De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een korte voorstelling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een korte voorstelling"— Transcript van de presentatie:

1 Een korte voorstelling
Vakgroep Milieu & Samenleving Departement Sociologie, faculteit PSW Universiteit Antwerpen Een korte voorstelling

2 Sociologische analyse van milieuvraagstukken
Sociale constructie van hedendaagse risico’s: risicoperceptie, risk governance, risicocommunicatie Veranderende rol van experts en expertise: ontwikkeling werkkaders, evaluatie van nieuwe ‘kennisarrangementen’ Participatie van stakeholders en niet-georganiseerde burgers in kennisontwikkeling en beleidsvorming over controversiële milieuthema’s Factoren bij de ontwikkeling van maatschappelijk draagvlak milieubeleid; sociale transities duurzame ontwikkeling Sociale ongelijkheid en milieubedreigingen Vernieuwing van milieubeleid; verklaren van dynamiek en stabiliteit Methoden voor beleidsevaluatie in de milieusfeer

3 Onderzoeksthema’s Niet-exhaustieve lijst met thema’s:
Risicobeheer en risicocommunicatie Berging van nucleair afval Brownfieldsanering Stedelijke leefomgeving Afvalbeleid en duurzaam materialenbeleid Milieu en gezondheid Industriële hinder Natuur en biodiversiteit Integraal waterbeleid en overstromingsbeleid Ruimtelijke planning

4 Onderzoeksaanpak Voornamelijk kwalitatief onderzoek, vaak actieonderzoek Gedeeltelijk interdisciplinair met Sociale wetenschappen: milieu-specialismen in economie, rechten, organisatiepsychologie Harde wetenschappen: milieu-specialismen in geneeskunde, toxicologie, ingenieurswetenschappen… Wetenschap voor beleid en samenleving

5 Een greep uit de onderzoeksportefeuille
Europees Overstromingsrisico’s beheren in stedelijke context Vlaamse overheid Ontwikkeling van klimaatadaptatiebeleid binnen Vlaamse overheid Expertpanels en maatschappelijk overleg over hoogspanningsleidingen, zelf geteelde/gekweekte voeding… Maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud Federale overheid Evaluatie beleid transitie naar duurzame productie en consumptie Bedrijven Sociale aanvaardbaarheid van windmolenparken Stedelijke/gemeentelijke overheden Hinderbeleving in de Antwerpse haven Lokale partnerschappen voor participatie in geologische berging

6 Vakgroep Milieu & Samenleving Departement Sociologie, faculteit PSW
Woordvoerdster: prof. dr. Ilse Loots,


Download ppt "Een korte voorstelling"

Verwante presentaties


Ads door Google