De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Loonbewerking SAP Best Practices.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Loonbewerking SAP Best Practices."— Transcript van de presentatie:

1 Loonbewerking SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
Het loonbewerkingsproces bestaat uit het verzenden van ruwe onderdelen of grondstoffen naar een leverancier voor specifieke productieprocessen en het terugontvangen van de gerede producten met toegevoegde waarde in de voorraad. Voordelen Stuklijstexplosie activeert vervolgfuncties, zoals levering aan loonbewerker. Automatische boeking van waardestroom Automatische boeking van voorraden naar overeenkomende voorraadtypen Belangrijke Processtappen Bij goederenlevering is het scenario gericht op de volgende activiteiten: Een bestelling creëren op basis van een geplande aanvraag tot bestellen, die is gecreëerd tijdens de laatste MRP-run Optioneel: handmatig een bestelling creëren Bestelling goedkeuren (indien vereist) Uitlevering Goederenafgifte voor levering en verzending naar loonbewerker

3 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
Bij goederenontvangst is het scenario gericht op de volgende activiteiten: Goederenontvangst voor een bestelling, geleverd door de loonbewerker Componentreserveringen en verbruik van componenthoeveelheden als levering van materiaal Factuurontvangst per post Factuur controleren en belastingonkosten valideren Uitgaande betaling

4 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Beheerder inkoop Hoofd inkoop Magazijnmedewerker Medewerker debiteurenadministratie Productie Planner

5 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Loonbewerking Een aanvraag tot bestellen voor loonbewerking wordt gegenereerd via het proces voor materiaalbehoefteplanning (MRP) of handmatig door een aanvrager. Een inkoper valideert of de aanvraag tot bestellen juist is en zet deze om in een bestelling. De bestelling moet worden goedgekeurd op basis van vooraf gedefinieerde parameters voordat de bestelling aan de leverancier wordt afgegeven. Het verbruik van verzonden onderdelen wordt vastgelegd bij ontvangst van de gereed product met toegevoegde waarde. De leverancier stuurt de factuur voor de verleende diensten. De factuur wordt betaald tijdens de normale betalingscyclus.

6 Procesflowdiagram Loonbewerking Productie Planner Beheerder inkoop
Oorspronkelijke behoeftesituatie Planning uitvoeren Beheerder inkoop Loonbewerkings-bestelling creëren Aanvraag tot bestellen toewijzen en bestelling creëren Hoofd inkoop Bestellingen goedkeuren Magazijnmedewerker Uitleverings-aanvraag creëren Afgiftebevesti-ging (optioneel) Transportorder genereren (optioneel) Transportorder bevestigen (optioneel) Goederenafgifte boeken Goederen ontvangen vanaf loonbewerkings-BO Medewerker crediteu-renadmin. Factuurontvangst vanaf loonbewerkings-BO MRP = materiaalbehoefteplanning, PO = bestelling, GR/IR = goederenontvangst/factuurontvangst, PPV = inkoopprijsafwijking

7 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

8


Download ppt "Loonbewerking SAP Best Practices."

Verwante presentaties


Ads door Google