De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatieavond

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatieavond"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatieavond
Terugblikken en vooruit kijken Veenvlinder/Krullevaar onderwijskundig Oudervereniging Medezeggenschapsraad Vrienden van de ….KRVVVL

2 Leerlingenaantal en overheid
Algemeen: Krimp in leerlingenaantal Nederland en dus ook Spijkenisse; “Er zijn Nederland en dus ook in Spijkenisse minder kinderen in de basisschoolleeftijd”. Krullevaar start per met 54 kinderen. Krullevaar is de afgelopen jaren gedaald in leerlingenaantal. Veenvlinder start met 160 kinderen per Veenvlinder is de afgelopen jaren gestegen in leerlingenaantal. Overheid bezuinigt…..ook op onderwijs

3 Krullevaar/Veenvlinder
Komend schooljaar verwelkomt de Veenvlinder de Krullevaar (met 2 groepen) in het gebouw Wettelijk vormden de Krullevaar en de Veenvlinder (op papier) reeds één school; nu dus ook fysiek. Wel behoud eigen identiteit: Krullevaar=Jenaplan en Veenvlinder=regulier leerstofjaarklassensysteem Informatieavond op de Krullevaar is reeds geweest en kennismaking kinderen was tijdens het open podium van 6 juni Middagtijden worden uur uur

4 Krullevaar naar de Veenvlinder

5 Veenvlinder/Krullevaar
De Veenvlinder en de Krullevaar zijn beide inspectieproof (groen) en streven er bovendien naar om in 2015 te voldoen aan de criteria van een excellente school….PS….we zijn op stoom! Alle leerkrachten volgen Teach like a champion ook komend schooljaar; dat betekent dat leerkrachten pedagogisch en didactisch optimaal competent zijn en het klassenmanagement optimaal zal zijn IB-ers zijn afgelopen jaar bijgeschoold Directeuren zijn afgelopen jaar bijgeschoold Eindopbrengsten groep : Krullevaar Cito 535,6 en Veenvlinder Cito 536,8; beide boven het landelijk gemiddelde

6 Schooljaar 2014-2015 Veenvlinder/Krullevaar
Wij gaan afscheid nemen van 3 leerkrachten Voor de Krullevaar is dat Nicole Elders (overplaatsing o.b.v. bestuursaanstelling). Zij gaat komend schooljaar naar de Piramide/Jan Campert. Op de Veenvlinder nemen we afscheid van Elsa van der Bijl en Joke Boontjes (vrijwillig ontslag…) Tegelijkertijd verwelkomen wij 2 nieuwe leerkrachten, te weten Linda Born (rekenspecialist) en Hennie Boelsen (gedragsspecialist) We mogen 8 groepen maken op de Veenvlinder/Krullevaar; 6 Veenvlinder en 2 Krullevaar

7 We blijven kwaliteit bieden
We maken 2 stamgroepen Krullevaar en 7-8 We maken 6 groepen Veenvlinder 1-2A,1-2B, 3, 4-5, 6-7 en We vervangen de taal/leesmethode in de Veenvlindergroepen 3, 4 en 5 door de nieuwste versie; de andere leerjaren volgen volgend jaar; de Krullevaargroepen zijn methodisch op orde 5,5 uur rekenen en 11 uur taal/lezen per week centraal We zetten 2 LIO-ers in. In groep 7-8 VVL en groep 4-5 VVL. We werken wederom nauw met Zadkine samen (onderwijsassistenten) De groepsplannen zijn ruim voor de zomervakantie gereed en besproken met de toekomstige leerkracht van uw kind; de plannen van aanpak kunnen direct starten

8 Indeling Veenvlinder en Krullevaar
1-2A Corrie, Jeanette en Alice 1-2B Sylvia 3 Nieske 4-5 Joke Lammers+ LIO Sahrona per februari 6-7 Hennie en Linda 7-8 Dedde+ LIO Yoeran per september IB Germa 4-5-6 Frank 7-8 Henriette IB Marja

9 Vragen Vraag: In welke groep komt mijn kind?
Antwoord: Wij zijn bezig met de indeling, deze krijgt u twee weken voor het begin van de zomervakantie. NB: De indeling wordt teambreed gemaakt met als insteek: het belang van uw kind staat voorop, wij willen onderwijs bieden dat uw kind past. Overige vragen:


Download ppt "Welkom op de informatieavond"

Verwante presentaties


Ads door Google