De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ervaringen en resultaten Loopbaantraject Bouw en Infra

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ervaringen en resultaten Loopbaantraject Bouw en Infra"— Transcript van de presentatie:

1 Ervaringen en resultaten Loopbaantraject Bouw en Infra
Een sectorale loopbaanvoorziening Zelfstandig onderdeel van

2 Aanleiding in sector Bouw & Infra
Onvrede met invulling scholingsparagraaf CAO Onvoldoende doorstroming naar vakbekwaamheid Hoge uitval in fysiek belastende functies Veranderende regelgeving sociale zekerheid Verwachte krapte op de arbeidsmarkt Zelfstandig onderdeel van

3 Doelstellingen Behoud van personeel voor de bouwsector:
Ambitie: carrièreontwikkeling stimuleren en faciliteren Preventie: voorkomen van uitval, preventie AO Re-integratie zieken en werklozen (duurzaam) Imago sector verbeteren Bewustwording belang loopbaantransities Zelfstandig onderdeel van

4 Uitgangspunten (1) Recht op deelname verankerd in CAO
Eens in de 5 jaar Volledige trajecten Verantwoordelijkheid werkgever + werknemer Landelijke infrastructuur Zelfstandig onderdeel van

5 Uitgangspunten (2) Functiewisseling naar buiten de sector uitsluitend op grond van medische indicatie Geen aanvullingen op salaristerugval bij transitie Gebruik maken van externe leveranciers Stuurgroep voor beleidskaders Zelfstandig onderdeel van

6 Faciliteiten Individuele maatwerkbegeleiding
Vergoeding scholingskosten Vergoeding verletkosten Begeleiding naar functies binnen en buiten sector Geen bemiddeling Vrijwilligheid staat voorop; ook na attendering De hoogte van de uitslag van de AO-indicator heeft niets uit te staan met deelname Zelfstandig onderdeel van

7 Voorwaarden deelname CAO bouwnijverheid + premieafdracht
Doel = functiewisseling Vrijwillige deelname Overeenstemming traject werkgever + werknemer Zelfstandig onderdeel van

8 Historie 2002 start pilot Noord-Holland
2005 evaluatie en landelijke uitrol project 2008 reguliere voorziening bij Fundeon (KBB)  2000 deelnemers per jaar ( wn sector)  31 trajectadviseurs in 28 adviescentra  kosten circa 12 miljoen Zelfstandig onderdeel van

9 Infrastructuur 28 Adviescentra . Leeuwarden Den Haag Groningen
Hoogezand Hardenberg Ruinen Zwolle Enschede Holten Doetinchem Nunspeet Amersfoort Amsterdam/Diemen Heerugowaard Hoofddorp Den Haag Schiedam Nieuwegein Goes/Middelburg Bergen op zoom Dordrecht Tilburg Boxtel/Rosmalen Veldhoven Nuth Mierlo Oss Horst Nijmegen a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Zelfstandig onderdeel van

10 Begeleidingsmodel Vijf-fasenmodel Intake Nader onderzoek
Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) Uitvoering IOP Nazorg Vanaf 1-1-’11 gehele voorziening ook voor UTA-personeel FASE 2:Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik Potentieel- en/of loopbaanonderzoek (verplicht) Gesprekken met TA (coaching) Pago + Arbeidsongeschiktheidsindicator Werkveldonderzoek Opleidingenonderzoek 3-gesprek met werkgever Zelfstandig onderdeel van

11 Trajectadviseur Procesmanager, loopbaanadviseur, spin in het web
Geen bemiddelaar naar werk Onafhankelijk Begeleiding deelnemer in het hele traject Goed toegerust en opgeleid Gezicht van het Loopbaantraject in de sector Let op: in de organisatiekosten zitten ook alle begeleidngsactiviteiten van de trajectadviseur, dus alle werkzaamheden in alle fasen. De opleidingskosten zijn alleen die kosten die wij aan opleiders en assessmentbureau’s kwijt zijn en aan verletkosten aan de werkgever. " Met Arbouw zijn afspraken gemaakt dat jullie naast de Pago ook andere diensten kunnen gebruiken van de arbodiensten. Het gaat om zgn. vervolgactiviteiten die beschikbaar zijn op grond van het CAO-pakket Preventie. a. arbeidskundig onderzoek b. werkplekonderzoek c. arbeidsomstandigheden spreekuur d. vervolgconsulten. De bedrijfsarts beslist of deze activiteiten uitgevoerd kunnen worden, dus als TA moet je altijd bij de arbo-arts terecht. Een ProjectPago voor de nieuwe functie is ook mogelijk. Er hoeven geen begrotingen voor ingediend te worden. De bedrijfsarts is dus steeds de indicator. Dus een goede relatie opbouwen met de bedrijfsarts, die ook de Pago levert is essentieel. Zelfstandig onderdeel van

12 Financiering Loopbaantraject
Financiering vanuit Opleiding – en ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid ( O&O-fonds) Organisatiekosten en opleidingsvergoedingen 6 miljoen aan organisatievergoeding, 6 miljoen aan opleidingsvergoedingen Zelfstandig onderdeel van

13 Kosten Loopbaantraject
Nader onderzoek gemiddeld 1100,- IOP gemiddeld 5000,- Communicatiemiddelen (website, tijdschrift) Infrastructuur: 28 adviescentra en 31 trajectadviseurs Vanaf 1-1-’11 gehele voorziening ook voor UTA-personeel FASE 2:Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik Potentieel- en/of loopbaanonderzoek (verplicht) Gesprekken met TA (coaching) Pago + Arbeidsongeschiktheidsindicator Werkveldonderzoek Opleidingenonderzoek 3-gesprek met werkgever Zelfstandig onderdeel van

14 Vragen ?? Vanaf 1-1-’11 gehele voorziening ook voor UTA-personeel
FASE 2:Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik Potentieel- en/of loopbaanonderzoek (verplicht) Gesprekken met TA (coaching) Pago + Arbeidsongeschiktheidsindicator Werkveldonderzoek Opleidingenonderzoek 3-gesprek met werkgever Zelfstandig onderdeel van

15 Discussie (1) Zou het LBT iets voor uw sector zijn?
Waar liggen kansen? In welke vorm? Wat zijn cruciale succesfactoren? Wat zijn randvoorwaarden? Vanaf 1-1-’11 gehele voorziening ook voor UTA-personeel FASE 2:Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik Potentieel- en/of loopbaanonderzoek (verplicht) Gesprekken met TA (coaching) Pago + Arbeidsongeschiktheidsindicator Werkveldonderzoek Opleidingenonderzoek 3-gesprek met werkgever Zelfstandig onderdeel van

16 Discussie (2) Wat is / waar ligt de opbrengst van een loopbaanvoorziening? Behoud werknemers, geen vervangingskosten Minder loondoorbetaling langdurig zieken Minder instroom WGA en lagere WGA-premie Betere motivatie, hoger rendement werknemers Vervangingskosten: werving en selectie nieuwe mensen, inwerken, gemiste opdrachten, kosten voor opleiden en begeleiden nieuwe werknemers. Bij schildersproject 20 * € 5.000,- = € ,- Vanaf 1-1-’11 gehele voorziening ook voor UTA-personeel FASE 2:Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik Potentieel- en/of loopbaanonderzoek (verplicht) Gesprekken met TA (coaching) Pago + Arbeidsongeschiktheidsindicator Werkveldonderzoek Opleidingenonderzoek 3-gesprek met werkgever Zelfstandig onderdeel van

17 Discussie (3) Wat is de bijdrage van het loopbaantraject als instrument voor levensfasebewust personeelsbeleid? Hoe krijg je ‘oudere’ werknemers zover om zich aan te melden? Vanaf 1-1-’11 gehele voorziening ook voor UTA-personeel FASE 2:Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik Potentieel- en/of loopbaanonderzoek (verplicht) Gesprekken met TA (coaching) Pago + Arbeidsongeschiktheidsindicator Werkveldonderzoek Opleidingenonderzoek 3-gesprek met werkgever Zelfstandig onderdeel van

18 Discussie (4) Werkt het Loopbaantraject voor het MKB?
Hoe krijg ik werkgever mee? Vanaf 1-1-’11 gehele voorziening ook voor UTA-personeel FASE 2:Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik Potentieel- en/of loopbaanonderzoek (verplicht) Gesprekken met TA (coaching) Pago + Arbeidsongeschiktheidsindicator Werkveldonderzoek Opleidingenonderzoek 3-gesprek met werkgever Zelfstandig onderdeel van

19 Discussie (5) ‘Lager opgeleide en zieke werknemers scoren net zo goed qua transities als hoger opgeleiden die vanuit ambitie werken aan verandering’ Waar of niet waar? Ambitie en preventie vinden vooral ander werk bij eigen werkgever Zieken vooral buiten eigen bedrijf Alle werknemers die 5 fasen hebben doorlopen scoren bij schilders 90% op transities, ongeacht leeftijd of opleidingsniveau Snelste plaatsing bij zieken (1,2 jaar doorloop) Vanaf 1-1-’11 gehele voorziening ook voor UTA-personeel FASE 2:Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik Potentieel- en/of loopbaanonderzoek (verplicht) Gesprekken met TA (coaching) Pago + Arbeidsongeschiktheidsindicator Werkveldonderzoek Opleidingenonderzoek 3-gesprek met werkgever Zelfstandig onderdeel van

20 Resultaten juli 2006 t/m juli 2010
Aantal deelnemers ingestroomd: 9549 Aantal deelnemers uitgestroomd: 6651  2006 – 2010: succesvolle uitstroom = 57%  2009 en 2010 is de uitstroom met succes 63% De uitstroom zonder succes zit vooral in fase 0 tot en met 3 ( 91%) Fase 4 (opleiding): slechts 8% uitval. Gemiddeld in opleiding 2010 (sept): 1516 Gemiddeld actieve dossiers 2010 (sept): 2887 Zelfstandig onderdeel van

21 Doelgroepverdeling 4,7 2,3 1,3 19,7% 56% 16%

22 Doelgroepverdeling in 2010: toename werkloos
3,3 0,7 10,2 19,2 53,3 13,3

23 Uitstroomresultaat 31,2% 43% 25,8%

24 Uitstroomredenen De top 5 redenen van uitstroom zonder succes zijn:
Traject te moeilijk Voldoet niet aan instroomcriteria Ziet af van deelname na inzicht traject Ziekte maakt deelname onmogelijk Problemen in privesituatie/werk belemmeren verdere deelname

25 Categorieen transities
36% 43,2% 20,8%

26 Categorieen goed geholpen
3,3% 3,3% 9,4% 87,3%

27 Profiel deelnemers Alle opleidingsniveau’s zijn vertegenwoordigd
Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd: ruim de helft zit in jaar Driekwart komt uit het klein en middenbedrijf

28 Profiel deelnemer: opleidingsniveau
3,9 4,1 10,4 17,1 15,2 23,5 25,7

29 Profiel deelnemer leeftijdsopbouw
0,8 0,4 0,4 0,4 9,4 18,4 16,4 26,8 27,8

30 Profiel deelnemer bedrijfsgrootte
4,3 4,3 5,6 20,3 18,4 17,2 15,8 18,4

31 Profiel deelnemer instroomkanalen
14,2 19,5 12,8 13,4 5,6 34,4

32 Informatie en contactgegevens


Download ppt "Ervaringen en resultaten Loopbaantraject Bouw en Infra"

Verwante presentaties


Ads door Google