De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hartelijk welkom in de Gereformeerde Kerk Sliedrecht (verenigd in de PKN) Zondagavondzangdienst 25 mei 2014 M.m.v. Gereformeerd Kerkkoor Sliedrecht en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hartelijk welkom in de Gereformeerde Kerk Sliedrecht (verenigd in de PKN) Zondagavondzangdienst 25 mei 2014 M.m.v. Gereformeerd Kerkkoor Sliedrecht en."— Transcript van de presentatie:

1 Hartelijk welkom in de Gereformeerde Kerk Sliedrecht (verenigd in de PKN) Zondagavondzangdienst 25 mei 2014 M.m.v. Gereformeerd Kerkkoor Sliedrecht en het Interkerkelijk Koor ‘El Jakim’ uit Haarlem o.l.v. Ton van der Horst Orgel: Arjan Versluis Verbindende teksten worden gesproken door Gerard de Haan.

2 Orgelspel

3 Koorzang: “Kom en laat ons vrolijk zingen” (tekst: André Troost - Muziek: Joop Schets)

4 Mededelingen door de Ouderling van Dienst

5 Samenzang (staande) Gezang 234 (1/4)

6 Samenzang (staande) Gezang 234 (2/4)

7 Samenzang (staande) Gezang 234 (3/4)

8 Samenzang (staande) Gezang 234 (44)

9 Stil gebed Votum en Groet (gemeente gaat zitten)

10 Verbindende tekst

11 Koorzang: “Tollite hostias” (Camille Saint Saëns 1835-1921) Tollite hostias, et adorate Dominum in atrio sancto e jus Laetentur coeli et exultet terra A facie Domini quoniam venit Alleluja Alleluja

12 Samenzang: ELB lied 343 (1/4)

13 Samenzang: ELB lied 343 (2/4)

14 Samenzang: ELB lied 343 (3/4)

15 Samenzang: ELB lied 343 (4/4)

16 Samenzang: ELB Lied 140 (1/6)

17 Samenzang: ELB Lied 140 (2/6)

18 Samenzang: ELB Lied 140 (3/6)

19 Samenzang: ELB Lied 140 (4/6)

20 Samenzang: ELB Lied 140 (5/6)

21 Samenzang: ELB Lied 140 (6/6)

22 Gebed

23 Verbindende tekst

24 Koorzang: “O praise ye the Lord” (C.H.H. Parry) O praise ye the Lord, Praise Him in the height, rejoice in his word, ye angels of light, ye heavens adore Him by whom ye were made, and worship before Him, in brightness arraved

25 Samenzang: Gezang 231: 1, 3 en 4 (1/6)

26 Samenzang: Gezang 231: 1, 3 en 4 (2/6)

27 Samenzang: Gezang 231: 1, 3 en 4 (3/6)

28 Samenzang: Gezang 231: 1, 3 en 4 (4/6)

29 Samenzang: Gezang 231: 1, 3 en 4 (5/6)

30 Samenzang: Gezang 231: 1, 3 en 4 (6/6)

31 Koorzang: “Machtig God, sterke Rots” (Tekst: G. Bonov Muziek: F. Hernandez Vertaling: R. Zuiderveld en P. Katipana) (1/2)

32 Koorzang: “Machtig God, sterke Rots” (2/2) Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid, Prijst Hem tot in eeuwigheid Koor – Couplet en Refrein Gemeente – Couplet en Refrein Koor en Gemeente – Couplet en Refrein Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard’en hemel prijzen U, glorie voor uw Naam. Lam van God, hoogste heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U.

33 Samenzang: Gezang 235 (1/4)

34 Samenzang: Gezang 235 (2/4)

35 Samenzang: Gezang 235 (3/4)

36 Samenzang: Gezang 235 (4/4)

37 Verbindende tekst

38 Koorzang: “Wat zal de wereld mooi zijn op die dag” (tekst: E. IJskes-Koger - muziek: T. Pebesma) Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, als Jezus weer zal komen op de wolken, als al wat leeft, de natiën, de wolken, zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.

39 Samenzang: “Gouden harpen ruisen” Gouden harpen ruisen, bij der Eng'len zang; Paarlen poorten beiden, 's Konings hemelgang. Jezus, Gloriekoning, vol van majesteit, ging Zijn troon bestijgen, Hem omhoog bereid. Refrein: Dood en graf verwon Hij! Juicht uit volle borst: Jezus voert ten hemel, Glorie onze Vorst!

40 Samenzang: “Gouden harpen ruisen” Hij, Wiens dood verlossing, schonk aan u en mij. Zit gekroond met glorie, aan Zijn Vaders zij. Jezus heeft verwonnen, dood en hel aan 't kruis. Jezus, Gloriekoning, ging naar 't Vaderhuis. Refrein: Dood en graf verwon Hij! Juicht uit volle borst: Jezus voert ten hemel, Glorie onze Vorst!

41 Samenzang: “Gouden harpen ruisen” Refrein: Dood en graf verwon Hij! Juicht uit volle borst: Jezus voert ten hemel, Glorie onze Vorst! Biddend voor Zijn kind'ren, in dat zalig oord, roepend hen ten glorie, eeuwig, ongestoord; Lief'lijk plaatsbereidend, voor Zijn toevend kind, daar waar Jezus eeuwig, leeft en hen bemint

42 Koorzang: “His name is Excellent” ( tekst: C. Simper) O sing to the Lord with thanksgiving, sing praises, sing praises un to our God: O sing to the Lord, sing praises, sing praises un to our God.

43 Samenzang: “Op een lichte wolkenwagen” (1/2) Alles moet voor Hem zich buigen; ied're tong Zijn lof getuigen en Hem eren als Gods Zoon en Hem eren als Gods Zoon! Op een lichte wolkenwagen, wordt de Heer van d' aard gedragen. Vaart Hij op naar 's hemels troon, vaart hij op naar 's Hemels troon.

44 Samenzang: “Op een lichte wolkenwagen” (2/2) Alle macht is Hem gegeven; en wat leeft en nog zal leven, is tot Zijne dienst bereid, is tot Zijne dienst bereid! Vorsten, machten, krachten, tronen; zij die 't hemelrijk bewonen, eren Jezus’ heerlijkheid, eren Jezus' heerlijkheid

45 Verbindende tekst

46 Samenzang: Lied 68 uit de Hervormde Bundel Looft de Koning, alle volken! Looft Hem, die boven lucht en wolken ten troon stijgt, Hem, Gods eigen Zoon! Looft uw Heiland, Christenscharen, ziet Hem voor u ten hemel varen, u plaats bereiden voor Gods troon! Verheft zijn majesteit met diep' eerbiedigheid, halleluja! Loof wereldrond uit enen mond, loof Jezus Christus, wereldrond!

47 Samenzang: Lied 68 uit de Hervormde Bundel Komt, Christ'nen, laat ons Jezus loven, komt, heffen wij het hart naar boven! Daar zit de Koning op zijn troon en spreidt zijn heerlijkheid ten toon. Voor wie gelooft is daar de schat, die alle heil in zich bevat.

48 Samenzang: Lied 75 uit de Hervormde Bundel. Och, dat aller mensen tongen, aller eng'len zang, o Heer, samenstemden, samen zongen, eeuwig tot uw lof en eer! Zonder einde geeft uw lof, Jezus, ons de rijkste stof! Trek tot U ons hart naar boven, dat w' U eeuwig lieven, loven.

49 Verbindende tekst

50 Dankgebed

51 Verbindende tekst

52 Inzameling der gaven 1.Kerk 2.Kosten Zondagavondzang

53 Samenzang: Opwekking Lied 70 (1/4)

54 Samenzang: Opwekking Lied 70 (2/4)

55 Samenzang: Opwekking Lied 70 (3/4)

56 Samenzang: Opwekking Lied 70 (4/4)

57 Zegen met 3x het gezongen “Amen”

58 Afsluitende woorden

59 Uitleidend orgelspel

60 Fijn dat u er was! Graag tot ziens De volgende Zondagavondzangdienst zal D.V. worden gehouden op zondag 27 juli 2014 om 18.00 uur. Met medewerking van: André de Jager, orgel Leo Kooijman, euphonium (tenortuba) Ank Steenkist, verbindende teksten U bent allen van harte uitgenodigd!


Download ppt "Hartelijk welkom in de Gereformeerde Kerk Sliedrecht (verenigd in de PKN) Zondagavondzangdienst 25 mei 2014 M.m.v. Gereformeerd Kerkkoor Sliedrecht en."

Verwante presentaties


Ads door Google