De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bio Base Europe Bouwsteen voor een duurzame biogebaseerde economie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bio Base Europe Bouwsteen voor een duurzame biogebaseerde economie"— Transcript van de presentatie:

1 Bio Base Europe Bouwsteen voor een duurzame biogebaseerde economie
Prof. Wim Soetaert

2 Een gezamenlijk initiatief van twee stichtende partijen:
Bio Base Europe Innovation and training for a sustainable biobased economy Een gezamenlijk initiatief van twee stichtende partijen:

3 Ghent Bio-Energy Valley
Publiek Private Samenwerking ter bevordering van duurzame biogebaseerde activiteiten en economische ontwikkeling in de Gentse regio

4 Publieke organisaties
Industriële leden

5 Hoofdacties van Ghent Bio-Energy Valley
Technologische innovatie: uitbouw van Onderzoek en Ontwikkeling op vlak van bio-energie en biogebaseerde producten Sensibilisering van het grote publiek: organisatie van informatiecampagnes rond bio-energie en biogebaseerde producten Clustervorming stimuleren in de Gentse haven: uitbouw van synergieën tussen de industriële spelers

6 Industriële integratie in Ghent Bio-Energy Valley: Bioraffinaderij-cluster in het Rodenhuizedok
EuroSilo

7 Bioraffinaderij Rodenhuize dok: Het grootste geïntegreerd productiecomplex voor biobrandstoffen van Europa ton biodiesel m³ bio-ethanol MW bio-electriciteit

8 Bioraffinaderij Rodenhuize dok: De kracht van clustervorming en synergie
Sterke integratie: volledige productieproces van grondstof tot biobrandstof op één enkele productiesite Efficiënte productie met lage kosten Hoge eco-efficiëntie van het productieproces Voordelen van de schaalgrootte Strategische samenwerking tussen de partners Competitieve positie in een moeilijke markt

9 Een biopark ter promotie van hernieuwbare bio-energie activiteiten in regio Terneuzen

10 Publieke organisaties
Industriële leden

11 Hoofdacties van Biopark Terneuzen:
Krachtenbundeling tussen de publieke en private partners voor het ontwikkelen van biogebaseerde activiteiten in Terneuzen Clustervorming stimuleren door het ontwikkelen van synergieën tussen industriële partners Industriële duurzaamheid promoten

12 Bioraffinaderij cluster Sas van Gent

13 Lacune in de innovatieketen van de biogebaseerde economie
Probleemstelling 1: Lacune in de innovatieketen van de biogebaseerde economie Onderzoek Ontwikkeling Producten Eindgebruik WetenschapTechnologie Productie Markt Intellectuele eigendom ROI Know-How Industriële eigendom Wetenschappelijke kennis en expertise zijn aanwezig maar… Moeizame vertaling van kennis naar industriële innovatie Onvoldoende waardecreatie op wetenschappelijke resultaten Nood aan een polyvalente pilot plant voor biogebaseerde producten en processen:

14 Gebrek aan procesoperatoren voor de biogebaseerde economie
Probleemstelling 2: Gebrek aan procesoperatoren voor de biogebaseerde economie Dalende interesse bij de studenten voor technische studies Tekort aan operatoren voor procesindustrieën in het algemeen Gebrek aan publieke zichtbaarheid en kennis over de biogebaseerde economie. Nood aan een specifieke opleidingsfaciliteit voor de biogebaseerde industrie

15 Innovation and training for a sustainable biobased economy
Bio Base Europe Innovation and training for a sustainable biobased economy Locatie Gent: Pilot Plant Locatie Terneuzen: Training Center

16 Innovation and training for a sustainable biobased economy
Bio Base Europe Innovation and training for a sustainable biobased economy Bio Base Europe Pilot Plant (Gent): Opschalen en optimalisatie van bioprocessen op pilootschaal (10 m³) Proefproductie van nieuwe bioproducten op ton schaal voor het testen van de toepassing en het marktpotentieel Bio Base Europe Training Center (Terneuzen) Opleiden van procesoperatoren voor biogebaseerde en algemene procesindustrieën - Faciliteiten voor netwerking en informatieverschaffing

17 Innovation and training for a sustainable biobased economy
Bio Base Europe Innovation and training for a sustainable biobased economy Feiten & cijfers Investering Werknemers Miljoen € VTE Pilot Plant Training Center Totaal

18 Bio Base Europe Wordt financieel ondersteund door:
Innovation and training for a sustainable biobased economy Wordt financieel ondersteund door:

19 Bio Base Europe Pilot Plant
Polyvalente pilootinstallatie met eigen competent personeel One-stop shop: het volledige productieproces vanaf de groene grondstof tot het eindproduct in één enkele proefinstallatie Open innovatie model: Service model: Pilootprojecten worden uitgevoerd voor klanten die de rechten op de ontwikkelde technologie behouden Toegankelijk: De Bio Base Europe Pilot Plant is toegankelijk voor alle bedrijven en onderzoekspartners uit de sectoren van de chemie, agro-industrie, energie, voeding,….

20 Bio Base Europe Pilot Plant
Activiteiten: Ontwikkeling en optimalisatie van biogebaseerde processen, gebruik makend van een brede waaier aan technologieën: biomassa fractionering, fermentatie, bioconversie, groene chemie, up-stream and down-stream processing Opschalen van biogebaseerde processen tot op 10 m³/ton schaal Proefproductie van nieuwe bioproducten op ton schaal om het toepassings- en marktpotentieel te kunnen testen

21 Bio Base Europe Pilot Plant

22 Terneuzen (Nl) Gent (B) Bio Base Europe Pilot Plant

23 Bio Base Europe Pilot Plant

24

25

26

27

28

29

30

31 Bio Base Europe Pilot Plant
Fermentatie en biokatalyse apparatuur tot op 10 m³ schaal Apparatuur voor groene chemie tot op 10 m³ schaal Up-stream en down-stream processing apparatuur: Planten fractionering Biomassa voorbehandeling: stoomexplosie, zure hydrolyse,… Fysische scheiding: filtratie, centrifugatie,… Evaporatie Kristallisatie Ionenwisselaar en electrodialyse Membraan scheiding: microfiltratie, ultrafiltratie,…

32 Bio Base Europe Pilot Plant

33 Bio Base Europe Pilot Plant

34 Bio Base Europe Pilot Plant

35 Bio Base Europe Training Center

36 Bio Base Europe Training Center

37 Bio Base Europe Training Center

38 Bio Base Europe Training Center

39 Bio Base Europe Training Center

40 Bio Base Europe Training Center

41 Conclusie en perspectieven
Onze wereld gaat doorheen een overgang naar een duurzamere maatschappij gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen Om deze ontwikkeling te ondersteunen hebben we nood aan nieuwe technologie en nieuwe mensen Bio Base Europe beantwoordt aan deze nood door middel van een Pilot Plant en Training Center voor de biogebaseerde economie Bio Base Europe werkt via open innovatie en opleiding en staat open voor alle spelers van de biogebaseerde economie

42 Innovation and training for a sustainable biobased economy
Bio Base Europe Innovation and training for a sustainable biobased economy Versnelt de ontwikkeling van een duurzame biogebaseerde economie in Europa

43 Uitbreiding Bio Base Europe Pilot Plant met vierde proceshalle

44 Bio Base Europe Pilot Plant
Vierde proceshalle Bio Base Europe Pilot Plant Op welke technologieën zet Vlaanderen in? Welke apparaten hebben we nodig? Waarvoor is er een industrieel draagvlak? Huidige lacunes: Thermochemische conversieprocessen Productie van biochar Biomassa voorbehandeling Stationnaire bio-energie toepassingen Procesintensificatie: microreactoren

45 Pyrolyse

46 Biochar: the carbon negative biobased economy

47 Biochar effect op plantengroei

48 Dranco – Anaerobe vergisting


Download ppt "Bio Base Europe Bouwsteen voor een duurzame biogebaseerde economie"

Verwante presentaties


Ads door Google