De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verenigingscursus Basketbalspelregels

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verenigingscursus Basketbalspelregels"— Transcript van de presentatie:

1 Verenigingscursus Basketbalspelregels
datum

2 Eerste bijeenkomst, datum
Voorstellen, opzet, doel en vervolg Handelingen voor de wedstrijd Levende en dode bal, balbezit Wedstrijdklok Minuten -en secondenregels Pauze Overtredingen en fouten Sprongbal Lopen Bal uit/innemen van bal Terugspelen eigen helft Score

3 Tweede bijeenkomst, datum
Fouten Pauze Vrije worpen Time-out Wissel Sheet Taakverdeling scheidsrechters

4 Derde bijeenkomst, datum
Uitvoering arbitragetechniek Pauze Examen

5 Voorstellen, opzet, doel en vervolg
Twee cursusdagen van tot circa uur Praktijkochtend gevolgd door examen (tijd nog niet bekend) Materiaal: hand-out Forum Doel? Verplichting? Verwachtingen

6 Handelingen voor de wedstrijd
Op tijd aanwezig Tenue/herkenbaarheid Controle: Spelerskaarten Materialen Basket, netje, bal Juryleden en technische uitrusting Wedstrijdklok, time-out klok, 24-seconden apparatuur, pijl, teamfoutaanduiding Veilig speelveld Kleding en scherpe voorwerpen spelers sheet

7 Levende en dode bal, balbezit
Bal levend Bij sprongbal Bij inworp Vrije worp Bal dood Fluitsignaal scheidsrechter of signaal timer/24”-operator Uitzondering: Bal in de lucht Doelpoging tijdens fout 24” ten onrechte Balbezit Levende bal Controle over bal Pass Tikken?

8 Wedstrijdklok Tijd in Tijd stil Begin wedstrijd Tijdens wedstrijd
Vrij worp Tijd stil Einde speeltijd Signaal 24”-operator (balbezit) Fluitsignaal scheidsrechter Score tegen ploeg die time-out aanvraagt Score tijdens de laatste 2 minuten 4e periode/verlengingen

9 Minuten- en secondenregels
Scheidsrechter bijhouden: 3 seconden 5 seconden 8 seconden Jurytaak: 24 seconden 1 minuut 2 minuten 5 minuten 10 minuten 15 minuten 20 minuten

10 3 seconden Balbezit op aanvalshelft door de eigen ploeg niet langer dan drie seconden in de bucket van de tegenstander. Tenzij: beperkte gebied wil verlaten doelpoging team Dribbelen naar bord Opheffen door HELEMAAL buiten het beperkte gebied te komen. Straf bij overtreding?

11 Scheidsrechter - overig
5 seconden Zwaarbewaakte speler Tijd voor de inworp Tijd voor de vrije worp 8 seconden Als een speler op zijn eigen helft een levende bal in bezit heeft, moet zijn ploeg binnen acht seconden de bal in de eigen aanvalshelft hebben gebracht. Straf bij overtreding? 20 minuten Scheidsrechter op tijd aanwezig

12 Jurytaak - 1 24 seconden Tijd start Tijd stopt 1 minuut Time out
Aanvang wedstrijd Blessure, 5 fouten, D-fout 2 minuten Rust (1e/2e en 3e/4e kwart) Rust tussen verlengingen

13 Jurytaak - 2 5 minuten Duur verlenging 10 minuten Startende 5 spelers
Duur periode Blessure scheidsrechter 15 minuten Duur rust Wachten op scheidsrechters Wachten op (compleet) team 20 minuten Sheet ingevuld

14 Pauze

15 Sprongbal Wanneer? Start wedstrijd/periode Bal vast Weet niet
Dubbelfout (geen balbezit) Tegengesteld fluiten Uitvoering? Wie? Tikken, wanneer en aantal? Beperkingen springers/overige spelers Beurtelings balbezit Opstelling scheidsrechters Straf?

16 Dribbel Start als een speler met een levende bal deze werpt, tikt, rolt of dribbelt op de vloer en de bal weer raakt, voordat deze met een andere speler in aanraking komt. Stopt zodra de speler de bal met beide handen tegelijk aanraakt, of de bal in één of beide handen tot stilstand laat komen.

17 Lopen Lopen is het illegaal bewegen van één of beide voeten in ongeacht welke richting, terwijl de speler in bezit is van een levende bal en de speler de beperkingen overschrijdt.

18 Lopen Een speler die de bal vangt terwijl hij in beweging is of dribbelt mag tot stilstand komen: Als één voet de vloer raakt: pivotvoet zo gauw de andere voet de vloer raakt. mag de speler afzetten met deze voet en tegelijkertijd op beide voeten landen waarna geen van beide voeten pivotvoet kan zijn. Als beide voeten van de vloer zijn en de speler: gelijktijdig op beide voeten landt: keuze. Op het moment dat hij één van beide voeten optilt wordt de andere voet de pivotvoet. op één voet, daarna gevolgd door de andere voet landt, dan wordt de eerste voet die de vloer raakt pivotvoet. op één voet landt, mag de speler met die voet afzetten en op beide voeten tegelijkertijd landen, waarna geen van beide voeten pivotvoet kan zijn.

19 Lopen Een speler die valt, ligt of zit op de vloer maakt géén overtreding als hij de bal vasthoudt en op de grond valt of, terwijl hij ligt of zit op het speelveld, balbezit probeert te krijgen. Het is een overtreding wanneer de speler daarna glijdt, rolt of probeert op te staan, terwijl hij de bal vasthoudt.

20 Dragen van de bal Bal moet vloer raken voordat voordat de speler de bal weer met de hand raakt. Onbeperkt aantal passen wanneer de bal niet in aanraking is met hand. Loopfout: voet pas van de vloer als bal hand verlaten heeft

21 Bal uit/innemen van bal
Op of over de lijn Wanneer uit (stelling, plafond) Waar innemen, teruglopen

22 Terugspelen eigen helft
Terugspelen op eigen helft moet voldoen aan de volgende voorwaarden: Ploeg moet balbezit hebben gehad op de aanvalshelft Ploeg moet als laatste de bal hebben geraakt op de aanvalshelft Ploeg moet als eerste de bal aanraken op de verdedigingshelft en balbezit krijgen. Tikken van de bal is géén balbezit! Straf?

23

24 Score, 3-punts Het aantal punten van de score wordt bepaald door de plaats van waar de schutter schiet als de tijd en bal levend zijn. Het meest aantal punten is als gescoord wordt achter de driepuntslijn.

25 Score, 2-punts Een score tussen de eindlijn en de driepuntslijn telt voor twee punten.

26 Score, 1-punts Vrije worpen (waarover in de 2e bijeenkomst meer) is een doelpoging die onbelemmerd moet zijn en tellen ieder voor één punt.

27 Goaltending AANVALLER en/of VERDEDIGER mogen bij een DOELPOGING een DALENDE bal boven het niveau van de ring NIET aanraken tot de bal de ring raakt of totdat duidelijk is dat de bal geen ring raakt.

28 Interference Ook het bord en/of de basket mogen niet woorden aangeraakt als de bal OP de ring is. Het aanraken van een bal aanraken IN de basket is altijd een doelpunt.


Download ppt "Verenigingscursus Basketbalspelregels"

Verwante presentaties


Ads door Google