De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Projectproductie – offerteafhandeling (232) SAP Best Practices.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Projectproductie – offerteafhandeling (232) SAP Best Practices."— Transcript van de presentatie:

1 Projectproductie – offerteafhandeling (232) SAP Best Practices

2 ©2011 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  In dit scenario wordt de offerteafhandeling in een standaardprojectproductieomgeving beschreven.  Met de SAP-functionaliteiten van Verkoop (SD) en Projectsysteem (PS) wordt het gehele proces bestuurd, vanaf de aanvraag van de klant tot de overdracht naar projectsamenstelling (beschreven in scenario 240, Projectproductie - projectsamenstelling).  Naast de rapportagefunctionaliteit van SAP maakt ook de speciale inkoopfunctionaliteit voor verwerving van artikelen met een lange doorlooptijd deel uit van het proces. Voordelen  Dankzij vérgaande integratie met de projectstructurering en -calculatie is het mogelijk om alle stappen en waarden consistent te beheren.  Dankzij kopieerfunctionaliteiten - bijvoorbeeld van aanvraag naar offerte - is het mogelijk om te voldoen aan de procesregels.  Alle waarden en parameters voor het volgende proces (projectproductie, 240) zijn als standaardparameters beschikbaar.  De optie voor het creëren van projectversies biedt de mogelijkheid om continu alle relevante waarden vast te leggen tijdens het beheerproces en later de verschillende situaties met elkaar te vergelijken.  De procedure voor verwerving van artikelen met een lange doorlooptijd is van belang om te garanderen dat artikelen op tijd beschikbaar zijn.  Dankzij kostenplanning, budgettering en uitgebreide rapportagefuncties is het mogelijk om het project tot in detail te besturen. Belangrijke Processtappen  Aanvraag creëren met koppeling naar project  Easy Cost Planning  Offerte creëren met verwijzing naar de aanvraag  Integratie met het projectsysteem waaronder calculatie- en planningsfunctionaliteiten  Bewaking en rapportage van het volledige proces

3 ©2011 SAP AG. All rights reserved.3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen Vereiste SAP Toepassingen  Enhancement package 5 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen  Verkoopbeheerder  Projectmanager  Projectmanager (DIMF)

4 ©2011 SAP AG. All rights reserved.4 Gedetailleerde Procesbeschrijving Projectproductie - offerteafhandeling In dit scenario wordt een bedrijfsproces in een gangbare projectproductieomgeving beschreven. Met Verkoop (SD) en Projectsysteem (PS) wordt het gehele proces bestuurd, vanaf de aanvraag van de klant tot de geaccepteerde offerte. Het proces heeft als laatste stap de start van de verwerving van artikelen met een lange doorlooptijd.  De eerste stap bestaat uit het creëren van de aanvraag en de koppeling van een klantproject aan de aanvraag.  De offerte wordt gecreëerd met verwijzing naar de aanvraag.  Projectstructurering is voor de bovengenoemde stap vereist.  Projectplanning en -berekening (basis voor de offerte) worden uitgevoerd.  Kostenplanning, budgetplanning en prijsbepaling worden tijdens verwerking van het project uitgevoerd.  Het scenario wordt aangevuld met rapportage en projectversies.  Verwerving van artikelen met een lange doorlooptijd begint met het accepteren van de gewijzigde offerte door de klant.

5 ©2011 SAP AG. All rights reserved.5 Procesflowdiagram Projectproductie - offerteafhandeling Projectmanager Verkoop-beheer Project (WBS- element) aan aanvraag koppelen Aanvraag creëren Project creëren op basis van sjabloon Offerte bijwerken met prijscondities Projectpla nning Projectkost en- rapportage Klantactiviteit/ge beurtenis Offerte creëren met verwijzing naar aanvraag Project- calculatie Projectmanager Verkoopbeheer Projectvers ie creëren Offerte wijzigen conform behoefte van klant Project herplannen Project- calculatie 1 Projectkost en- rapportage Projectpro- ductie 240 Projectsa- menstelling Easy Cost Planning- berekening Mijlpalen overdragen naar offerte 1 Projectactiviteite n -onderdelen bijwerken Budgetteren Projectversie vergelijken met huidige gegevens Artikelen met lange doorlooptijd verwerven Offerte bijwerken met prijscondities

6 ©2011 SAP AG. All rights reserved.6 Legenda SymboolOmschrijvingOpmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Komt overeen met een taakstap in het document. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. SymboolOmschrijvingOpmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Bedrijfsactivi- teit/event Eenheidsp ro-ces Subproces -referentie Proces- beslis- sing Extern naar SAP Processo unit à Afdruk/docu- ment Werkelijke financi ë n Budgetplan- ning Handm a-tig proces Bestaande versie/ gegevens Systee m- beslis- sing geslaag d/misluk t Diagramver binding

7 ©2011 SAP AG. All rights reserved.7 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. © 2011 SAP AG. All rights reserved Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase, Inc. Sybase is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Download ppt "Projectproductie – offerteafhandeling (232) SAP Best Practices."

Verwante presentaties


Ads door Google