De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overlast versus het lokaal bestuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overlast versus het lokaal bestuur"— Transcript van de presentatie:

1 Overlast versus het lokaal bestuur
Emmelie Callewaert 1ste Bachelor Maatschappelijke Veiligheid Katholieke Hogeschool VIVES Kortrijk Gebaseerd op :“Overlast geregeld”: de intrede van de bestuurlijke boete in de publieke ruimte en ‘Overlast, lokale overheden zoeken naar efficiënte aanpak’

2 Overlast? Beleidsteksten => typische problemen van onveiligheid
Spanningen in publieke ruimte Definitie Federale Overheid => Ministeriële omzendbrief OOP 30 aangaande wet van 13 mei 1999 betreffende invoering van GAS: “voornamelijk individuele, materiële gedragingen die het harmonieuze verloop van de menselijke activiteiten kunnen verstoren en de levenskwaliteit van de inwoners van een gemeente, een wijk, een straat kunnen beperken op een manier die de normale druk van het sociale leven overschrijdt.”

3 Overlast? Inhoudelijke invulling van het begrip (3 elementen):
Publiek karakter en openbaarheid Burger Overheid

4 Aanleiding(en) overlastaanpak door lokaal bestuur
Dutroux-crisis Resultaten Veiligheidsmonitor 1998 Achterstand justitie Wetenschappelijke analyses Probleem van handhavingstekort Gevoel van straffeloosheid

5 Wetgeving(en) in België
1. Wet van 13 mei 1999 tot invoering van de gemeentelijke administratieve sancties: Gemeente kan eigen accenten leggen Gemeenteraad beslist Keuze: strafrechtelijke of administratieve sanctie !!!PROBLEEM!!!: cumulverbod (cf. Hiërarchie der normen)

6 Wetgeving(en) in België
2. Wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet => Aanpassingen: Art opnemen in politiereglement Afwijkingen van cumulverbod betreffende misdrijven in Art , 398, 448, 461, 463, 526, 537 en 545 van het stafwetboek !!!PROBLEEM!!!: Sanctioneren van minderjarigen

7 Wetgeving(en) in België
3. Reparatiewet van 20 juli 2005: Enkele door de wet van 17 juni 2004 gedepenaliseerde overtredingen => opnieuw in strafwetboek ‘GEMENGDE INBREUKEN’

8 Lokaal bestuur en GAS-wet
Voorwaarden: Aanpassen politiereglement Goedkeuring gemeenteraad Werven + opleiden gemeentelijke ambtenaren Boetes uitschrijven en innen Obstakels: Bevoegdheidsdiscussies Graffiti en beschadiging onroerend eigendom = gemengde inbreuken

9 Lokaal bestuur en GAS-wet
Criteria limitatieve lijst: Gedragingen in het publieke domein Feit geschikt voor bestuurlijke afdoening Geen ‘gevaarzettend’ karakter Risico op escalatie = miniem Politieoptreden ≠ noodzakelijk

10 Burgemeester aan het woord
Burgemeester Sint-Truiden: Ludwig Vandenhove (sp.a) Subjectief veiligheidsfenomeen => tolerantiedrempel Integrale aanpak: - Samenwerking + communicatie Nationaal Instituut van de Statistiek-sectoren (NIS) ‘Integrated System for the Local Police’ (ISPL) Preventie Handhavingsbeleid: - Materiële sancties - Samenwerking vrederechter en wijkinspecteurs Bron foto: Vandenhove, L. PNG-afbeelding. Geraadpleegd op 21 november 2013 via

11 Preventie en verbondenheid
Vijf cirkels van verbondenheid: Anouk Depuydt Jezelf De ander Het materiële De cultuur Levensgeheel

12 Preventie en verbondenheid
Overlast => uiting van respectloosheid Reactie op overlast => vaak even respectloos VERBONDENHEID ZONDER RESPECT = ONMOGELIJK! Belangrijk: interactie en samenwerking tussen verschillende partners

13 EINDE


Download ppt "Overlast versus het lokaal bestuur"

Verwante presentaties


Ads door Google