De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROGRAMMA WELKOM DOOR AFDELINGSLEIDER WELKOM DOOR AFDELINGSLEIDER ALGEMENE INFO ALGEMENE INFO PAUZE PAUZE ONTVANGST MENTOR ONTVANGST MENTOR.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROGRAMMA WELKOM DOOR AFDELINGSLEIDER WELKOM DOOR AFDELINGSLEIDER ALGEMENE INFO ALGEMENE INFO PAUZE PAUZE ONTVANGST MENTOR ONTVANGST MENTOR."— Transcript van de presentatie:

1 PROGRAMMA WELKOM DOOR AFDELINGSLEIDER WELKOM DOOR AFDELINGSLEIDER ALGEMENE INFO ALGEMENE INFO PAUZE PAUZE ONTVANGST MENTOR ONTVANGST MENTOR

2 VAKKENTABEL Vwo 2 NEDERLANDS NEDERLANDS ANTIEKE CULTUUR/LATIJN/GRIEKS ANTIEKE CULTUUR/LATIJN/GRIEKS FRANS FRANS ENGELS ENGELS DUITS DUITS GESCHIEDENIS GESCHIEDENIS AARDRIJKSKUNDE AARDRIJKSKUNDE LEVO LEVO WISKUNDE WISKUNDE NA/SK NA/SK BIOLOGIE BIOLOGIE TECHNIEK TECHNIEK MUZIEK MUZIEK HANDV. HANDV. TEKENEN TEKENEN GYMNASTIEK GYMNASTIEK MENTORLES MENTORLES DRAMATISCHE VORMING DRAMATISCHE VORMING PLUSMODULES PLUSMODULES PROJECTUUR PROJECTUUR

3 Teams Langere begeleiding door eenzelfde groep docenten. Langere begeleiding door eenzelfde groep docenten. Kortere lijnen. Kortere lijnen. 6 teams binnen “De Breul” 6 teams binnen “De Breul” TLHBK/HVBK/H2H3/V3 VplusBK/V2H4/5 TL3/4V4/5/6

4 VWO- PLUS -team Eerste twee jaarlagen vwo Eerste twee jaarlagen vwo 18 docenten 18 docenten Ontwerpen activiteiten voor de vwo- leerlingen Ontwerpen activiteiten voor de vwo- leerlingen Profiel van een vwo-plus-leerling Profiel van een vwo-plus-leerling

5 Profiel van een leerlijn van een Vwo-leerling op De Breul: Hij of zij: wil leren wil leren is nieuwsgierig is nieuwsgierig kan plannen kan plannen kan verbanden leggen kan verbanden leggen heeft zelfsturing (initiatiefrijk) heeft zelfsturing (initiatiefrijk) heeft probleemoplossend vermogen heeft probleemoplossend vermogen kan goed relativeren en omgaan met teleurstellingen kan goed relativeren en omgaan met teleurstellingen kan reflecteren kan reflecteren kan resultaatgericht werken kan resultaatgericht werken is op zoek naar parate kennis is op zoek naar parate kennis

6 WAT EXTRA OF ANDERS OP DE VWO-ONDERBOUW? Bijvoorbeeld: Module “Rekenen in de oudheid”? Module “Rekenen in de oudheid”? Kenniscompetitiemiddag voor de derde klassen Kenniscompetitiemiddag voor de derde klassen Debatteren Debatteren Pluswerkstuk Pluswerkstuk

7 Voorbeeld van een titel voor het pluswerkstuk Fa/En Fa/En Tweetaligheid in Canada Tweetaligheid in Canada Hi darling, ça va ? Hi darling, ça va ? -Hoe is de indeling van de Franstalige en Engelstalige bevolking in canada ? Hoe groot zijn die groepen ? -Hoe is de indeling van de Franstalige en Engelstalige bevolking in canada ? Hoe groot zijn die groepen ? -Wanneer hebben de beide groepen zich daar gevestigd en met welk doel ? -Wanneer hebben de beide groepen zich daar gevestigd en met welk doel ? -In welke sector waren/zijn ze toen en nu werkzaam ? -In welke sector waren/zijn ze toen en nu werkzaam ? -Hoe is de integratie tussen Engelsen en Fransen verlopen ? -Hoe is de integratie tussen Engelsen en Fransen verlopen ?

8 PERIODISERING en PART – WEKEN WERKEN IN 5 PERIODES WERKEN IN 5 PERIODES 6-7 WEKEN LES, 1 PARTWEEK 6-7 WEKEN LES, 1 PARTWEEK AFSLUITWEKEN -PARTWEKEN (5) AFSLUITWEKEN -PARTWEKEN (5) 3 SCHRIFTELIJKE RAPPORTAGES; NA PERIODE 1, 3 EN 5. 3 SCHRIFTELIJKE RAPPORTAGES; NA PERIODE 1, 3 EN 5..

9 ORGANISATIE ZIEKMELDEN VOOR 8.25 (NIET PER MAIL!) ZIEKMELDEN VOOR 8.25 (NIET PER MAIL!) ABSENTIEKAARTJES VOORAF ABSENTIEKAARTJES VOORAF RAPPORTAGE 3 KEER PER JAAR RAPPORTAGE 3 KEER PER JAAR OUDERAVONDEN, VAKDOCENTEN EN MENTORGESPREK OUDERAVONDEN, VAKDOCENTEN EN MENTORGESPREK

10 JAARKRING JAARKRING MEEDENKEN OVER BELEID MEEDENKEN OVER BELEID OVERLEG MET DE SCHOOL OVERLEG MET DE SCHOOL ORGANISEREN VAN THEMA- AVONDEN ORGANISEREN VAN THEMA- AVONDEN EERSTE VERG.: WOENSDAG 6 OKTOBER EERSTE VERG.: WOENSDAG 6 OKTOBER

11 Tevredenheidsonderzoeken van leerlingen en ouders Tevredenheidsonderzoeken van leerlingen en ouders Terugkoppelen naar de schoolleiding van b.v. activiteiten van de diverse jaarlagen zoals excursies, werkweken, buitenlesactiviteiten, etc. Terugkoppelen naar de schoolleiding van b.v. activiteiten van de diverse jaarlagen zoals excursies, werkweken, buitenlesactiviteiten, etc. Lesuitval en onderwijstijd Lesuitval en onderwijstijd Onderwijskundige vernieuwingen Onderwijskundige vernieuwingen Veiligheid in en rond de school Veiligheid in en rond de school

12 MEER INFORMATIE ? WEBSITE: WWW.DE-BREUL.NL WEBSITE: WWW.DE-BREUL.NL SCHOOLGIDS 1 EN SCHOOLGIDS 2 SCHOOLGIDS 1 EN SCHOOLGIDS 2 On/ouderwijzer On/ouderwijzer

13 WIE ZIT WAAR? G2A113 G2A113 A2B144 A2B144 A2C141 A2C141 A2D119 A2D119

14 COMMUNICATIE Jaarlijks: 3 rapporten 2 ouderavonden Mentorspreekavond De Breul communiceert met ingang van dit schooljaar alleen nog per e-mail.

15 PAUZE


Download ppt "PROGRAMMA WELKOM DOOR AFDELINGSLEIDER WELKOM DOOR AFDELINGSLEIDER ALGEMENE INFO ALGEMENE INFO PAUZE PAUZE ONTVANGST MENTOR ONTVANGST MENTOR."

Verwante presentaties


Ads door Google