De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CALIBRATING gaat over het ijken van ontwerpvraag, je werkomving, je werkwijze, jezelf als ontwerper en evident je ontwerpvoorstellen ten aanzien van een.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CALIBRATING gaat over het ijken van ontwerpvraag, je werkomving, je werkwijze, jezelf als ontwerper en evident je ontwerpvoorstellen ten aanzien van een."— Transcript van de presentatie:

1 CALIBRATING gaat over het ijken van ontwerpvraag, je werkomving, je werkwijze, jezelf als ontwerper en evident je ontwerpvoorstellen ten aanzien van een groter geheel. (in twee regels)

2 CALIBRATING LAB CALIBRATING THE ISSUE CALIBRATING THE METHOD NET WERKEN IN NETWERKEN

3

4

5 MAANDAG 22 OKTOBER – AANSLUITEND (Cafetaria) – 'CALIBRATINGLAB' 1. bijkomende informatie 2. mogelijkheid tot het stellen van vragen 3.... (Thierry Lagrange, Annette Khuk, Marc Godts, Arnaud Hendrickx) 5e ARCHITECTUUR - AFSTUDEERLABS - INFONAMIDDAG AFSTUDEERLABS CALIBRATINGLAB

6 www.calibratinglab.be

7

8 Annette KUHK bagage: menswetenschappen: communicatiewetenschappen ( non profit sect.), politieke ( bestuurswetenschappen), sociale (onderwijssociologie), economie (bedrijfseconomie) WWW.HUMANARC.BE vorm wordt ruimte wanneer er mensen inhoud aan geven contextgenerering [UAD] / G+T focus binnen CALIBRATING-LAB >issues: ijking van onderhandelingsprocessen (overleg, communicatiestrategie, gebruikers) de relatie tussen sociale realiteiten en ruimtelijke situaties (sociologische aspecten van architectuur en stedenbouw) publieke dimensies (ruimte, flows,…) >method: de integratie van methodieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek in ontwerpprocessen >cases? Gebruikersoverlegplatform voor Ground Zero / Private Potzdammerplatz / Polderforten / Planning Guadalejara / …

9 Urban Context/ Human Scale Urban Governance/ Sociology / Economy 2. your focus 3. your luggage ANNETTE Kuhk mentor theoretical component as NEGOTIATION Public domain CALIBRATING Issues and Processes

10 Marc GODTS bagage: conceptueel architect (FLCextended) en experimenteel ontwerper (DIM.0) / onderzoeksproject (KILL SPACE) WWW.FLCextended.BE architectuur als achtergrond, gedeelde territoria, toekomstige conflicten de verkennende dimensie [EAD] focus binnen CALIBRATING-LAB >issues: de absolute dimensie van architectuur [architectuur als nulprogramma] de belevingswaarde van architectuur [belevingsruimte] >method: modeliseren, het ontwikkelen van open modellen voor architectuur, interieur, steden- bouw [architectuur als model] >cases? de 3de sarcofaag voor Tsjernobyl / Monaco aan de Maas / Villa’s op Rhodos / de gevangenis van Nike Town / …

11 [ ARCHITECTUUR ALS ACHTERGROND ]

12 Arnaud HENDRICKX bagage: architect WWW.RAUW.ORG architectuur als de realisatie van al uw wensen architectuur als ruimtelijk scenario / game engines architectuur als medium [MM] focus binnen CALIBRATING-LAB >issues: de betekenis en de rol van de architect ten aanzien van nieuwe media (games, second life, … ) ijking van architectuur ten aanzien van beeldende kunst >method: de inzet van 3D game engines >cases? Architecture for the Superficial / Syd Mead's Ruimte (Syd Mead is ontwerper voor o.a. Blade Runner, Alien en TRON) / Ruimtelijke scenario’s voor Pixels /…

13 ARCHITECTURE FOR THE SUPERFICIAL

14 Thierry LAGRANGE bagage: ingenieur-architect WWW.ARCHITETTURA.BE een voortdurende herdefiniëring van de architecturale discipline dmv de concrete projectprocessen de relatie tussen onderzoek en toepassing [AAD] focus binnen CALIBRATING-LAB >issues: (urbane) patronen – texturen, gemeenplaatsen – typologieën, puzzels - splinters, strategie - subversie … >method: conceptual thinking >cases? serres – Lochristi / leegten in stedelijke en suburbane ruimtes / putten / de fragmenten van de steenweg / …

15 reële acties en communicaties framework/matrix als go between inhoudelijke denkoefening reële acties en communicaties framework/matrix als go between inhoudelijke denkoefening thierry lagrange

16

17 CALIBRATOR ACTIVE AND PASSIVE CALIBRATOR INTERNAL CALIBRATOR TARGET CALIBRATOR … SELF-CALIBRATING CALIBRATING LOOP CALIBRATING

18 is afmeten, instellen, maat geven, meetbaar maken, ijken, fijnregelen, tunen … CALIBRATING

19 CALIBRATING definieert een specifiek punt waarop iets juist, precies, verifieerbaar, meetbaar, controleerbaar, vergelijkbaar, werkbaar wordt.

20 CALIBRATING zorgt ervoor dat iets optimaal en maximaal kan werken binnen gegeven parameters…

21 CALIBRATING is een vaak voorkomend begrip in onder andere industrie, mechanica, electronica…

22 “Calibrating refers to setting up a device in a centered state or known condition, where it can then yield the best performance within given parameters. In either case, there is always a “proper” way to calibrate a device, given a type of work flow or objective. Calibration of a device goes hand in hand with creating a profile of the device in its calibrated state. If results suddenly become inconsistent, recalibrating a device will bring back the consistency. Device Profiles: Once you calibrate a device, you’ll then want to create a profile that describes the device’s range in its calibrated state. These device profiles can communicate with other device profiles in a work flow to increase the consistency of results. Output Profiles/Input Profiles: Profiling is measuring the capabilities of a (calibrated) device and then saving this information in a file. The term “profile” is also used to describe a combination of elements or characteristics. Calibration Versus Profiling: In reality, calibrating and profiling is a partnership rather than a competition, but people frequently confuse these terms. Calibrating is like giving a device a fine tune-up, while profiling is describing the device in its already tuned-up condition.” Excerpted from Practical Color Management: Eddie Tapp on Digital Photography by Eddie Tapp. Copyright © 2006, O'Reilly.

23 in Architectuur, Stedenbouw en Interieur betekent dit in grote lijnen een bewuster streven naar een vorm van to the point project (een project dat focust op dat specifieke deel of punt dat een referentie, of een motor of een model kan zijn voor het grotere geheel) en naar een vorm van to the point ontwerpen (een ontwerpen dat op zoek gaat naar de juiste vraagstelling en referentiekaders en naar een radicalisering en een optimalisering van de werkvorm). Architectuur, Stedenbouw en Interieur zijn een complexe activiteit in een complexe omgeving. CALIBRATING

24 is positief omgaan met de crisis waarin heel wat ruimtelijke situaties zich bevinden als gevolg van virtualisering, thematisering, verstedelijking, globalisering, migraties en andere fenomenen of verschuivingen.

25 CALIBRATING een key issue in Architectuur, Stedenbouw en Interieurs.

26 is een pedagogisch project. Het biedt als afstudeerlab niet alleen een inhoud aan maar ook methodieken zodat een sterker bewustzijn - als ontwerper en omtrent het ontwerp en omtrent het ontwerpen – ontstaat. CALIBRATING LAB

27 CALIBRATING ondersteunt de student ten aanzien van de dubbele realiteit waarin zij/hij zich - nu met de masterproef en nadien in de toekomst - moet waarmaken:

28 CALIBRATING als een vorm van omgaan met de complexiteit van het "ontwerpen": de complexiteit van eigen organisatie, samenwerking, positionering enz [...-eigen parcours-eigen bagage-eigen kunnen en niet kunnen-trajecten-labs-consults-...- masterproject-componenten-electives-....-vraagstelling-projectontwikkeling-terugkoppeling-....- positionering binnen de discipline-positionering naar toekomst-...]

29 CALIBRATING als een vorm van omgaan met de complexiteit van “architectuur”, “interieur” of “stedenbouw”: de complexiteit van actuele vraagstukken op het vlak van architectuur/interieur/stedenbouw [de hoge eisen, de vele randvoorwaarden, de tegengestelde belangen,...]

30 is een verzameling van research en projecten met elk hun bijzondere invalshoek en bagage - rondom een gemeenschappelijke vraagstuk: CALIBRATINGLAB “Hoe kan architectuur/stedenbouw/interieur ten aanzien van snel veranderende omgevingscondities, tegenstrijdige bewegingen en vele agenda’s, gemeenschappelijke referenties geven, een "maat geven, meten, ijken" naar de toekomst toe - tot welke modellen (architecturaal/stedenbouwkundig/interieur/...) geeft dit aanleiding en hoe kan je deze modellen als project uitdiepen?” Het is hierdoor dat het functioneren van het LAB naar de buitenwereld toe verstaanbaar wordt en waardoor het LAB en wat binnen het LAB gebeurt, relevant is voor de actualiteit van architectuur, stedenbouw en interieur toe.

31 CALIBRATING is dus het vraagstuk waardoor alle verschillende projecten met elkaar binnen het LAB kunnen communiceren, samenwerken en kruisbestuiven - en dat niettegenstaande ieders specifieke projecttitel, vraagstuk, cases, klemtoon, uitdieping en invalshoeken.

32 “Door alle projecten af te toetsen op hun capaciteit tot CALIBRATING en door uit elk project MICRO- én MACRO-modellen te distilleren, zetten we binnen het CALIBRATING LAB spelenderwijs verbanden uit tussen de verschillende schaalniveaus (infrastructuur, object, interieur, architectuur, stedenbouw...) en kunnen we ingaan op bijzondere aspecten zoals techniek, theorie, communicatie enz...” “Het is niet de bedoeling dat CALIBRATING de verschillende projecten vertekent, wel dat door middel van CALIBRATING het specifieke van elk project aantoonbaar en overdrachtelijk gemaakt wordt.”

33 Het LAB staat open voor eindwerkstudenten architectuur / stedenbouw / interieur met een aan CALIBRATING vergelijkbaar vraagstuk of case.

34 FAQ

35 ● Wat is een CALIBRATING LAB? ijken van vraag EN methode CALIBRATING LAB is een onderzoeksomgeving waar het ijken als handeling centraal staat. In dit laboratorium wordt enerzijds een ontwerpvraag geijkt. Anderzijds wordt de wijze waarop men werkt (het ontwerpen, onderzoeken, analyseren, selecteren, synthetiseren …) aan een ijking onderworpen. Het biedt de student de mogelijkheid om een eindproject te ontwikkelen binnen een groter onderzoeksgeheel. ● Waarom doen we dit? eindproef als nieuwe start Twee redenen: De studenten hebben er minstens vier en een half jaar opzitten. Alvorens af te studeren is deze ijking het geschikte middel om alles op een rijtje te zetten. De initiatiefnemers van dit meerjarig onderzoeksproject zijn van oordeel dat het calibreren van een ontwerpvraag en van een individuele handeling met betrekking tot die vraag niet alleen relevant is maar zelfs noodzakelijk voor wat na de eindproef komt. Deze gedachte is op heden een aanvoelen, gestoeld op eigen ervaringen en bedenkingen bij bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen. ● Wanneer doen we dit? van één semester tot levenslang Concreet behelst het een eindproject in de laatste semester. Het onderzoeksproject CALIBRATING LAB van de initiatiefnemers loopt over twee en een half jaar. Een goed CALIBRATING LAB resulteert in een levenslang calibreren.

36 ● Waar gebeurt dit? het IK en het NET: Individu en context Dit is de cruciale vraag. CALIBRATING LAB biedt ondersteuning aan de individuele student in de eindwerkfase. CALIBRATING LAB biedt een netwerk aan. Een laboratoriumsetting resulteert in een netwerk waar verschillende mensen worden bij betrokken en waar verschillende disciplines komen bij kijken. De laboratoriumsetting is dus geen individuele klassieke relatie tussen student en mentor. Partners uit deze meer traditionele vorm van consult voor atelier of componenten zijn uitgenodigd om aan het laboratorium deel te nemen. Naast dit netwerk is het een bewustwordingproces, waarbij de student tracht zijn onderzoeks- en ontwerpdaden te ordenen, te schikken in een mentaal kader, te calibreren. ● Hoe gaan we te werk? methode volgens ontwerpvraag De specifieke ontwerpvraag kan komen op initiatief van de student, kan door een initiatiefnemer van het lab worden geïntroduceerd of komt tot stand vanuit discussie. CALIBRATING LAB is een onderzoeksproject. De initiatiefnemers zullen dus vanuit een globale vraagstelling moeten komen tot een oplossing. De student zal dit projectgebonden ook moeten doen. Daar ligt het antwoord op de hoe-vraag; door het te doen. Vast staat dat dit antwoord er enkel komt door precies en bewust om te gaan met de wijze waarop een globale vraag en een ontwerpvraag wordt beantwoord. ● Tot wat leidt dit CALIBREREN? (geluk en geld) Voor de student hopelijk tot een ervaring, die hem duidelijk maakt dat het oplossen en beantwoorden van architecturale en stedenbouwkundige vragen een andere waarde krijgt door dit te doen met een heel bewuste aandacht voor het onderwerp en voor de methode; door te calibreren. Deze individuele bewustwording wordt gestimuleerd in de laboratorium-setting, die een voorafname op hedendaagse praktijken en uitdagingen is. Voor de initiatiefnemers leidt dit hopelijk tot twee resultaten. Vooreerst dat de student vertrekt met de gestelde ervaring. En verder dat het project na twee jaar uitmondt in een beter zicht op de wijze waarop architecturale en stedenbouwkundige probleemstelling worden aangepakt en beantwoord. In de hoop dat de instrumenten waarmee men ijkt preciezer worden.


Download ppt "CALIBRATING gaat over het ijken van ontwerpvraag, je werkomving, je werkwijze, jezelf als ontwerper en evident je ontwerpvoorstellen ten aanzien van een."

Verwante presentaties


Ads door Google