definitie Spaarverzekering/verzekeringsrekening tegenhanger kasbon/spaarrekening banken soepeler dan kasbon want men kan vrij bedragen storten minder soepel dan spaarrekening opvragingen eerste jaren worden vaak afgestraft instap- en uitstapkosten mogelijk verzekeringstaks 1,1 % © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

19 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Definitie TAK21 rendements- of kapitaalgarantie eventueel met bonus TAK23 opbrengst niet gegarandeerd gekoppeld aan beleggingsfondsen verschil tussen Tak21 en Tak 23 niet altijd even duidelijk TAK26 geen verzekeringstaks van 1,1 % verschuldigd intresten en bonussen wel belast aan 15 % RV © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

20 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Soorten Spaarverzekering met gegarandeerd rendement bv.: gewaarborgde minimumrentevoet van 2,75 % + bonus Spaarverzekering met gegarandeerd kapitaal bieden ook kapitaalgarantie maar geen minimumrentevoet dus minimumrentevoet van 0 % + bonus © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

21 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Veiligheid Idem verzekeringsbon dus verzekeraar die spaarverzekering uitgeeft Belgische verzekeringsmaatschappijen vallen onder controle FSMA (www.fsma.be) verplicht om reserves aan te leggen om contractueel vastgelegde kapitalen uit te keren Spaarverzekering met gegarandeerd rendement Kapitaalgarantie gewaarborgde minimumrente winstbonus onzeker Spaarverzekering met gegarandeerd kapitaal kapitaalgarantie geen gewaarborgde minimumrente © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

22 Veiligheid Spaarverzekering met gegarandeerd rendement
kapitaalgarantie gewaarborgde minimumrente winstbonus onzeker Spaarverzekering met gegarandeerd kapitaal geen gewaarborgde minimumrente Doelpubliek: beleggers van spaarrekeningen, kasbons … die wat meer risico willen nemen (winstbonus nl. onzeker) Belegt meer in aandelen, neemt wat meer risico, om zo te proberen hogere return te behalen © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

23 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Liquiditeit Principe: men kan altijd geld afhalen Maar: RV bij afhaling binnen 8 jaar vaak instapkosten (hoe langer men beleggingen aanhoudt, hoe minder deze wegen op jaarlijkse return) vaak uitstapkosten (degressief) © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

24 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Liquiditeit Opgelet: soms boetebeding onder bepaalde opstandigheden obligatierente die stijgt beurzen die slecht presteren kapitaalgarantie? © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

25 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Liquiditeit © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

26 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Bron: Datum: 17/07/12 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

27 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Return Spaarverzekering met gegarandeerd rendement Bv.: gewaarborgde minimumrentevoet van 2,75 % + bonus Verschillend per verzekeraar soms enkel gegarandeerd voor periode van 8 jaar Soms toekomstige stortingen aan op dat moment geldende rentevoeten Spaarverzekering met gegarandeerd kapitaal bieden ook kapitaalgarantie maar geen minimumrentevoet beleggen hiervoor meer in aandelen (en proberen hierdoor hogere return te behalen) goede beursjaren: hogere return dan SV met gegarandeerd rendement (hebben minder aandelen in portefeuille) slechte beursjaren: lagere return dan SV met gegarandeerd rendement (die dan toch gegarandeerde rente zal uitkeren) © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

28 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Fiscaliteit Idem verzekeringsbon © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

29 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Kosten Meestal instapkosten uitstapkosten beheerskosten sterk verschillend per verzekeraar uitstapkosten: vaak degressief verzekeringstaks 1,1 % VERGELIJK ! © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

30 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Voor- en nadelen © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

31 Vergelijking tarieven
© Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

32 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Voorbeeld: Crest Axa Bron: Datum: 17/07/12 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

33 Voorbeeld: KeyCapital Blue
Bron: Datum: 17/07/12 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer


Download ppt "Hoofdstuk 9 Verzekeringsbon en rekening"

Verwante presentaties


Ads door Google