De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkoopafhandeling door derde (zonder verzendbericht)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkoopafhandeling door derde (zonder verzendbericht)"— Transcript van de presentatie:

1 Verkoopafhandeling door derde (zonder verzendbericht)
SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
Bij orderafhandeling door een rechtstreeks leverende leverancier levert niet uw bedrijf de artikelen die door een klant zijn besteld. In plaats daarvan geeft u de order door aan een rechtstreeks leverende leverancier, die vervolgens de goederen rechtstreeks naar de klant verzendt en u een factuur stuurt. Met de standaardklantorder wordt automatisch een aanvraag tot bestellen gecreëerd voor de artikelen die door de rechtstreeks leverende leverancier moeten worden geleverd. Voordelen Voorraad en kosten verlagen, efficiency verhogen De bestelling van de klant wordt rechtstreeks overgedragen aan de externe leverancier. De factuur van handelaar aan de klant is gebaseerd op de hoeveelheden uit de factuur van de leverancier Bij tekorten kan de bestelling van de klant toch worden verwerkt Belangrijke Processtappen Rechtstreeks te leveren klantorder Aanvragen tot bestellen omzetten in bestellingen Bestellingen goedkeuren Factuurcontrole verkoopfacturatie

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Verkoopbeheerder Beheerder inkoop Hoofd inkoop Inkoper Medewerker crediteurenadministratie Facturatiebeheerder

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Verkoopafhandeling door derde (zonder verzendbericht) Bij orderafhandeling door een rechtstreeks leverende leverancier levert niet uw bedrijf de artikelen die door een klant zijn besteld. In plaats daarvan geeft u de order door aan een rechtstreeks leverende leverancier, die vervolgens de goederen rechtstreeks naar de klant verzendt en u een factuur stuurt. Met de standaardklantorder wordt automatisch een aanvraag tot bestellen gecreëerd voor de artikelen die door de rechtstreeks leverende leverancier moeten worden geleverd. Op basis van de inkomende factuur van de leverancier wordt de factuurhoeveelheid bijgewerkt, zodat de debiteurfactuur alleen kan worden gecreëerd nadat de factuur van de leverancier is ingevoerd.

5 Verkoopafhandeling door derde (zonder verzendbericht)
Procesflowdiagram Verkoopafhandeling door derde (zonder verzendbericht) Gebeurt-enis Klant vraagt om artikel Orderbevestiging Rechtstreekse levering aan derde Inkomende crediteurfactuur Facturatiedocument Verkoop-beheerder Rechtstreeks te leveren klantorder creëren (Optioneel) Orderhoeveelheid wijzigen Genereert automatisch een aanvraag Inkoop Lijst weergeven met aanvragen tot bestellen die moeten worden toegewezen Toegewezen aanvragen omzetten in bestellingen Bestelling goedkeuren Facturatie-beheerder Facturatie Medewerker crediteuren-administratie Bij AR binnenkomende betaling (157) AP – uitgaande betaling (158) Kostprijs leverancier Factuurontvangst / factuur invoeren Verkoop: periodeaf-sluitingsacti-viteiten (203) AP = Accounts Payable, AR = Accounts Receivable, COGS = Cost of Goods Sold (kostprijs van verkochte goederen)

6 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

7


Download ppt "Verkoopafhandeling door derde (zonder verzendbericht)"

Verwante presentaties


Ads door Google