De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zelfstandig onderdeel van Ervaringen en resultaten Loopbaantraject Bouw en Infra Een sectorale loopbaanvoorziening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zelfstandig onderdeel van Ervaringen en resultaten Loopbaantraject Bouw en Infra Een sectorale loopbaanvoorziening."— Transcript van de presentatie:

1 Zelfstandig onderdeel van Ervaringen en resultaten Loopbaantraject Bouw en Infra Een sectorale loopbaanvoorziening

2 Aanleiding in sector Bouw & Infra  Onvrede met invulling scholingsparagraaf CAO  Onvoldoende doorstroming naar vakbekwaamheid  Hoge uitval in fysiek belastende functies  Veranderende regelgeving sociale zekerheid  Verwachte krapte op de arbeidsmarkt Zelfstandig onderdeel van

3 Doelstellingen Behoud van personeel voor de bouwsector:  Ambitie: carrièreontwikkeling stimuleren en faciliteren  Preventie: voorkomen van uitval, preventie AO  Re-integratie zieken en werklozen (duurzaam)  Imago sector verbeteren  Bewustwording belang loopbaantransities Zelfstandig onderdeel van

4 Uitgangspunten (1)  Recht op deelname verankerd in CAO  Eens in de 5 jaar  Volledige trajecten  Verantwoordelijkheid werkgever + werknemer  Landelijke infrastructuur Zelfstandig onderdeel van

5 Uitgangspunten (2)  Functiewisseling naar buiten de sector uitsluitend op grond van medische indicatie  Geen aanvullingen op salaristerugval bij transitie  Gebruik maken van externe leveranciers  Stuurgroep voor beleidskaders Zelfstandig onderdeel van

6 Faciliteiten  Individuele maatwerkbegeleiding  Vergoeding scholingskosten  Vergoeding verletkosten  Begeleiding naar functies binnen en buiten sector  Geen bemiddeling Zelfstandig onderdeel van

7 Voorwaarden deelname  CAO bouwnijverheid + premieafdracht  Doel = functiewisseling  Vrijwillige deelname  Overeenstemming traject werkgever + werknemer Zelfstandig onderdeel van

8 Historie  2002 start pilot Noord-Holland  2005 evaluatie en landelijke uitrol project  2008 reguliere voorziening bij Fundeon (KBB)  2000 deelnemers per jaar (130.000 wn sector)  31 trajectadviseurs in 28 adviescentra  kosten circa 12 miljoen Zelfstandig onderdeel van

9 . Leeuwarden Groningen Hoogezand Hardenberg Ruinen Zwolle Enschede Holten Doetinchem Nunspeet Amersfoort Amsterdam/Diemen Heerugowaard Hoofddorp Den Haag Schiedam Nieuwegein Goes/Middelburg Bergen op zoom Dordrecht Tilburg Boxtel/Rosmalen Veldhoven Nuth Mierlo Oss Horst Nijmegen Infrastructuur 28 Adviescentra Zelfstandig onderdeel van

10 Begeleidingsmodel Zelfstandig onderdeel van Vijf-fasenmodel  Intake  Nader onderzoek  Individueel Ontwikkelingsplan (IOP)  Uitvoering IOP  Nazorg

11 Trajectadviseur  Procesmanager, loopbaanadviseur, spin in het web  Geen bemiddelaar naar werk  Onafhankelijk  Begeleiding deelnemer in het hele traject  Goed toegerust en opgeleid  Gezicht van het Loopbaantraject in de sector Zelfstandig onderdeel van

12 Financiering Loopbaantraject  Financiering vanuit Opleiding – en ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid ( O&O-fonds)  Organisatiekosten en opleidingsvergoedingen  6 miljoen aan organisatievergoeding, 6 miljoen aan opleidingsvergoedingen Zelfstandig onderdeel van

13 Kosten Loopbaantraject Zelfstandig onderdeel van  Nader onderzoek gemiddeld 1100,-  IOP gemiddeld 5000,-  Communicatiemiddelen (website, tijdschrift)  Infrastructuur: 28 adviescentra en 31 trajectadviseurs

14 Zelfstandig onderdeel van Vragen ??

15 Discussie (1) Zelfstandig onderdeel van  Zou het LBT iets voor uw sector zijn?  Waar liggen kansen?  In welke vorm?  Wat zijn cruciale succesfactoren?  Wat zijn randvoorwaarden?

16 Discussie (2) Zelfstandig onderdeel van  Wat is / waar ligt de opbrengst van een loopbaanvoorziening?  Behoud werknemers, geen vervangingskosten  Minder loondoorbetaling langdurig zieken  Minder instroom WGA en lagere WGA-premie  Betere motivatie, hoger rendement werknemers

17 Discussie (3) Zelfstandig onderdeel van  Wat is de bijdrage van het loopbaantraject als instrument voor levensfasebewust personeelsbeleid?  Hoe krijg je ‘oudere’ werknemers zover om zich aan te melden?

18 Discussie (4) Zelfstandig onderdeel van  Werkt het Loopbaantraject voor het MKB?  Hoe krijg ik werkgever mee?

19 Discussie (5) Zelfstandig onderdeel van  ‘Lager opgeleide en zieke werknemers scoren net zo goed qua transities als hoger opgeleiden die vanuit ambitie werken aan verandering’  Waar of niet waar?

20 Resultaten juli 2006 t/m juli 2010  Aantal deelnemers ingestroomd: 9549  Aantal deelnemers uitgestroomd: 6651  2006 – 2010: succesvolle uitstroom = 57%  2009 en 2010 is de uitstroom met succes 63%  De uitstroom zonder succes zit vooral in fase 0 tot en met 3 ( 91%)  Fase 4 (opleiding): slechts 8% uitval. Zelfstandig onderdeel van

21 Doelgroepverdeling 2006-2010 56% 16% 19,7% 1,3 4,72,3

22 Doelgroepverdeling in 2010: toename werkloos  53,3 13,3 19,2 0,7 10,2 3,3

23 Uitstroomresultaat 2006-2010 43% 31,2% 25,8%

24 Uitstroomredenen De top 5 redenen van uitstroom zonder succes zijn:  Traject te moeilijk  Voldoet niet aan instroomcriteria  Ziet af van deelname na inzicht traject  Ziekte maakt deelname onmogelijk  Problemen in privesituatie/werk belemmeren verdere deelname

25 Categorieen transities 43,2%36% 20,8%

26 Categorieen goed geholpen 87,3% 9,4% 3,3%

27 Profiel deelnemers  Alle opleidingsniveau’s zijn vertegenwoordigd  Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd: ruim de helft zit in 30-50 jaar  Driekwart komt uit het klein en middenbedrijf

28 Profiel deelnemer: opleidingsniveau 25,7 4,1 23,5 17,1 15,2 10,4 3,9

29 Profiel deelnemer leeftijdsopbouw 18,4 26,8 27,8 16,4 9,4 0,8 0,4

30 Profiel deelnemer bedrijfsgrootte 20,3 17,2 18,4 15,8 18,4 5,6 4,3

31 Profiel deelnemer instroomkanalen 34,4 13,4 19,5 14,2 12,8 5,6

32 Informatie en contactgegevens  www.loopbaantrajectbouw.nl www.loopbaantrajectbouw.nl  www.watdoejijmorgen.nl www.watdoejijmorgen.nl


Download ppt "Zelfstandig onderdeel van Ervaringen en resultaten Loopbaantraject Bouw en Infra Een sectorale loopbaanvoorziening."

Verwante presentaties


Ads door Google