De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarplan 2014 – 2016 voor deelnemers KCPK

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarplan 2014 – 2016 voor deelnemers KCPK"— Transcript van de presentatie:

1 Jaarplan 2014 – 2016 voor deelnemers KCPK

2 Deelnemende fabrieken in KCPK

3 Visie van de papier- en kartonindustrie
"Papiersector is aanjager van een biomassa gebaseerde circulaire economie. We halen het maximale uit biomassa / natuurlijke grondstoffen; reduceren hierbij energieverbruik en CO2 uitstoot en vergroten toegevoegde waarde klant. Onze mensen maken het verschil."

4 Missie en doelstelling KCPK
De missie is: Innoveren vóór en in samenwerking mét de Nederlandse papier- en kartonindustrie Het lange termijn doel is: Het bijdragen aan de continuïteit van de Nederlandse papier- en kartonindustrie via kennis en innovatie

5 Kwantitatieve doelstelling KCPK 2014-2020
Ambitie meerwaarde uit biomassa 100 % sluiten van biobased productenkringloop. Integrale benutting grondstoffen 100 % positieve herbruikbaarheid of recyclebaarheid van alle componenten Ambitie CO2 en energie Halvering energieverbruik eindproducten papier en karton CO2-emissiereductie van 80 % in 2050 Vezels Water Conversie Stoom Stroom Ambitie toegevoegde waarde en klantwaarde 3 - 5 % per jaar door verbeterde producten en aanvullende functionaliteiten 0 - 2 % per jaar door aanvullende diensten

6 Karakteristieken KCPK

7 Papiersector is aanjager van een biomassa gebaseerde circulaire economie
Pulp \ Gesorteerd oudpapier \ Marktpulp \ Eénjarige gewassen \ Reststromen Agro + Horti \ Actieve componenten \ Micro- en Nano- cellulose \ etc. Multi Input – Multi Output mill Branded products / White Label / Side reels / Off-specs / Tree free paper / etc. Input Output Vezels Water Conversie Stoom Stroom Warmte / RDF / Biogas Metalen / Non-ferro Marktpulp / Wood Plastic Composites PHA’s / Alginaten / VFA’s Nutriënten etc.

8 We halen het maximale uit natuurlijke grondstoffen
Vezels Bladeren Tomaat Sappen Inhoudsstoffen CZV / BZV Systemische en structurele veranderingen zijn in de industrie nodig. oprichten van locale systemen gebaseerde op meerdere gesloten loops (“waste is food” principe) -> see the example on the scheme The example of utilization of agricultural sidestreams: from them we can take fibres for papermaking, with some of the products being used by the agricultural industry itself (e.g. tomatendoos). From the remaining plant juices, the COD is utilised for the production of e.g. coating for paper or for film packaging that can be used also for agricultural products

9 We reduceren energieverbruik en CO2 uitstoot
Biogas Elektriciteit Warmte Conversie Stoom Stroom Water Vezels Drogen Biogas Warmtelevering Hergebruik Groene energie Warmteopslag

10 We vergroten de toegevoegde en klantwaarde
Tot halvering van de CO2 Emissie 7x meer omzet door verkoop via internet Actieve-, Intelligente- en internetverpakkingen en Barrière eigenschappen Duurzaam boek Duurzame Verpakkingen ism IPK en VNP

11 Tijdschaal activiteiten KCPK
nu 3 jaar na nu >2020 Kennisuitwisseling en Implementatie Ontwikkeling en Demonstratie Onderzoek Verhogen Concurrentie- kracht P&K Industrie Doorbraak technologieën Samenwerking met universiteiten en instituten Vervolg van 2Team Project CEPI Europese financiering Economie Sociaal Politiek Ecologie Technologie Pulp Papier Printen Verpakking Projecten met PKI en leveranciers Technologieontwikkeling en -transfer Coalities met andere industrieën Landelijke financiering Platforms, werkgroepen en evenementen Haalbaarheidsstudies en Business cases Acties met minimale investeringen Regionale financiering

12 Kennisuitwisseling + implementatie; nu
Kennisuitwisseling naar en tussen fabrieken Terugmelding van projectuitkomsten Inhoudelijk klankbord voor ontwikkelprojecten Platform Vezelgrondstoffen “Meerwaarde uit Biomassa” Platform Productie en Energie “Energie en CO2” Platform Eindproducten “Meerwaarde en Klantwaarde” Vezels Water Conversie Stoom Stroom Platform Water Platform Technische Diensten ism Millvision Reststromen Afstemming met VNP en VAPA

13 Kennisuitwisseling + implementatie; nu
Nieuw! Nieuw! Opnieuw!

14 Ontwikkeling en demonstratie; 3 jaar na nu
Ketenkansen Grondstof- voorziening Warmtehuishouding Nieuwe vormen en toepassingen Water Vezels Efficiënte procesvoering Conversie Stoom Stroom Reststroom verwaarding Realisatie van de SIA2 doelstellingen: Meerwaarde uit Biomassa Energie en CO2 Toegevoegde en klantwaarde

15 Onderzoek Doorbraak technologieën; >2020
Implementeerbaar CEPI 2Team Project Warmte opwaardering Beta behandeling Compressie Refining Functional surfaces Vorming in Schuim Vezels Blow-up Board Nanotech Water DES Conversie Stoom Stroom Superkritisch CO2 100% Elektrisch?? Minimaal halvering van het energieverbruik van een energie-intensieve proces-unit

16 Impact KCPK projecten op het proces
Rest warmte benutting Meet- en regelsystemen Reststoffen inzet Grondstofontsluiting Actieve materialen Vezelopwaardering Reststroom benutting CO2 bindende hulpstoffen Waterterugwinning Nieuwe ketens Lichtgewicht Vezels Water Conversie Stoom Stroom Nieuwe verpakkingen Barrière eigenschappen Droogpartijmodel = SED Multi inzetbare traverseer = MITA On-line stijfheidsmeting = ILSE Alternatieve bronnen Warmteopslag

17 KCPK is partner in uw support netwerk
1904 1987 1996 1998 2003 2004 2007 2008 2014 2020 SIA II

18 Personeelsbezetting Michiel Adriaanse Sanne Tiekstra Spyros Bousios
Coördinator Vezelgrondstoffen Sanne Tiekstra Coördinator Eindproducten Spyros Bousios MIMO Filip Jedra Biomaterialen Arie Hooimeijer Directeur Marc Marsidi MIMO + funding Nina Tuinte Verpakkingen Opp.behandeling Thodoris Zafeiris Energie- optimalisatie Laurens de Vries Drogen Maja Stanic Drukken en (3D) printen Anouk Dantuma Verpakkingen Ketenkansen

19 Agenda 2014; bijeenkomsten
28: USI Circular Economy Lab 16: Minerale Oliën&verpakkingen 16: Nieuwe verpakkingsmaterialen 4: Watervalorisatie (platform water) 18: Warmte-integratie en reststroomverwaarding 25: ALV + SIA VNP + VAPA + KCPK 30: Platform Eindproducten 16: Compressie-Refining 16: MEE project resultaten 12: Nieuwe Grondstoffen 9: ALV jan feb maart april mei okt nov juni dec aug sept juli Kleurcodes: Meerwaarde uit Biomassa Energie en CO2 Toegevoegde en klantwaarde VNP / overall SIA 11: Geprinte elektronica 8: PHA productie uit uitval 8: PHA toepassing In P&K 25: Reductie energie en CO2

20 Meer info op: www.kcpk.nl www.bumaga.nl
Links: KCPK Rechts: Bumaga Op de sites o.a. flyers van alle projecten en presentaties van de bijeenkomsten


Download ppt "Jaarplan 2014 – 2016 voor deelnemers KCPK"

Verwante presentaties


Ads door Google