De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsregel combinatiefuncties Sport

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsregel combinatiefuncties Sport"— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsregel combinatiefuncties Sport 2015-2016
Samenwerken aan sportstimulering Hier komt ook tekst

2 Programma DEEL 1 informatief (20.00 – 20.55 uur)
Antje Velthuis (gemeente Utrecht) – toelichting beleidsregel Nick Nuijten (VSU) - wat kan CF’er betekenen voor de vereniging? Sander Brugmans (Harten voor Sport) – werken in Wijk Sportteam DEEL 2 match in de wijk ( uur) Gespreksrondes DEEL 3 De derde helft

3 Wat is een combinatiefunctionaris
Betaalde kracht die sport- en beweegactiviteiten uitvoert en ontwikkelt: op school & in de wijk (60%) bij de sportinstelling (40%) Samenwerking tussen scholen en sportverenigingen In dienst bij sportvereniging (of SSU) in een enkel geval vanuit het onderwijs

4 Onderzoek Kennispraktijk, evaluatieonderzoek naar de inzet van combinatiefunctionarissen Jentien van Pel, USBO Sportbeleid en sportmanagement Betekenissen die combinatiefunctionarissen geven aan de samenwerking met betrokken partijen.

5 Tot stand komen van de beleidsregel
VSU/SSU (visiedocument) Harten voor Sport (visiedocument) Brede (school)coördinatoren Input van combinatiefunctionarissen via Kennispraktijk Collega’s onderwijs gemeente Utrecht

6 Doelstellingen, wat willen we bereiken?
Versterken sportverenigingen Dagelijks sport- en beweegaanbod op school en de wijk Bijdragen aan talentontwikkeling, ieder op eigen niveau

7 Doelstellingen (2) Toeleiding naar sportvereniging of structurele sportdeelname in de wijk Participatie bevorderen van jeugd Vreedzaam, Gewoon Opvoeden, ouderbetrokkenheid en gezonde leefstijl.

8 Belangrijke wijzigingen
Accent op kinderen met een beperking, chronische aandoening of overgewicht, leerlingen uit praktijkonderwijs en VMBO, kleuters. Meer vraaggericht en activiteitenplan afstemmen met Harten voor Sport (VSU voor verenigingsdeel) 18 fte sport, duidelijk profiel Wijk Sportteams, minimaal 0,4 fte Aandachtsgebieden was al. In heel veel wijken is de sportparticipatie al hoog of hoger. We willen daarom graag ook kijken naar kinderen voor wie er toch nog een drempel is om te gaan sporten. 0,5 PO de aanvraag kan ingediend worden door het bestuur van een onderwijsstichting van een in Utrecht gevestigde school/ Brede School. Deze aanvragen zijn gericht op speciaal onderwijs of op het programma LEFF.

9 Profiel combinatiefunctionaris
Zelfstandigheid én kunnen samenwerken Communicatieve - en organisatorische kwaliteiten Pedagogische vaardigheden, training Vreedzaam (oid) Een sport gerelateerde opleiding op MBO niveau of heeft soortgelijke kennis opgedaan door eerdere werkervaring. Het werk vraagt specifieke competenties Samenwerken met andere professionals, social makelaar, jongerenwerker

10 Profiel (2) Ervaring met werken bij een sportvereniging Aandacht voor ouderbetrokkenheid, gezonde leefstijl, de meer kwetsbare kinderen en de kerndoelen van het onderwijs. CAO Sport als uitgangspunt genomen voor de berekening van het aantal werkbare uren. VOG (Verklaring omtrent gedrag)

11 Professionele faciliteiten – Werken in een Wijk Sportteam
Training in de Vreedzaam methodiek, jaarlijkse kennisdag en een teambuilding dag. Omgeving waarin je kunt samenwerken. De werkgever draagt zorg voor laptop en een mobiele telefoon. Slag professioneler De werkgever draagt er zorg voor dat de CF kan beschikken over laptop en een mobiele telefoon

12 Selectiecriteria Aangegeven met wegingsfactoren en max. aantal woorden
Activiteitenplan voor de wijk (60%) Activiteitenplan eigen vereniging (40%) Uw bijdrage aan de doelstellingen  (vestigen) in de wijk, welke wijken   Omschrijving van uw bestaande netwerk   Goede ondersteuning vanuit de vereniging  Geef aan welke samenwerkingskansen u ziet

13 Meer informatie een aanvragen

14 Indienen subsidieaanvraag en rapportages
Subsidieaanvragen indienen tot 12 september 2014 (selectie half oktober bekend). Aanvrager levert aan de gemeente één halfjaarlijkse evaluatierapportage (2015) en twee jaarrapportages (in 2016 en 2017). Dossiernummer vermelden! Op basis van de rapportages kan een bijstelling in de activiteiten mogelijk zijn.

15 Samenwerken aan sportstimulering
Weet elkaar te vinden, ga het gesprek aan En ….weet mij ook te vinden… Antje Velthuis 030 –

16 VRAGEN?


Download ppt "Beleidsregel combinatiefuncties Sport"

Verwante presentaties


Ads door Google