De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiemanagement 7 december C André Knulst Mens

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiemanagement 7 december C André Knulst Mens"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiemanagement 7 december 2007 60C André Knulst Mens
Titel presentatie Informatiemanagement 7 december C André Knulst Mens College 2/3 Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

2 Programma 7 december 2007 09.30 - 09.45 Inleiding
Titel presentatie Programma december 2007 Inleiding Presentaties Pauze Subsetvragen Lunch pauze E-Business Ontwikkelingen internet Pauze ALP voorstellen Afsluiting Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

3 Presentatie (max 5 min) - Informatiemanagement-beleid vs Strategie
Titel presentatie Presentatie (max 5 min) - Informatiemanagement-beleid vs Strategie - Sterke en zwakke punten van IM binnen de organisatie? - De top 3 van meest relevante problemen? Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

4 Titel presentatie 15 min Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

5 Titel presentatie Subsetvragen Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

6 Subset 1. Vraag: Is ERP ook in de zorg inzetbaar en zoja hoe dan?
Titel presentatie Subset 1. Vragen en stellingen naar aanleiding van de subset bijeenkomst . Vraag: Is ERP ook in de zorg inzetbaar en zoja hoe dan? Enterprise Resource Planning-systemen (oftewel: ERP-systemen) zijn computerprogramma's waarmee de resources zoals geld, voorraden, mensen en machines van een organisatie gepland (beheerd) kunnen worden. Men noemt dit ook wel backbone systemen omdat deze de ruggengraat vormen van bedrijven. In deze systemen worden de financi︺e administratie, de voorraadadministratie, de inkoop en verkoopadministratie, de personeelsadministratie etc. Met behulp van de ERP software worden alle bedrijfsprocessen, waaronder voorraadsystemen, bedrijfsadministratie en logistiek zodanig met elkaar verbonden, dat alle vergaarde informatie door het hele bedrijf, door iedereen, bruikbaar is. Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

7 De fasering van dit traject
Titel presentatie De fasering van dit traject 1.Opstellen middellange termijn business plan met betrekking tot klantgerichtheid, kosten, positie in relevante ketens en omgevingsfactoren (concurrentie, wet- en regelgeving) en het vaststellen van knock-out criteria voor de ERP-selectie; 2.Opstellen shortlist ERP-pakketten en -leveranciers op basis van deze knock-out criteria; 3.Beoordelen pakketten en leveranciers shortlist en het maken van de keuze; 4.Implementatie van de ERP-software op basis van sjablonen van de leverancier op basis van fixed price: Installatie van de software; Inrichting functioneel beheer; Inrichting software; Acceptatietest, conversie en opleidingen. Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

8 7.Realisatie en implementatie verbeteringen;
Titel presentatie 5.Gebruik van de software met eventueel finetuning, zolang dit niet leidt tot maatwerk; 6.Evaluatie van stap 5, inventarisatie van de wijzigingsvoorstellen (gebruikers en management) en opstellen plan eerste verbetercyclus; 7.Realisatie en implementatie verbeteringen; 8.Periodiek herhalen van de stappen 6 en 7 tot het businessplan is gerealiseer Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

9 Titel presentatie Subset 2. Vragen en stellingen naar aanleiding van de subset bijeenkomst . Vraag: Wat is de rol/functie van CIO en waar deze het beste te plaatsen? Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

10 Titel presentatie Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

11 Titel presentatie Subset 3. Vragen en stellingen naar aanleiding van de subset bijeenkomst . Vraag: Kunt u een toelichting geven op de mogelijkheden en trends/ontwikkelingen m.b.t. het combineren van internet en intranet? Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

12 Titel presentatie Subset 4. Vragen en stellingen naar aanleiding van de subset bijeenkomst . Vraag: Hoe maak je de keuze om ICT te outsourcen? Hoe kom je tot een evenwicht tussen deskundigheid die je zelf niet bezit en (bedrijfsrisico’s die je loopt en vaak zelf niet kan overzien. Hoe zorg je dat je afhankelijkheid van een leverancier minimaliseert. Stelling; De CIO van TNT is een speld in de hooiberg Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

13 Outsourcing Doelstelling: Kosten reductie Kwaliteitsverbetering
Titel presentatie Outsourcing Doelstelling: Kosten reductie Kwaliteitsverbetering Wel of niet uitbesteden Strategisch belang van de ICT Mate waarin eisen veranderen en kunnen worden aangepast Kwaliteit van de eigen afdeling Mate van aansturing nieuwe leverancier Flexibiliteit contract Fase ICT afdeling (Boonstra 295) Kostereductie door economy of scale Kwaliteitsverbetring door volledige focus op inrichting, Shared service centre op inkoop Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

14 Outsourcing Goede voorbereiding
Titel presentatie Outsourcing Goede voorbereiding Leverancier toetsen op betrouwbaarheid, kwaliteit, ervaring en continuiteit. Erkenning dat het alle bedrijfsprpcessen raakt. Zorg voor een flexibel contract. Investeer in vertrouwen en partnership Outsource managen door accountmanagers. Exit strategie vastleggen De praktijk: 80% wenst outsourcing door ontbreken kennis en vaardigheden. 50% ontevreden over het resultaat. Zorg voor service portabiliteit Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

15 Titel presentatie E-Business Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

16 E-Business E-strategie E-marketing E-commerce
Titel presentatie E-Business E-strategie E-marketing E-commerce E-fulfillment (E-supply chain) E-procurement E-Life E-….. Het gebruiken en integreren van elektronische hulpmiddelen ter verbetering van bestaande en/of het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsprocessen in de organisatie en tussen organisaties. Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

17 Titel presentatie E-business: De hype Ruim 95% van de webwinkels zal binnen anderhalf jaar nog géén winst maken. Nieuwe intermediairs die inbreken in het oriëntatie- en koopproces met nieuwe waardeproposities. Virtuele concurrentie; per dag komen er websites bij. Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

18 De Keten en de spelers Internet Supply Demand E-strategie Marketing
Titel presentatie De Keten en de spelers E-strategie Marketing Keuzes maken Strategie CRM E-commerce Internet Toeleveranciers Inkoop Productie Verkoop Klant Customer needs! Selectie Make/buy Keuzes maken Reorganisatie E-fulfillment Selectie Focus op Supply Demand Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

19 Titel presentatie De Keten en de spelers Rollen verschuiven en informatie komt direkt beschikbaar Bedrijfs grens Traditioneel Back office Front office fax, telefoon Customer Bedrijfs processen bedrijfs grens Front office Verandering electronisch medium Back office Customer Front office Bedrijfs processen fax, telefoon Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

20 Distributiekanalen Fabrikant Consument Groothandel Groothandel
Titel presentatie Distributiekanalen Fabrikant Groothandel Groothandel Tussenhandel Retailers Retailers Retailers Consument Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

21 is dit traject van minuten
Titel presentatie Het koopproces verandert Aflevering Daadwerkelijke Koopimpuls consument transactie Willen Kopen Hebben Electronic Commerce verkort dit traject van dagen naar minuten Vergeleken met verkopen in de winkel is dit traject van minuten naar dagen gegroeid Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

22 Verkoopproces op Internet
Titel presentatie Verkoopproces op Internet (terug) Komen Komen Kijken Kiezen Kopen Komen # bezoekers op de website Kijken # bezoekers dat bepaalde website onderdelen bezoekt Kiezen # bezoekers dat het product ‘in het mandje doet’ Kopen # bezoekers dat het product daadwerkelijk koopt = betaalt (terug)Komen # herhalingskopers Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

23 Doelstellingen Internetstrategie
Titel presentatie Doelstellingen Internetstrategie 100% 80 % 60 % 15 % 10% Komen Kijken Kiezen Kopen Terugkomen Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

24 Publiceren, content bieden
Titel presentatie Het euvel bij e-business : kijken maar niet kopen 27% van site bezoekers haakt af 67% vult shopping car maar haalt de kassa niet 6% doet aankoop Emoties Oriëntatie op aanbod Homepage Mening Intentie Aankoop Gedrag Order formulier / betaling Publiceren, content bieden Interactie Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

25 Succesvolle samenhangende E-strategie door:
Titel presentatie Succesvolle samenhangende E-strategie door: Een consistent marketing- en verkoopproces Vertrouwen te wekken in de transactie Een adequate logistieke afhandeling Oog voor het noodzakelijke veranderingsproces Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

26 Implementatie E-business:
Titel presentatie Implementatie E-business: Het stappen plan op hoofdlijnen Eigen proces op orde brengen De deur naar buiten openzetten Nieuwe additionele diensten ontwikkelen Positie in de keten verwerven Maar ook: Doelen en beheersing bepalen Nadenken over samenwerkingen Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

27 Implementatie E-business:
Titel presentatie Implementatie E-business: Gevolgen bedrijfsactiviteiten Klantspecifiek; Snelle en directe verwerking van orders; Klanten willen hun fullfilment net zo snel als zij hun orders plaatsen: Customer Service / Logistiek Inzicht in orderstatus; Fakturatie procedure blijft ongewijzigd Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

28 Implementatie E-business:
Titel presentatie Implementatie E-business: Faalfactoren 40% van E-Commerce projecten faalt door : Te weinig betrokkenheid van het management Onbekendheid met de mogelijkheden Onvoldoende aandacht voor noodzakelijke organisatiewijzigingen Slechte communicatie Strakke budgetten en snelle omzet gewenst Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

29 Titel presentatie Seth Godin Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

30 Web 2.0 Introductie tot Social Software Titel presentatie
Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

31 Titel presentatie Web 2.0 Wikipedia: Social software enables people to rendezvous, connect or collaborate through computer-mediated communication and to form online communities. Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

32 Web 2.0 De Social Software Toolkit: Weblogs Flickr Wiki’s RSS
Titel presentatie Web 2.0 De Social Software Toolkit: Weblogs Flickr Wiki’s RSS Bloglines Del.icio.us Weblogs | Flickr | Wiki’s | RSS | Bloglines | del.ico.us ZELF AAN DE SLAG? del.icio.us en nog veel meer... Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

33 De makkelijkste manier om zelf een dynamische website te beginnen
Titel presentatie Web 2.0 Weblogs Weblogs | Flickr | Wiki’s | RSS | Bloglines | del.ico.us De makkelijkste manier om zelf een dynamische website te beginnen Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

34 Weblogs Communicatie => Trackback
Titel presentatie Weblogs Weblogs | Flickr | Wiki’s | RSS | Bloglines | del.ico.us Communicatie => Trackback 1. Ik schrijf een artikel op mijn weblog 2. Op een ander weblog wordt over mijn artikel geschreven 3. Ik zie dit op mijn weblog Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

35 De makkelijkste manier om zelf beeldmateriaal te beheren
Titel presentatie Flickr Weblogs | Flickr | Wiki’s | RSS | Bloglines | del.ico.us De makkelijkste manier om zelf beeldmateriaal te beheren Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

36 Flickr Uploaden Beschrijven Delen Creative Commons Tagging Notes
Titel presentatie Flickr Weblogs | Flickr | Wiki’s | RSS | Bloglines | del.ico.us Uploaden Beschrijven Delen Creative Commons Tagging Notes Commentaar Bloggen Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

37 Wiki’s Wiki’s worden gebruikt om:
Titel presentatie Wiki’s Weblogs | Flickr | Wiki’s | RSS | Bloglines | del.ico.us Wiki’s worden gebruikt om: Gezamelijk een stuk tekst te schrijven, gezamelijk aantekeningen te maken, of om gezamelijk een archief of encyclopedie samen te stellen, Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

38 Wiki’s Website Edit Versiebeheer Discussie Vandalisme
Titel presentatie Wiki’s Weblogs | Flickr | Wiki’s | RSS | Bloglines | del.ico.us Website Edit Versiebeheer Discussie Vandalisme Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

39 Titel presentatie RSS Weblogs | Flickr | Wiki’s | RSS | Bloglines | del.ico.us RSS staat voor Really Simple Syndication en is een programmeertaal die is gebaseerd op XML Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

40 So What? RSS Een RSS-feed ...
Titel presentatie RSS Weblogs | Flickr | Wiki’s | RSS | Bloglines | del.ico.us Titel Plaatsingsdatum Een RSS-feed ... Korte samenvatting ... is een xml-bestand met korte informatie over de berichten die op een website staan Hyperlink naar volledige bericht So What? Toevoeging van een nieuw bericht aan de site zorgt ervoor … … dat de RSS-feed automatisch wordt aangepast Voorbeeld… Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

41 Weblogs Flickr Wiki’s RSS …. een RSS-feed ! Hebben allemaal ….
Titel presentatie RSS Weblogs | Flickr | Wiki’s | RSS | Bloglines | del.ico.us Weblogs Flickr Wiki’s Hebben allemaal …. …. een RSS-feed ! 14/21 Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

42 … via een gratis online RSS-feedreader
Titel presentatie Bloglines Weblogs | Flickr | Wiki’s | RSS | Bloglines | del.ico.us Feeds Folders Bewaren Delen Exporteren Importeren De makkelijkste manier om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws … … via een gratis online RSS-feedreader LINKS: Reader.google.com newsgator.com Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

43 De makkelijkste manier om links te beheren en te delen …
Titel presentatie Del.icio.us Weblogs | Flickr | Wiki’s | RSS | Bloglines | del.ico.us De makkelijkste manier om links te beheren en te delen … LINKS: del.icio.us Social Bookmarking Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

44 Del.icio.us Altijd je favorites bij de hand
Titel presentatie Del.icio.us Weblogs | Flickr | Wiki’s | RSS | Bloglines | del.ico.us Altijd je favorites bij de hand Trefwoorden toevoegen aan je favorites Jouw favorites delen LINKS: del.icio.us Zien wat anderen bookmarken Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

45 Titel presentatie Maa.roo.k Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

46 Titel presentatie Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

47 Titel presentatie Web 2.0 Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

48 Titel presentatie Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

49 Titel presentatie 15 min Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

50 Titel presentatie Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

51 Titel presentatie Gemeente Amsterdam 1 januari 2003


Download ppt "Informatiemanagement 7 december C André Knulst Mens"

Verwante presentaties


Ads door Google