De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WOI Leuven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WOI Leuven."— Transcript van de presentatie:

1 WOI Leuven

2 De Encyclopedie Britannica verwoorde in 1911 onder het lemma ‘War’ een visie van de tijdgenoten op de oorlog. De beschaafde oorlog, zoals de boeken ons leren, wordt zoveel mogelijk beperkt tot het uitschakelen van de legers van de vijand; anders zou de oorlog worden voortgezet tot een van de partijen geheel was uitgeroeid. Deze praktijk is met gegronde redenen tot een gewoonte geworden onder de naties van Europa.

3 De Engelse minister van Buitenlandse Zaken Edward Grey sprak op 3 augustus 1914 voor het Britse Parlement, achteraf gezien, profetische woorden. Op dit ogenblik gaan boven heel Europa de lichten uit en niemand van onze generatie die vandaag leeft, zal ze ooit weer zien schijnen.

4 De Amerikaanse historica Barbara Tuchman en de Nederlandse cultuurhistoricus Pieter-Jan Bouman duiden de betekenis van de ‘Groote Oorlog’. De wereldoorlog van ligt als een strook verschroeide aarde tussen de tijd omstreeks de eeuwwisseling en de onze. Door het vernietigen van zwoel mensen, die van invloed zouden zijn geweest in de jaren die volgend, door het wegvagen van geloofsovertuigingen, het ontstaan van nieuwe ideeën en door het slaan van ongeneselijke wonden bij talloze teleurgestelde, heeft deze oorlog zowel een fysieke als een psychologische kloof geslagen tussen twee tijdperken. B. Tuchman, De trotse toren. Een portret van de wereld in de jaren , 1978

5 De eerste Wereldoorlog droeg in werkelijkheid bij tot de versnelling van de emancipatieprocessen, die omstreeks de eeuwwisseling op gang waren gekomen. Wie in de loopgraven had gestaan, kon zich niet voorstellen waarom de gevestigde wereldorde in de traditie van de 19de-eeuwse burgerlijke idealen onaantastbaar zou zijn. Deze twijfel was op zichzelf al voldoende om eisen te stellen, steeds meer eisen, soms tot in het onredelijke toe. De oorlog van vervulde voor de ‘vierde stand’ wat de Franse Revolutie de derde stand, de burgerij, in het vooruitzicht had gesteld: sociale en economische gelijkwaardigheid, die voorlopig nog geen volwaardigheid zou zijn. P.J. Bouman, Cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw, 1964.

6 bevolking 1913 gemobiliseerden gesneuvelden gewonden met handicap Fransen 39  Britten 45  Belgen 41 000 Duitsers 66  13  Oostenrijk-Hongarije 52  Russen 175  13  Totaal met andere landen 65  21  Figuur 1: Cijfers WOI; DUPON, W., DE DEYGERE, R, e.a., Historia 5, Pelckmans, Kapellen, 2008, pagina 135.

7 Léon Schreurs Waarom heeft Léon Schreurs een monument gekregen?
Hij heeft Leuven ‘eigenhandig’ verdedigd. De andere Belgische soldaten zijn kunnen vluchten omdat Schreurs alleen is achtergebleven en de Duitsers opgehouden heeft.

8 Propaganda Welk land wordt afgebeeld? Australië Wat is er veranderd?
Het land heet nu New Germany, steden hebben ook en andere naam. Waarom zouden de Engelsen deze affiche gemaakt hebben? Om de hele wereld te waarschuwen voor de machtslust van Duitsland.

9 Welke stad en straat herken je?
De Naamsestraat in Leuven Welk gebouw staat er niet in brand? Waarom? Het stadhuis, de Duitsers hadden hun intrek in het stadhuis genomen. Waarom zouden de Belgen deze affiche gemaakt hebben? Om de impact van de brand te tonen. Om te waarschuwen voor het Duits geweld.

10 Propaganda Als wat wordt de Duitse soldaat afgebeeld?
Als een gorilla, als King Kong Wat staat er op de knots? Kan dit iets te maken hebben met de affiche hierboven? Kultur, ja de Bibliotheek in Leuven is verwoest tijdens de brand, dit kan naar de bibliotheek verwijzen. Het is een Amerikaanse affiche, wie zou de vrouw kunnen zijn? Het vrijheidsbeeld Propaganda

11 Propaganda Wat zie je op de foto? Een Belgische Leeuw die een Duitse soldaat de stuipen op et lijf jaagt. Waarom de slogan? Omdat de Belgen eerst gevlucht zijn tijdens de oorlog, nu meot de Duitser vluchten voor de leeuw.

12 Vluchtelingen Wat doen deze mensen?
Ze zijn op de vlucht voor de Duitsers. Hebben ze veel mee? Neen, de vluchtelingen nemen enkel het hoogst noodzakelijke mee. Naar waar zouden de Belgen gevlucht zijn? Naar Nederland, Engeland en Frankrijk. Vluchtelingen

13 Vluchtelingen Vluchtelingen vandaag
Waarom zijn de mensen op de vlucht? Ze vluchten voor het geweld. Dit komt door de burgeroorlog die al 2jaar aansleept. Waarom moeten we de vluchtelingenstroom tegenhouden? De druk op de landen waar vluchtelingen komen is zeer groot. Turkije heeft al 500 000 000 euro geïnvesteerd en in Libanon is de bevolking met 10% gestegen. De spanningen in de hele regio nemen door het aantal vluchtelingen alleen maar toe. Vluchtelingen vandaag


Download ppt "WOI Leuven."

Verwante presentaties


Ads door Google