De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een korte voorstelling Vakgroep Milieu & Samenleving Departement Sociologie, faculteit PSW Universiteit Antwerpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een korte voorstelling Vakgroep Milieu & Samenleving Departement Sociologie, faculteit PSW Universiteit Antwerpen."— Transcript van de presentatie:

1 Een korte voorstelling Vakgroep Milieu & Samenleving Departement Sociologie, faculteit PSW Universiteit Antwerpen

2 Sociologische analyse van milieuvraagstukken Sociale constructie van hedendaagse risico’s : risicoperceptie, risk governance, risicocommunicatie Veranderende rol van experts en expertise: ontwikkeling werkkaders, evaluatie van nieuwe ‘kennisarrangementen’ Participatie van stakeholders en niet-georganiseerde burgers in kennisontwikkeling en beleidsvorming over controversiële milieuthema’s Factoren bij de ontwikkeling van maatschappelijk draagvlak milieubeleid; sociale transities duurzame ontwikkeling Sociale ongelijkheid en milieubedreigingen Vernieuwing van milieubeleid; verklaren van dynamiek en stabiliteit Methoden voor beleidsevaluatie in de milieusfeer

3 Onderzoeksthema’s Niet-exhaustieve lijst met thema’s: Risicobeheer en risicocommunicatie Berging van nucleair afval Brownfieldsanering Stedelijke leefomgeving Afvalbeleid en duurzaam materialenbeleid Milieu en gezondheid Industriële hinder Natuur en biodiversiteit Integraal waterbeleid en overstromingsbeleid Ruimtelijke planning

4 Onderzoeksaanpak – Voornamelijk kwalitatief onderzoek, vaak actieonderzoek – Gedeeltelijk interdisciplinair met – Sociale wetenschappen: milieu-specialismen in economie, rechten, organisatiepsychologie – Harde wetenschappen: milieu-specialismen in geneeskunde, toxicologie, ingenieurswetenschappen… – Wetenschap voor beleid en samenleving

5 Een greep uit de onderzoeksportefeuille – Europees – Overstromingsrisico’s beheren in stedelijke context – Vlaamse overheid – Ontwikkeling van klimaatadaptatiebeleid binnen Vlaamse overheid – Expertpanels en maatschappelijk overleg over hoogspanningsleidingen, zelf geteelde/gekweekte voeding… – Maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud – Federale overheid – Evaluatie beleid transitie naar duurzame productie en consumptie – Bedrijven – Sociale aanvaardbaarheid van windmolenparken – Stedelijke/gemeentelijke overheden – Hinderbeleving in de Antwerpse haven – Lokale partnerschappen voor participatie in geologische berging www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/milieu-en-samenleving/projecten-en-publicaties/projecten/

6 Vakgroep Milieu & Samenleving Departement Sociologie, faculteit PSW Woordvoerdster: prof. dr. Ilse Loots, ilse.loots@uantwerpen.be, 03 265 55 43ilse.loots@uantwerpen.be


Download ppt "Een korte voorstelling Vakgroep Milieu & Samenleving Departement Sociologie, faculteit PSW Universiteit Antwerpen."

Verwante presentaties


Ads door Google