De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bio Base Europe Bouwsteen voor een duurzame biogebaseerde economie Prof. Wim Soetaert.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bio Base Europe Bouwsteen voor een duurzame biogebaseerde economie Prof. Wim Soetaert."— Transcript van de presentatie:

1 Bio Base Europe Bouwsteen voor een duurzame biogebaseerde economie Prof. Wim Soetaert

2 Bio Base Europe Innovation and training for a sustainable biobased economy Een gezamenlijk initiatief van twee stichtende partijen:

3 Ghent Bio-Energy Valley Publiek Private Samenwerking ter bevordering van duurzame biogebaseerde activiteiten en economische ontwikkeling in de Gentse regio www.GBEV.org

4 Publieke organisaties Industriële leden

5  Technologische innovatie: uitbouw van Onderzoek en Ontwikkeling op vlak van bio-energie en biogebaseerde producten  Sensibilisering van het grote publiek: organisatie van informatiecampagnes rond bio-energie en biogebaseerde producten  Clustervorming stimuleren in de Gentse haven: uitbouw van synergieën tussen de industriële spelers Hoofdacties van Ghent Bio-Energy Valley

6 EuroSilo Industriële integratie in Ghent Bio-Energy Valley: Bioraffinaderij-cluster in het Rodenhuizedok

7 Bioraffinaderij Rodenhuize dok: Het grootste geïntegreerd productiecomplex voor biobrandstoffen van Europa 250.000 ton biodiesel 150.000 m³ bio-ethanol 80 180 MW bio-electriciteit

8 Bioraffinaderij Rodenhuize dok: De kracht van clustervorming en synergie  Sterke integratie: volledige productieproces van grondstof tot biobrandstof op één enkele productiesite  Efficiënte productie met lage kosten  Hoge eco-efficiëntie van het productieproces  Voordelen van de schaalgrootte  Strategische samenwerking tussen de partners Competitieve positie in een moeilijke markt

9 Een biopark ter promotie van hernieuwbare bio-energie activiteiten in regio Terneuzen www.bioparkterneuzen.com

10 Publieke organisaties Industriële leden

11 Hoofdacties van Biopark Terneuzen:  Krachtenbundeling tussen de publieke en private partners voor het ontwikkelen van biogebaseerde activiteiten in Terneuzen  Clustervorming stimuleren door het ontwikkelen van synergieën tussen industriële partners  Industriële duurzaamheid promoten

12 Bioraffinaderij cluster Sas van Gent

13 Probleemstelling 1: Lacune in de innovatieketen van de biogebaseerde economie OnderzoekEindgebruikOntwikkelingProducten Intellectuele eigendom ROIKnow-How Industriële eigendom Wetenschap  Technologie   Productie  Markt Wetenschappelijke kennis en expertise zijn aanwezig maar… Moeizame vertaling van kennis naar industriële innovatie Onvoldoende waardecreatie op wetenschappelijke resultaten Nood aan een polyvalente pilot plant voor biogebaseerde producten en processen:

14 Probleemstelling 2: Gebrek aan procesoperatoren voor de biogebaseerde economie Dalende interesse bij de studenten voor technische studies Tekort aan operatoren voor procesindustrieën in het algemeen Gebrek aan publieke zichtbaarheid en kennis over de biogebaseerde economie. Nood aan een specifieke opleidingsfaciliteit voor de biogebaseerde industrie

15 Locatie Gent: Pilot Plant Locatie Terneuzen: Training Center Bio Base Europe Innovation and training for a sustainable biobased economy

16 Bio Base Europe Pilot Plant (Gent): - Opschalen en optimalisatie van bioprocessen op pilootschaal (10 m³) - Proefproductie van nieuwe bioproducten op ton schaal voor het testen van de toepassing en het marktpotentieel Bio Base Europe Training Center (Terneuzen) - Opleiden van procesoperatoren voor biogebaseerde en algemene procesindustrieën - Faciliteiten voor netwerking en informatieverschaffing Bio Base Europe Innovation and training for a sustainable biobased economy

17 Bio Base Europe Innovation and training for a sustainable biobased economy Investering Werknemers Miljoen € VTE Pilot Plant 1332 Training Center 812 Totaal 2144 Feiten & cijfers

18 Bio Base Europe Innovation and training for a sustainable biobased economy Wordt financieel ondersteund door:

19 Bio Base Europe Pilot Plant Polyvalente pilootinstallatie met eigen competent personeel One-stop shop: het volledige productieproces vanaf de groene grondstof tot het eindproduct in één enkele proefinstallatie Open innovatie model: –Service model: Pilootprojecten worden uitgevoerd voor klanten die de rechten op de ontwikkelde technologie behouden –Toegankelijk: De Bio Base Europe Pilot Plant is toegankelijk voor alle bedrijven en onderzoekspartners uit de sectoren van de chemie, agro-industrie, energie, voeding,….

20 Bio Base Europe Pilot Plant Activiteiten: –Ontwikkeling en optimalisatie van biogebaseerde processen, gebruik makend van een brede waaier aan technologieën: biomassa fractionering, fermentatie, bioconversie, groene chemie, up-stream and down-stream processing –Opschalen van biogebaseerde processen tot op 10 m³/ton schaal –Proefproductie van nieuwe bioproducten op ton schaal om het toepassings- en marktpotentieel te kunnen testen

21 Bio Base Europe Pilot Plant

22 Terneuzen (Nl) Gent (B) Bio Base Europe Pilot Plant

23 Bio Base Europe Pilot Plant

24

25

26

27

28

29

30

31 Fermentatie en biokatalyse apparatuur tot op 10 m³ schaal Apparatuur voor groene chemie tot op 10 m³ schaal Up-stream en down-stream processing apparatuur: Planten fractionering Biomassa voorbehandeling: stoomexplosie, zure hydrolyse,… Fysische scheiding: filtratie, centrifugatie,… Evaporatie Kristallisatie Ionenwisselaar en electrodialyse Membraan scheiding: microfiltratie, ultrafiltratie,… … Bio Base Europe Pilot Plant

32

33

34

35 Bio Base Europe Training Center

36

37

38

39

40

41 Onze wereld gaat doorheen een overgang naar een duurzamere maatschappij gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen Om deze ontwikkeling te ondersteunen hebben we nood aan nieuwe technologie en nieuwe mensen Bio Base Europe beantwoordt aan deze nood door middel van een Pilot Plant en Training Center voor de biogebaseerde economie Bio Base Europe werkt via open innovatie en opleiding en staat open voor alle spelers van de biogebaseerde economie Conclusie en perspectieven

42 Bio Base Europe Innovation and training for a sustainable biobased economy Versnelt de ontwikkeling van een duurzame biogebaseerde economie in Europa www.bbeu.org

43 Uitbreiding Bio Base Europe Pilot Plant met vierde proceshalle

44 Op welke technologieën zet Vlaanderen in? Welke apparaten hebben we nodig? Waarvoor is er een industrieel draagvlak? Huidige lacunes: Thermochemische conversieprocessen Productie van biochar Biomassa voorbehandeling Stationnaire bio-energie toepassingen Procesintensificatie: microreactoren Vierde proceshalle Bio Base Europe Pilot Plant

45 Pyrolyse

46 Biochar: the carbon negative biobased economy

47 Biochar effect op plantengroei

48 Dranco – Anaerobe vergisting


Download ppt "Bio Base Europe Bouwsteen voor een duurzame biogebaseerde economie Prof. Wim Soetaert."

Verwante presentaties


Ads door Google