De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Projectproductie – offerteafhandeling (232)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Projectproductie – offerteafhandeling (232)"— Transcript van de presentatie:

1 Projectproductie – offerteafhandeling (232)
SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
In dit scenario wordt de offerteafhandeling in een standaardprojectproductieomgeving beschreven. Met de SAP-functionaliteiten van Verkoop (SD) en Projectsysteem (PS) wordt het gehele proces bestuurd, vanaf de aanvraag van de klant tot de overdracht naar projectsamenstelling (beschreven in scenario 240, Projectproductie - projectsamenstelling). Naast de rapportagefunctionaliteit van SAP maakt ook de speciale inkoopfunctionaliteit voor verwerving van artikelen met een lange doorlooptijd deel uit van het proces. Voordelen Dankzij vérgaande integratie met de projectstructurering en -calculatie is het mogelijk om alle stappen en waarden consistent te beheren. Dankzij kopieerfunctionaliteiten - bijvoorbeeld van aanvraag naar offerte - is het mogelijk om te voldoen aan de procesregels. Alle waarden en parameters voor het volgende proces (projectproductie, 240) zijn als standaardparameters beschikbaar. De optie voor het creëren van projectversies biedt de mogelijkheid om continu alle relevante waarden vast te leggen tijdens het beheerproces en later de verschillende situaties met elkaar te vergelijken. De procedure voor verwerving van artikelen met een lange doorlooptijd is van belang om te garanderen dat artikelen op tijd beschikbaar zijn. Dankzij kostenplanning, budgettering en uitgebreide rapportagefuncties is het mogelijk om het project tot in detail te besturen. Belangrijke Processtappen Aanvraag creëren met koppeling naar project Easy Cost Planning Offerte creëren met verwijzing naar de aanvraag Integratie met het projectsysteem waaronder calculatie- en planningsfunctionaliteiten Bewaking en rapportage van het volledige proces

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
Enhancement package 5 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Verkoopbeheerder Projectmanager Projectmanager (DIMF)

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Projectproductie - offerteafhandeling In dit scenario wordt een bedrijfsproces in een gangbare projectproductieomgeving beschreven. Met Verkoop (SD) en Projectsysteem (PS) wordt het gehele proces bestuurd, vanaf de aanvraag van de klant tot de geaccepteerde offerte. Het proces heeft als laatste stap de start van de verwerving van artikelen met een lange doorlooptijd. De eerste stap bestaat uit het creëren van de aanvraag en de koppeling van een klantproject aan de aanvraag. De offerte wordt gecreëerd met verwijzing naar de aanvraag. Projectstructurering is voor de bovengenoemde stap vereist. Projectplanning en -berekening (basis voor de offerte) worden uitgevoerd. Kostenplanning, budgetplanning en prijsbepaling worden tijdens verwerking van het project uitgevoerd. Het scenario wordt aangevuld met rapportage en projectversies. Verwerving van artikelen met een lange doorlooptijd begint met het accepteren van de gewijzigde offerte door de klant.

5 Projectproductie - offerteafhandeling
Procesflowdiagram Projectproductie - offerteafhandeling Klantactiviteit/gebeurtenis Verkoop-beheer Aanvraag creëren Project (WBS-element) aan aanvraag koppelen Offerte creëren met verwijzing naar aanvraag Offerte bijwerken met prijscondities Mijlpalen overdragen naar offerte 1 Projectmanager Project creëren op basis van sjabloon Easy Cost Planning-berekening Projectplanning Project-calculatie Projectkosten-rapportage Verkoopbeheer Offerte wijzigen conform behoefte van klant Offerte bijwerken met prijscondities Projectmanager Projectversie creëren Projectactiviteiten -onderdelen bijwerken Project herplannen Project-calculatie Projectkosten-rapportage Budgetteren Projectversie vergelijken met huidige gegevens Artikelen met lange doorlooptijd verwerven Projectpro-ductie 240 Projectsa-menstelling 1

6 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

7


Download ppt "Projectproductie – offerteafhandeling (232)"

Verwante presentaties


Ads door Google