De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Utrecht.nl Hier komt tekst Beleidsregel combinatiefuncties Sport 2015-2016 Hier komt ook tekst Samenwerken aan sportstimulering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Utrecht.nl Hier komt tekst Beleidsregel combinatiefuncties Sport 2015-2016 Hier komt ook tekst Samenwerken aan sportstimulering."— Transcript van de presentatie:

1 Utrecht.nl Hier komt tekst Beleidsregel combinatiefuncties Sport 2015-2016 Hier komt ook tekst Samenwerken aan sportstimulering

2 Utrecht.nl Programma DEEL 1 informatief (20.00 – 20.55 uur) Antje Velthuis (gemeente Utrecht) – toelichting beleidsregel Nick Nuijten (VSU) - wat kan CF’er betekenen voor de vereniging? Sander Brugmans (Harten voor Sport) – werken in Wijk Sportteam DEEL 2 match in de wijk (21.05-21.45 uur) Gespreksrondes DEEL 3 De derde helft

3 Utrecht.nl Wat is een combinatiefunctionaris Betaalde kracht die sport- en beweegactiviteiten uitvoert en ontwikkelt: op school & in de wijk (60%) bij de sportinstelling (40%) Samenwerking tussen scholen en sportverenigingen In dienst bij sportvereniging (of SSU) in een enkel geval vanuit het onderwijs

4 Utrecht.nl Onderzoek Kennispraktijk, evaluatieonderzoek naar de inzet van combinatiefunctionarissen Jentien van Pel, USBO Sportbeleid en sportmanagement Betekenissen die combinatiefunctionarissen geven aan de samenwerking met betrokken partijen.

5 Utrecht.nl Tot stand komen van de beleidsregel VSU/SSU (visiedocument) Harten voor Sport (visiedocument) Brede (school)coördinatoren Input van combinatiefunctionarissen via Kennispraktijk Collega’s onderwijs gemeente Utrecht

6 Utrecht.nl Doelstellingen, wat willen we bereiken? Versterken sportverenigingen Dagelijks sport- en beweegaanbod op school en de wijk Bijdragen aan talentontwikkeling, ieder op eigen niveau

7 Utrecht.nl Doelstellingen (2) Toeleiding naar sportvereniging of structurele sportdeelname in de wijk Participatie bevorderen van jeugd Vreedzaam, Gewoon Opvoeden, ouderbetrokkenheid en gezonde leefstijl.

8 Utrecht.nl Belangrijke wijzigingen Accent op kinderen met een beperking, chronische aandoening of overgewicht, leerlingen uit praktijkonderwijs en VMBO, kleuters. Meer vraaggericht en activiteitenplan afstemmen met Harten voor Sport (VSU voor verenigingsdeel) 18 fte sport, duidelijk profiel Wijk Sportteams, minimaal 0,4 fte

9 Utrecht.nl Profiel combinatiefunctionaris Zelfstandigheid én kunnen samenwerken Communicatieve - en organisatorische kwaliteiten Pedagogische vaardigheden, training Vreedzaam (oid) Een sport gerelateerde opleiding op MBO niveau of heeft soortgelijke kennis opgedaan door eerdere werkervaring.

10 Utrecht.nl Profiel (2) Ervaring met werken bij een sportvereniging Aandacht voor ouderbetrokkenheid, gezonde leefstijl, de meer kwetsbare kinderen en de kerndoelen van het onderwijs. CAO Sport als uitgangspunt genomen voor de berekening van het aantal werkbare uren. VOG (Verklaring omtrent gedrag)

11 Utrecht.nl Professionele faciliteiten – Werken in een Wijk Sportteam Training in de Vreedzaam methodiek, jaarlijkse kennisdag en een teambuilding dag. Omgeving waarin je kunt samenwerken. De werkgever draagt zorg voor laptop en een mobiele telefoon.

12 Utrecht.nl Selectiecriteria Aangegeven met wegingsfactoren en max. aantal woorden Activiteitenplan voor de wijk (60%) Activiteitenplan eigen vereniging (40%) Uw bijdrage aan de doelstellingen (vestigen) in de wijk, welke wijken Omschrijving van uw bestaande netwerk Goede ondersteuning vanuit de vereniging Geef aan welke samenwerkingskansen u ziet

13 Utrecht.nl Meer informatie een aanvragen WWW.UTRECHT.NL/COMBINATIEFUNCTIE

14 Utrecht.nl Indienen subsidieaanvraag en rapportages Subsidieaanvragen indienen tot 12 september 2014 (selectie half oktober bekend). Aanvrager levert aan de gemeente één halfjaarlijkse evaluatierapportage (2015) en twee jaarrapportages (in 2016 en 2017). Dossiernummer vermelden!

15 Utrecht.nl Samenwerken aan sportstimulering Weet elkaar te vinden, ga het gesprek aan En ….weet mij ook te vinden… Antje Velthuis 030 – 286 12 76 a.velthuis@utrecht.nl

16 Utrecht.nl VRAGEN?


Download ppt "Utrecht.nl Hier komt tekst Beleidsregel combinatiefuncties Sport 2015-2016 Hier komt ook tekst Samenwerken aan sportstimulering."

Verwante presentaties


Ads door Google