De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 13 Simultaan liquiditeitsbeheer bij meerdere valuta’s.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 13 Simultaan liquiditeitsbeheer bij meerdere valuta’s."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 13 Simultaan liquiditeitsbeheer bij meerdere valuta’s

2 Concept van een FX swap  Een FX swap is een combinatie van twee leningen  In tegengestelde valuta’s  De valutapositie van beide partijen veranderd in wezen niet  Uitsluitend de liquiditeitspositie in beide afzonderlijke valuta’s veranderd  Een FX swap is dus in feite een liquiditeitsinstrument!

3 Onderneming Bank Onderneming Bank USD 999.950 EUR 700.000 USD1.001.000 EUR 700.000 1,4300 1,4285 De geldstromen van een FX swap

4 Toepassingsmogelijkheden FX swap  Verlengen van FX forward  Compenseren tegengestelde liquiditeitsposities  (Zoeken naar goedkoopste funding / arbitrage dmv omzetten lening in een andere valuta)

5 5 tijd Order Afsluiten FX forward 015 juni Leveringsdatum FX forward 15 oktober Inkomende betaling $ 10 mln 15 november Aangepaste leveringsdaum FX forward Inkomende betaling $ 10 mln Uitstel van ontvangst/betaling van een bedrag in vreemde valuta

6 Onderneming Bank Onderneming Bank EUR 8.130.081 USD 10.000.000 EUR 8.102.415 USD 10.000.000 Onderneming Bank USD 10.000.000 EUR 8.000.000 FX Swap 15 oktober 15 november USD 10.000.000 Afnemer 1,2342 1,2300 1,2500 Doorrollen van een FX forward contract

7 Reguleren van liquiditeitsposities in twee valuta’s Positie kortdurend overschot in een valuta tekort in andere valuta voor dezelfde periode Alternatief 1: deposito in overschotvaluta en lening aantrekken in tekortvaluta Alternatief 2: FX swap

8 USD-deposito USD 1.300.000 5.0% renteopbrengst 1.3000.000 x ½ jaar x 5,0% = USD 32.500 koers 1,3130 → EUR 24,752.47 Saldo rentebaten: EUR 24.752,47 -/- EUR 20.000 = EUR 4.752,47 Kasgeldlening euro EUR 1.000.000 4% rentekosten =1.000.000 x ½ x 4% = EUR 20.000 Balans On-balance reguleren van tegengestelde liquiditeitsposities in twee valuta’s

9 Onderneming Bank Onderneming Bank Eerste ruil (koers 1,3000) Tweede ruil (koers 1,3130) USD 1.300.000 EUR 1.000.000 USD 1.300.000 EUR 990.099,01 Rentekosten FX swap: EUR 1.000.000 - EUR 990.099,01 = EUR 9.909,99 Verschil FX swap en ‘on-balance’ oplossing: EUR 9.909,99 -/- EUR 4.752,47 = EUR 5.148,52 Reguleren van tegengestelde liquiditeitsposities in twee valuta’s d.m.v. FX swap

10 Covered interest arbitrage  Onderneming heeft financieringsbehoefte in euro  Alternatief: ‘synthetische eurolening’  Combinatie van een lening in een andere valuta en een FX swap  Kan gunstiger uitpakken qua rente als het renteverschil in de FX swap voor de onderneming gunstiger is dan het renteverschil tussen leningen in de twee valuta’s  Het verschil kan bestaan omdat markten niet perfect zijn; er is dus vaak een mogelijkheid voor arbitrage 

11 Covered interest arbitrage  Onderneming heeft liquiditeitstekort in euro gedurende 30 dagen  Onderneming kan in euro lenen tegen 3,6% Onderneming kan in US dollar lenen tegen 5,6%  De EUR/USD FX spotkoers is 1,2500 en het aantal swappunten is 22  Onderneming kijkt of de combinatie van het lenen van US dollars en een FX swap goedkoper uitpakt dan een lening in euro.

12 Onderneming Bank Onderneming Bank USD 10.46.666,67 EUR 8.023.212,48 USD 10.046.666,67 Onderneming Bank USD 10.000.000 EUR 8.000.000 1,2522 1,2500 Onderneming Bank USD 10.000.000 Covered interest arbitrage

13  Onderneming leent 10.000.000 US dollars tegen een rente van 5,6%  Onderneming moet na 30 dagen een bedrag terugbetalen van 10.000.000 + 10.00.000 x 30/360 x 0.056 = 10.046.666,67  Onderneming sluit een FX swap  Eerste ruil: verkoop 10.000.000 US dollars tegen 8.000.000 euro (koers =.12500)  Tweede ruil: aankoop van 10.046.667 US dollars tegen 8.023.212,48 (koers is 1,2522)  Per saldo heeft de onderneming 10.000.000 euro geleend. De rentekosten van de synthetische lening zijn: 23.212,48 / 8.000.000 x 360/30 = 3,48%  Conclusie: de onderneming doet er goed aan om zich te financieren door middel van de syntethische eurolening; zij bespaart 0,12%.

14 Cross currency swap  Ruil van twee leningen in verschillende valuta’s met een lange looptijd  Een cross currency swap bestaat ui drie delen  Initiële hoofdsomuitwisseling tegen de spotkoers op moment van afsluiten  Uitwisseling van rentecoupons gedurende de looptijd  Hoofdsomuitwisseling op de einddatum van de swap tegen de spotkoers op moment van afsluiten

15 Onderneming Bank Onderneming Bank USD 1.600.000 EUR 1.000.000 USD coupon 4,70 % EUR coupon 3,755 % Onderneming Bank USD 1.600.000 EUR 1.000.000 Einddatum Looptijd contract Startdatum contract Cross currency swap

16 Toepassing van een cross currency swap  Vergelijkbaar met covered interest arbitrage bij een FX swap  Onderneming heeft een financieringsbehoefte in euro voor bijvoorbeeld vijf jaar  Onderneming kan nu rechtstreeks euro lenen of bijvoorbeeld US dollars en deze US dollars swappen naar euro  Componenten synthetische eurolening  US dollarlening  EUR/USD cross currency swap

17 Onderneming Bank Onderneming Bank Onderneming Bank Belegger USD 13 mln EUR 10 mln USD coupon 4,50%USD coupon 4,90% EURIBOR coupon Combinatie van een US-dollarleningen en een cross currency swap

18 Onderneming Bank Onderneming Bank Onderneming Bank EUR 10 mln EURIBOR +0,40% Netto resultaat van een combinatie van een US-dollarlening en een cross currency swap = synthetische eurolening Als onderneming in een rechtstreekse eurolening meer moet betalen dan EURIBOR + 0,40% kan zij het best ‘via de US dollar’ lenen


Download ppt "Hoofdstuk 13 Simultaan liquiditeitsbeheer bij meerdere valuta’s."

Verwante presentaties


Ads door Google