De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

9 juni ’09 ‘‘Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zij n platteland’

Verwante presentaties


Presentatie over: "9 juni ’09 ‘‘Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zij n platteland’"— Transcript van de presentatie:

1 9 juni ’09 ‘‘Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zij n platteland’

2 HOOFDPROMOTOR Plattelandsklassen vzw CO-PROMOTOREN Breugelhoeve vzw Stad Peer BB Projecten vzw

3 Gemeente Bocholt Stad Bree Stad Hamont-Achel Gemeente Hechtel-Eksel Gemeente Kinrooi Stad Maaseik Gemeente Meeuwen-Gruitrode Gemeente Neerpelt

4 Doelstellingen: algemeen Leader Kempen & Maasland Duurzame ontwikkeling van de regio door het verkleinen van de kloof tussen landbouwer en plattelandsgebruiker. Plattelandseducatief netwerk Het brede publiek, en dan vooral jongeren, op een ervaringsgerichte manier in contact brengen met het platteland in het algemeen en de hedendaagse land- en tuinbouw in het bijzonder

5 Uitbouwen van een fijnmazig netwerk van land- en tuinbouwers die de toekomstige consument en consumenten uitnodigen op het eigen bedrijf. Uitbouwen van een educatief verantwoord aanbod aan belevingsactiviteiten voor het onderwijs. Uitbouwen van een kwalitatieve begeleiding voor land- en tuinbouwers die educatie als verbredingsactiviteit op het eigen landbouwbedrijf willen realiseren. Uitbouwen van een kwalitatieve begeleiding voor intermediairen, zoals leerkrachten, die landbouw- en plattelandseducatie willen integreren in hun lespraktijk. Versterken van de link tussen de lokale bevolking en de landbouw in eigen gemeente door informering.

6 1. Nabijheidseducatie 2. Ervaringseducatie 3. Plattelandseducatief Centrum

7 Nabijheidseducatie Doelstelling Lokaal het contact tussen de landbouwsector en de directe omgeving opnieuw versterken Acties 1.Netwerk van minimaal twee bezoekbedrijven per gemeente, gericht op directe omgeving 2.Ondersteunend materiaal bedrijf en school 3.Verspreiden van gemeentelijke landbouwfolder 4.Lokale initiatieven ondersteunen

8 Doelstelling Ijzersterke ervaringen meegeven aan alle mensen, een onuitwisbare indruk nalaten. Acties 1.Uitbouwen van een netwerk van min. 5 ‘kijkboerderijen’ die kiezen voor educatie als economische verbreding voor het eigen bedrijf 2.Ontsluiten van belevingsactiviteiten door een educatieve plattelandsroute (o.b.v. gps- technologie) 3.Ondersteunen van innovatieve activiteiten

9 Doelstelling Ondersteuning en netwerkvorming aanbieden aan alle landbouweducatieve (mede)spelers in Kempen & Maasland Acties Oprichten van een ‘Plattelandseducatief Centrum’, met volgende taken: - functioneren als bezoekerscentrum met een uitgebreide tentoonstelling vanaf sept. 2010 -coördineren en uitvoeren bovenstaande acties - uitbouwen aanbod educatieve initiatieven op en rond de bedrijven - functioneren als centraal aanspreekpunt - …

10 Leader Kempen-Maasland (65%) € 308.331,35 Cofinanciering (35%) € 166.024,57 Plattelandsklassen vzw Breugelhoeve vzw Stad Peer BB Projecten 8 gemeenten

11 9 juni ’09 ‘‘Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zij n platteland’


Download ppt "9 juni ’09 ‘‘Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zij n platteland’"

Verwante presentaties


Ads door Google