De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Multidisciplinaire verruiming en thematische inperking  Een complexe problematiek verdraagt geen manifest  Een kwestie van kosten en baten?  Een.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Multidisciplinaire verruiming en thematische inperking  Een complexe problematiek verdraagt geen manifest  Een kwestie van kosten en baten?  Een."— Transcript van de presentatie:

1

2  Multidisciplinaire verruiming en thematische inperking  Een complexe problematiek verdraagt geen manifest  Een kwestie van kosten en baten?  Een denkschema als road map

3  De relatie tussen voertuigemissies en gezondheid  De effecten van de voertuigkeuze

4  Het aanpakken van zwakke punten en precaire situaties: van capaciteitsverlies naar capaciteitsmaximalisatie  Capaciteitswinst door de fijnregeling van kruispunten  Capaciteitswinst door de aanpassing van structurele knelpunten  Capaciteitswinst door proactief filebeheer  De keuzes van weggebruikers bijsturen: beprijzen en sturen op welbevinden

5  Zonder goede ruimtelijke planning gaat het niet  Ruimtelijke planning voor betere mobiliteit: problematieken, doelstellingen en actieterreinen  De Vlaamse ruimte anders bekijken

6  een pleidooi voor een robuust en hierarchisch stelsel met daarin een  opgewaardeerd samenhangend regionaal netwerk  De ontmanteling van een samenhangend secundair (regionaal) wegennet: een begrijpelijke maar ongelukkige keuze  Van een kwetsbare boomstructuur naar een robuust, samenhangend, drieledig en multimodaal stelsel

7  IN REKENING BRENGEN VAN (ALLE) KOSTEN EN (ALLE) BATEN  EEN SAMENSPEL VAN MAATREGELEN BEKIJKEN, GERICHT OP SYSTEEM EN GEBRUIKERS  ELIMINEREN VAN DOGMA’S, WEGWERKEN VAN INCONSISTENTIES  HET NETWERKDENKEN ERNSTIG NEMEN

8  1. Op het vlak van leefmilieu is de eerste prioriteit nog steeds het ontmoedigen van dieselwagens.  2. Het sterk subsidieren van energiezuinige wagens gaat wellicht een kleine vermindering van de uitstoot van CO2 meebrengen.  3. Het aanpassen en fijnregelen van of kleine optimalisaties aan kruispunten of structurele snelwegknelpunten kunnen tegen geringe kost files significant verminderen.  4. Een goed gebruik van het wegennetwerk vergt het bijsturen van de gebruikers.

9  5. Ook het openbaar vervoer kan door betere beprijzing en gerichte trajecten veel aan efficientie winnen.  6. Het ondersteunen door de Vlaamse overheid van stadsvernieuwingsprojecten.  7. Veel parkeercapaciteit in de stad en op bedrijventerreinen wordt slecht ingezet.  8. De Vlaamse gespreide ruimte kan worden bekeken als een ruimtelijke ‘palimpsest’.  9. Vraag naar een samenhangend regionaal wegennet.  10. Nood aan een grondige en deugdelijke kosten- batenanalyse.


Download ppt " Multidisciplinaire verruiming en thematische inperking  Een complexe problematiek verdraagt geen manifest  Een kwestie van kosten en baten?  Een."

Verwante presentaties


Ads door Google