De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROGRAMMA WELKOM DOOR AFDELINGSLEIDER ALGEMENE INFO PAUZE

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROGRAMMA WELKOM DOOR AFDELINGSLEIDER ALGEMENE INFO PAUZE"— Transcript van de presentatie:

1 PROGRAMMA WELKOM DOOR AFDELINGSLEIDER ALGEMENE INFO PAUZE
ONTVANGST MENTOR

2 VAKKENTABEL Vwo 2 NEDERLANDS ANTIEKE CULTUUR/LATIJN/GRIEKS FRANS
TECHNIEK MUZIEK HANDV. TEKENEN GYMNASTIEK MENTORLES DRAMATISCHE VORMING PLUSMODULES PROJECTUUR NEDERLANDS ANTIEKE CULTUUR/LATIJN/GRIEKS FRANS ENGELS DUITS GESCHIEDENIS AARDRIJKSKUNDE LEVO WISKUNDE NA/SK BIOLOGIE

3 Teams Langere begeleiding door eenzelfde groep docenten.
Kortere lijnen. 6 teams binnen “De Breul” TLHBK/HVBK/H2 H3/V3 VplusBK/V2 H4/5 TL3/4 V4/5/6

4 VWO-PLUS-team Eerste twee jaarlagen vwo 18 docenten
Ontwerpen activiteiten voor de vwo-leerlingen Profiel van een vwo-plus-leerling

5 Profiel van een leerlijn van een Vwo-leerling op De Breul:
Hij of zij: wil leren is nieuwsgierig kan plannen kan verbanden leggen heeft zelfsturing (initiatiefrijk) heeft probleemoplossend vermogen kan goed relativeren en omgaan met teleurstellingen kan reflecteren kan resultaatgericht werken is op zoek naar parate kennis

6 WAT EXTRA OF ANDERS OP DE VWO-ONDERBOUW? Bijvoorbeeld:
Module “Rekenen in de oudheid”? Kenniscompetitiemiddag voor de derde klassen Debatteren Pluswerkstuk

7 Voorbeeld van een titel voor het pluswerkstuk
Fa/En Tweetaligheid in Canada Hi darling, ça va ? -Hoe is de indeling van de Franstalige en Engelstalige bevolking in canada ? Hoe groot zijn die groepen ? -Wanneer hebben de beide groepen zich daar gevestigd en met welk doel ? -In welke sector waren/zijn ze toen en nu werkzaam ? -Hoe is de integratie tussen Engelsen en Fransen verlopen ? 

8 PERIODISERING en PART – WEKEN
WERKEN IN 5 PERIODES 6-7 WEKEN LES, 1 PARTWEEK AFSLUITWEKEN -PARTWEKEN (5) 3 SCHRIFTELIJKE RAPPORTAGES; NA PERIODE 1, 3 EN 5. .

9 ORGANISATIE ZIEKMELDEN VOOR 8.25 (NIET PER MAIL!)
ABSENTIEKAARTJES VOORAF RAPPORTAGE 3 KEER PER JAAR OUDERAVONDEN, VAKDOCENTEN EN MENTORGESPREK

10 JAARKRING MEEDENKEN OVER BELEID OVERLEG MET DE SCHOOL
ORGANISEREN VAN THEMA-AVONDEN EERSTE VERG.: WOENSDAG 6 OKTOBER

11 Tevredenheidsonderzoeken van leerlingen en ouders
Terugkoppelen naar de schoolleiding van b.v. activiteiten van de diverse jaarlagen zoals excursies, werkweken, buitenlesactiviteiten, etc. Lesuitval en onderwijstijd Onderwijskundige vernieuwingen Veiligheid in en rond de school

12 MEER INFORMATIE ? WEBSITE: WWW.DE-BREUL.NL
SCHOOLGIDS 1 EN SCHOOLGIDS 2 On/ouderwijzer

13 WIE ZIT WAAR? G2A 113 A2B 144 A2C 141 A2D 119

14 COMMUNICATIE Jaarlijks: 3 rapporten 2 ouderavonden Mentorspreekavond
De Breul communiceert met ingang van dit schooljaar alleen nog per .

15 PAUZE


Download ppt "PROGRAMMA WELKOM DOOR AFDELINGSLEIDER ALGEMENE INFO PAUZE"

Verwante presentaties


Ads door Google