De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het MKB en de accountant. de markt de maatschappij OvRAN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het MKB en de accountant. de markt de maatschappij OvRAN."— Transcript van de presentatie:

1 Het MKB en de accountant

2 de markt de maatschappij OvRAN

3 Het MKB en de accountant de markt ondernemingen

4 Het MKB en de accountant de markt accountant in het MKB

5 Het MKB en de accountant de maatschappij ontwikkeling

6 Het MKB en de accountant de maatschappij de invloed van de maatschappij op accountants in het algemeen

7 Het MKB en de accountant de maatschappij de invloed van de maatschappij op het MKB en de MKB-accountant

8 Het MKB en de accountant OvRAN en accountants het nadeel van een rule based benadering

9 Het MKB en de accountant de MA-kamer bepleit -een meer principle based benadering -een duidelijke verklaring -een stevig tuchtrecht

10 Het MKB en de accountant terug naar de vertrouwensman een efficienter MKB

11 OvRAN MKB verklaring

12 Geachte heer..../directie, Hierbij bieden wij u de door ons in uw opdracht samengestelde jaarrekening van............... te................ over het jaar 2012 aan. Wij zijn van oordeel dat deze jaarrekening een goed beeld geeft van de financiële positie van de onderneming per 31 december 2012 en van het resultaat over het jaar 2012. eventueel: Met betrekking tot de post ….. in de balans hebben wij het volgende op te merken:...….... De invloed op het resultaat zou …... kunnen bedragen. De continuïteit van de onderneming is, op basis van haar risicoprofiel en de door de leiding van de onderneming getroffen beheersingsmaatregelen het eerstkomende jaar niet in gevaar. of De onderneming houdt zich bezig met uiterst risicovolle …. projecten; er is een goede verzekering afgesloten voor deze risico's en ook de juridische bijstand is geregeld. of Wij merken op dat de onderneming sterk persoonsgebonden is hetgeen voor de continuïteit mogelijk grote consequenties kan hebben. Hoogachtend, …............................ RMA accountant

13 OvRAN MKB verklaring (vervolg) …............................ RMA accountant Kwaliteitsborging Ondertekenaar van deze verklaring is met lidnummer... aangesloten bij de Orde van Register Adviseurs Nederland (OvRAN) en is uit dien hoofde onderworpen aan een stelsel van kwaliteitsborging. Aantoonbaar belanghebbenden bij deze jaarrekening kunnen te allen tijde de ondertekenaar schriftelijk om een persoonlijke motivering van zijn oordeel vragen en bij vermoedens van onjuist handelen en of oordelen ter verantwoording (laten) roepen bij OvRAN.


Download ppt "Het MKB en de accountant. de markt de maatschappij OvRAN."

Verwante presentaties


Ads door Google