De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overlast in een uitgaansbuurt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overlast in een uitgaansbuurt"— Transcript van de presentatie:

1 Overlast in een uitgaansbuurt
Casusgroep C Overlast in een uitgaansbuurt

2 Overlast Wetenschappelijk verklaard is overlast een lichte vorm van verstoringen op vlak van openbare rust, veiligheid, gezondheid en reinheid.

3 Hangjongeren Hangjongeren, ofwel hangjeugd, zijn jongeren die langdurig op een bepaalde plaats in de openbare ruimte verblijven, of rondhangen. We kunnen het begrip ‘rondhangen’ zowel positief als negatief bekijken: Positief hangen: Is wanneer jongeren samenkomen met vrienden om een praatje te slaan, ideeën uit te wisselen en hun sociale contacten te onderhouden. Negatief hangen: Is wanneer er negatieve activiteiten en sferen gecreëerd worden. Door deze slechte sferen wordt de veiligheid van zichzelf en derden bedreigd.

4 Wildplassen Wildplassen is het plassen in het openbaar, op een plaats die daar niet voor is bedoeld, bijvoorbeeld tegen een boom, een lantaarnpaal enz. Dit geeft veel overlast, met name vanwege de stank. Het zijn meestal mannen die wildplassen. Het motief is in de meeste gevallen luiheid en gemakzucht: men heeft geen zin om naar het toilet te lopen of te wachten tot men thuis is. Het grootste gevolg van wildplassen is geurhinder.

5 Bendevorming Bendevorming is het samenscholen van mensen, met kans op criminele intenties

6 Geurhinder Geurhinder kan zich voor doen in zeer gevarieerde situaties. In de situatie die we momenteel bespreken gaat het vooral over geurhinder door sigarettenrook,wildplassen, verschraald bier, … Geurhinder wordt in het algemeen als volgt beschreven: Geurhinder is het cumulatieve resultaat van herhaalde stankverstoring dat zich laat kenmerken door gewijzigd gedrag of gedragsaanpassing. Dit gedrag kan actief zijn (klagen, ramen sluiten, minder in de tuin zitten) of passief (gesignaleerd door bijvoorbeeld afwijkende beantwoording van enquêtes en interviews). Geurhinder kan leiden tot een aantasting van welbevinden waardoor ons welzijn negatief wordt beïnvloed.

7 Vechtpartijen Een vechtpartij is een doelgericht gewelddadig conflict, bedoeld om overwicht over de tegenstander te krijgen. Bij een gevecht gebruiken alle partijen geweld; vaak is er een aanvaller en een verdediger. Gevolgen: lichamelijke schade, materiële schade, …

8 Vandalisme Vandalisme is het opzettelijk vernietigen van of schade toebrengen aan een eigendom die aan een ander of aan de staat behoort. Vandalisme is genoemd naar de Vandalen, een Oost-Germaanse stam die in 455 na Christus Rome plunderde.

9 Openbare dronkenschap
We spreken van openbare dronkenschap wanneer een persoon onder invloed is van alcohol en wanneer die persoon geen controle meer heeft over zijn of haar daden, dit betreffende in een openbare plaats.

10 Sluikstorten Het wegwerpen van om het even welk voorwerp, vb in kanalen, beken, grachten, stadsriolen, in open of gesloten gronden, koeren of tuinen. Het achterlaten, opslaan of storten van afvalstoffen op niet-reglementaire tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten. Het op onrechtmatige wijze plaatsen van bordjes van visuele reclame en het niet opruimen van hondenpoep worden ook als sluikstorten beschouwd.

11 Einde


Download ppt "Overlast in een uitgaansbuurt"

Verwante presentaties


Ads door Google