De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Je lijf goed met wasgoed! Je lijf goed met stoomgoed!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Je lijf goed met wasgoed! Je lijf goed met stoomgoed!"— Transcript van de presentatie:

1 Je lijf goed met wasgoed! Je lijf goed met stoomgoed!
Een workshop over ziekteverzuimbegeleiding, besmette was, de RI&E en arbozorg in kleine ondernemingen en fire-management Appie Harmsen Voorzitter BBC Arboconvenant Textielverzorging

2 Programma 14.00 uur Opening door voorzitter
14.30 uur Ziekteverzuimbegeleiding en coaching in praktijk, regiespel o.l.v. Schouten & Nelissen 15.30 uur Pauze

3 Vervolg programma 16.00 uur Workshop: 1. de RI&E en arbozorg in kleine
ondernemingen 2. biologische agentia en besmet wasgoed (cytostatica) 3. fire-management 17.00 uur Afsluiting 17.15 uur Borrel

4 Stand van zaken Doelstelling Arboconvenant: op 1 juli 2006
reductie van het ziekteverzuim met tenminste 15% reductie van de WAO-instroom met tenminste 15% ten opzichte van 2003 Aantal activiteiten om doelstelling te halen Wat is er gevaarlijk of zwaar aan het werk zelf Dus niet alleen over concrete risico’s maar ook over de vraag hoe de zorg voor goede arbeidsomstandigheden hebt georganiseerd. Denk daarbij aan ziekteverzuimbeleid, overleg over arbeidsomstandigheden, voorlichting over risico’s en bedrijfshulpverlening Lijst met knelpunten > maatregelen bedenken en uitvoeren. Rekening houdend met prioriteit.

5 Fysieke belasting, klimaat, geluid
Informatieboekje over Arbeidsomstandigheden in wasserijen en textielreinigingsbedrijven Uitbreiding bestaande Ideeënboek met nieuwe ideeën uit de praktijk Postercampagne: Betere werkhouding! Farbo-lijst Instelbare vouwtafel Containerlift Kantelbare wasmachine Carroussel/Draaitafel Lakenseparator Ook andere partijen kunnen deze deskundigheid bieden. Bijvoorbeeld adviesbureau of individuele bedrijfsarts. U bent nog wel verplicht zich deskundig te laten ondersteunen.

6 Arbo-infrastructuur Opleiding Arbopakket Arbomodule stomerij
Stimuleringsregeling voor cursussen ziekteverzuimbegeleiding en coaching aangepast! Tot 1 juli 2006 Niet alleen verletkostenvergoeding à 60 euro per dagdeel (minimaal 2, maximaal 6 dagdelen per deelnemer) Nu ook 50% van de cursuskosten vergoed, tot een maximum van 500 euro per deelnemer! <25 medewerkers, lichte toets. Dit MOET door arbeidsdeskundige. Dat kán iemand zijn van een arbodienst maar het mag ook een bedrijfsarts zijn of een veligheidskundige of een arbeidshygiënist of een A&Odeskundige. Deze mensen moeten wel gecertificeerd zijn. Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week Deze moeten een RI&E hebben, maar hoeven dat document niet te laten toetsen. ( 40 uur door alle anderen dan de werkgever. Uren van uitzendkrachten of scholieren tellen mee. Vb. 2 medewerker uur > niet toetsen uur wel toetsen. Organisaties met ten hoogste 10 werknemers Na de wetswijziging hoeven bedrijven met maximaal 10 werknemers hun RI&E-document niet langer te laten toetsen, mits ze gebruik maken van een goedgekeurde branche-specifieke en in de CAO opgenomen door een deskundige getoetst RI&E-instrument. Informeer bij uw brancheorganisatie of uw branche-RI&E is opgenomen in de CAO. Voor organisaties waarvoor niet zo’n CAO-RI&E-instrument bestaat, en voor alle organisaties met meer dan 10 werknemers Een toets blijft verplicht; daar zijn lichte varianten bij mogelijk: Vangnetregeling, toetsing door arbodienst Dergelijke organisaties met maximaal 25 werknemers: Deze kunnen volstaan met een ‘lichtere’ toets mits ze gebruik maken van een RI&E-instrument dat door werkgevers en werknemers op branche- of sectorniveau is vastgesteld. (zie overzicht) Dergelijke organisaties met meer dan 25 werknemers: Voor deze blijft alles bij het oude. De certificatieregeling verplichtte de arbodienst tot een bezoek aan elk bedrijf voor het uitvoeren van de toets. Dat is nu in genoemde gevallen in beginsel niet meer nodig. Ook is het niet meer per se nodig dat de vier wettelijk verplichte deskundigen van arbodiensten allemaal betrokken zijn bij de toets. De eindverantwoordelijkheid kan liggen bij een van de vier, die aangeeft dat zo nodig andere relevante deskundigheden zijn ingezet voor de toetsing. Metingen van erkende instellingen, zoals over geluid, zullen niet overgedaan hoeven worden. Er wordt dus in beginsel aan de hand van documenten als de opgestelde ri&e gecontroleerd of de elementen, die in het kader van een ri&e aan de orde dienen te komen, ook daadwerkelijk beschreven zijn; arbodiensten zullen aan de werkgever schriftelijk melding maken van eventueel ontbrekende onderdelen; in dat geval zal de werkgever uiteraard alsnog voor de aanvulling van zijn ri&e moeten zorgen.

7 Risico Preventie Systeem Textielverzorging
Risicopreventie protocol cytostatica Risicopreventie protocol biologische agentia RI&E even kort laten zien. Uiteindelijk levert dat een prioriteitenmatrix op Alex ligt toe?

8 Wat staat er nog op stapel?
Extra informatieblad over reïntegratie 2e spoor Extra aandacht aan werkdruk Extra aandacht aan en aanpassing van de stimuleringsregeling Aanpassing digitale RI&E aan nieuwe wetgeving en in webbased-versie Meting ziekteverzuim en WAO-instroom voor eindconclusie Arboconvenant Laatste workshop in voorjaar 2005 Sluitstuk posteractie ! Plan van aanpak meest interessante. Wat heb je aan het in kaart brengen als je er vervolgens niets mee doet. Bovendien blijven medewerkers (en u zelf ) dan nog steeds dezelfde risico’s lopen)

9 Ontwikkelingen op Arbo-gebied
Twee belangrijke ontwikkelingen: Aanpassingen Arbo-dienstverlening per 1 juli 2005 Discussie over aanpassing Arbo-wet Hoeft niet af, kan waarschijnlijk ook niet. Na afloop krijgt u een ingevuld formulier met onze ideeën. We kijken hoever we komen. De door uw groepje bedachte maatregel wordt niet beoordeeld op goed of fout. Het gaat erom dat we met elkaar eens brainstormen over MOGELIJKE maatregelen

10 Arbo-dienstverlening
1 plicht: het instellen van een preventiemedewerker 1 recht: zelf een aantal taken organiseren die voor 1 juli door de Arbodienst moesten worden gedaan 1 kans: toetsing van de RI&E vervalt bij minder dan 10 werknemers, tussen 10 en 25 werknemers bij gebruik sector RI&E lichtere toets (alleen op papier)


Download ppt "Je lijf goed met wasgoed! Je lijf goed met stoomgoed!"

Verwante presentaties


Ads door Google