De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Simultaan liquiditeitsbeheer bij meerdere valuta’s

Verwante presentaties


Presentatie over: "Simultaan liquiditeitsbeheer bij meerdere valuta’s"— Transcript van de presentatie:

1 Simultaan liquiditeitsbeheer bij meerdere valuta’s
Hoofdstuk 13 Simultaan liquiditeitsbeheer bij meerdere valuta’s

2 Concept van een FX swap Een FX swap is een combinatie van twee leningen In tegengestelde valuta’s De valutapositie van beide partijen veranderd in wezen niet Uitsluitend de liquiditeitspositie in beide afzonderlijke valuta’s veranderd Een FX swap is dus in feite een liquiditeitsinstrument!

3 De geldstromen van een FX swap
USD Onderneming Bank 1,4285 EUR EUR Onderneming Bank 1,4300 USD

4 Toepassingsmogelijkheden FX swap
Verlengen van FX forward Compenseren tegengestelde liquiditeitsposities (Zoeken naar goedkoopste funding / arbitrage dmv omzetten lening in een andere valuta)

5 Uitstel van ontvangst/betaling van een bedrag in vreemde valuta
Aangepaste leveringsdaum FX forward Afsluiten FX forward Leveringsdatum FX forward Inkomende betaling $ 10 mln Inkomende betaling $ 10 mln Order tijd 15 juni 15 oktober 15 november

6 Doorrollen van een FX forward contract
USD USD Onderneming Bank Afnemer 1,2500 15 oktober EUR EUR Onderneming Bank 1,2300 15 oktober USD FX Swap USD Onderneming Bank 1,2342 15 november EUR

7 Reguleren van liquiditeitsposities in twee valuta’s
kortdurend overschot in een valuta tekort in andere valuta voor dezelfde periode Alternatief 1: deposito in overschotvaluta en lening aantrekken in tekortvaluta Alternatief 2: FX swap

8 On-balance reguleren van tegengestelde liquiditeitsposities in twee valuta’s
Balans USD-deposito USD % renteopbrengst x ½ jaar x 5,0% = USD koers 1,3130 → EUR 24,752.47 Saldo rentebaten: EUR ,47 -/- EUR = EUR 4.752,47 Kasgeldlening euro EUR % rentekosten = x ½ x 4% = EUR

9 Reguleren van tegengestelde liquiditeitsposities in twee valuta’s d. m
Reguleren van tegengestelde liquiditeitsposities in twee valuta’s d.m.v. FX swap Onderneming USD Bank Eerste ruil (koers 1,3000) EUR USD Onderneming Bank Tweede ruil (koers 1,3130) EUR ,01 Rentekosten FX swap: EUR EUR ,01 = EUR 9.909,99 Verschil FX swap en ‘on-balance’ oplossing: EUR ,99 -/- EUR 4.752,47 = EUR 5.148,52

10 Covered interest arbitrage
Onderneming heeft financieringsbehoefte in euro Alternatief: ‘synthetische eurolening’ Combinatie van een lening in een andere valuta en een FX swap Kan gunstiger uitpakken qua rente als het renteverschil in de FX swap voor de onderneming gunstiger is dan het renteverschil tussen leningen in de twee valuta’s Het verschil kan bestaan omdat markten niet perfect zijn; er is dus vaak een mogelijkheid voor arbitrage

11 Covered interest arbitrage
Onderneming heeft liquiditeitstekort in euro gedurende 30 dagen Onderneming kan in euro lenen tegen 3,6% Onderneming kan in US dollar lenen tegen 5,6% De EUR/USD FX spotkoers is 1,2500 en het aantal swappunten is 22 Onderneming kijkt of de combinatie van het lenen van US dollars en een FX swap goedkoper uitpakt dan een lening in euro.

12 Covered interest arbitrage
Onderneming Bank USD USD Onderneming Bank 1,2500 EUR Onderneming USD ,67 Bank USD ,67 Onderneming Bank 1,2522 EUR ,48

13 Covered interest arbitrage
Onderneming leent US dollars tegen een rente van 5,6% Onderneming moet na 30 dagen een bedrag terugbetalen van x 30/360 x = ,67 Onderneming sluit een FX swap Eerste ruil: verkoop US dollars tegen euro (koers = ) Tweede ruil: aankoop van US dollars tegen ,48 (koers is 1,2522) Per saldo heeft de onderneming euro geleend. De rentekosten van de synthetische lening zijn: ,48 / x 360/30 = 3,48% Conclusie: de onderneming doet er goed aan om zich te financieren door middel van de syntethische eurolening; zij bespaart 0,12%.

14 Cross currency swap Ruil van twee leningen in verschillende valuta’s met een lange looptijd Een cross currency swap bestaat ui drie delen Initiële hoofdsomuitwisseling tegen de spotkoers op moment van afsluiten Uitwisseling van rentecoupons gedurende de looptijd Hoofdsomuitwisseling op de einddatum van de swap tegen de spotkoers op moment van afsluiten

15 Cross currency swap Onderneming Bank Onderneming Bank Onderneming Bank
USD Startdatum contract Onderneming Bank EUR USD coupon 4,70 % Looptijd contract Onderneming Bank EUR coupon 3,755 % USD Einddatum Onderneming Bank EUR

16 Toepassing van een cross currency swap
Vergelijkbaar met covered interest arbitrage bij een FX swap Onderneming heeft een financieringsbehoefte in euro voor bijvoorbeeld vijf jaar Onderneming kan nu rechtstreeks euro lenen of bijvoorbeeld US dollars en deze US dollars swappen naar euro Componenten synthetische eurolening US dollarlening EUR/USD cross currency swap

17 Combinatie van een US-dollarleningen en een cross currency swap
Belegger USD 13 mln Onderneming USD 13 mln Bank EUR 10 mln Belegger USD coupon 4,50% Onderneming USD coupon 4,90% Bank EURIBOR coupon Belegger Onderneming USD 13 mln Bank USD 13 mln EUR 10 mln

18 Netto resultaat van een combinatie van een US-dollarlening en een cross currency swap = synthetische eurolening Bank Onderneming EUR 10 mln Onderneming EURIBOR +0,40% Bank Onderneming EUR 10 mln Bank Als onderneming in een rechtstreekse eurolening meer moet betalen dan EURIBOR + 0,40% kan zij het best ‘via de US dollar’ lenen


Download ppt "Simultaan liquiditeitsbeheer bij meerdere valuta’s"

Verwante presentaties


Ads door Google