De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organiseren en communiceren Onderzoek naar de organisatiegraad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organiseren en communiceren Onderzoek naar de organisatiegraad."— Transcript van de presentatie:

1 Organiseren en communiceren Onderzoek naar de organisatiegraad

2 Doelstelling en vragen Doel is aanbevelingen voor KB en CBRB om de organisatiegraad te verhogen Onderzoeksvragen: 1. Hoe ziet organisatiegraad eruit?  sociaaleconomisch  nautisch  commercieel 2. Zijn organisaties bekend? 3. Waarom wel of niet aangesloten?

3 Onderzoeksmethoden Korte schriftelijke enquête onder ongeorganiseerde ondernemers  28/31% respons (639 reacties) Schriftelijke enquête leden KB en varende ondernemers CBRB  43% respons (406 reacties) Totale bestand  33% respons (meer dan 1.000 reacties)

4 Sectoren in de binnenvaart Rijn droge ladingvaart grootste sector  één groter schip, helft werkgever Binnenlands/N-Z dl, zand/grind, sleep/duwvaart, speciaal vervoer  één kleiner schip, bin/N-Z kwart werkgever Tank- en containervaart  meerdere grotere schepen, merendeel werkgever

5 Leeftijd en opleiding Leeftijdsopbouw binnenvaart vergelijkbaar met Ned. zelfstandigen  wel vergrijzing in bin. N-Z d.l. vaart Opleidingsniveau lager tov Ned. zelfst.  laatste jaren fors gestegen  hoe jonger hoe hoger de opleiding  bin.N-Z d.l./ container- en zand/ grindvaart relatief lagere opleiding  speciaal vervoer hogere opleiding

6 Organisatiegraad Sociaaleconomisch een derde deel (5% achteruitgang sinds 1999) Nautisch de helft Commercieel een kwart of minder Totaal tweederde deel georganiseerd  Slechte een derde deel van binnenvaart- ondernemers is nergens bij aangesloten (circa 1.000)  Wees dus realistisch over het aantal en belang van ongeorganiseerden

7 Wie is sociaaleconomisch georganiseerd Container- en Rijn droge ladingvaart  relatief minder in sleep/duwvaart, special vervoer en zand/grind Oudere ondernemers  minder jonge ondernemers Geen verband met opleidingsniveau en werkgeverschap  Richt je op jonge ondernemers  Richt je op ondernemers in deelsectoren: zand/grind, sleep/duw en speciaal vervoer

8 Bekendheid organisaties ongeorganiseerden

9 Werving KS, KB en CBRB zijn goed bekend onder ongeorganiseerden Ongeorganiseerde ondernemers lijken niet altijd goed op de hoogte te zijn van bereikte resultaten  Communiceer over successen

10 Vertegenwoordiging

11 Eens met beleid

12 Ongeorganiseerden lid worden één organisatie

13 Georganiseerden willen samenwerken

14 Groot draagvlak KS: grote meerderheid eens met beleid en voelt zich vertegenwoordigd KB/CBRB: helft niet-aangeslotenen eens met beleid en vertegenwoordigd Helft ongeorganiseerden wil lid worden van één brancheorganisatie Leden KB en CBRB willen zeker wel één brancheorganisatie  Richt één brancheorganisatie op bestaande uit KS, KB en CBRB

15 Doelgroepen Leden vinden dat belang van vervoerders voorop staat  waken voor belangenverstrengeling Derde deel leden staat zeker wel open voor samenwerkingsverbanden  derde deel enigszins, 20% neutraal en 12% niet  Betrek commerciële samenwerkings- verbanden bij brancheorganisatie

16 Contributie Leden tevreden over contributie  wel hoge kostenpost  jong hoog opgeleide leden minder tevreden Bij helft ongeorganiseerden spelen hoge kosten een rol  speelt grotere rol bij jonge ondernemers  Verhoog contributie niet en kies voor uniforme contributieregeling bij vorming één brancheorganisatie

17 Rangorde beleidsterreinen

18 Vervoers- en marktbeleid Beïnvloeding wet- en regelgeving  economisch beleid no 1 Leden minder tevreden over beleid crisismaatregelen/ transitiecomité  andere beleidsonderwerpen wel tevreden Leden zeer tevreden over info en persoonlijke advisering  hoeft voor ongeorganiseerden minder of niet  voor leden hoeven ook geen collectieve diensten, mantelcontracten, cursussen, ed.  Richt je op economische ondersteuning

19 Binnenvaart-CAO

20 Werkgeverschap Werkgeverschap speelt geen rol bij lidmaatschap Arbeidsvoorwaarden wordt minst belangrijk gevonden  ook door werkgevers CAO wordt door helft ondernemers belangrijk gevonden  maar derde deel ongeorganiseerde werkgevers is voorstander CAO!  Onderzoek behoeften werkgevers

21 Twee fronten 1.Meer leden werven  jonge ondernemers  sleep/duw-, zand/grind, speciaal vervoer  communiceren over successen  ondernemers economisch ondersteunen 2.Eén brancheorganisatie oprichten  bestaande uit KS, KB, CBRB, stijging 17%  commerciële samenwerkingsverbanden  uniforme contributieregeling  Resultaat: meer dan de helft georganiseerd!


Download ppt "Organiseren en communiceren Onderzoek naar de organisatiegraad."

Verwante presentaties


Ads door Google