De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FVIB | RONDETAFEL | 28 NOVEMBER 2006 De meerwaarde van samenwerking in een vrij beroep. ESF: Bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FVIB | RONDETAFEL | 28 NOVEMBER 2006 De meerwaarde van samenwerking in een vrij beroep. ESF: Bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door."— Transcript van de presentatie:

1 FVIB | RONDETAFEL | 28 NOVEMBER 2006 De meerwaarde van samenwerking in een vrij beroep. ESF: Bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid, en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen SAMENWERKEN in onafhankelijkheid www.fvib.be/samenwerken Associëren hoeft geen nachtmerrie te zijn.

2 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 2. 28 november 2006 Verwelkoming Sanderijn Vanleenhove Organisatieconsulent FVIB

3 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 3. 28 november 2006 Programma Inleiding: Karel Van Eetvelt, secretaris-generaal FVIB Facts & figures: Katrien Penne, secretaris FVIB Praktische aanbevelingen: Paul De Hondt, SERV / STV Panelgesprek met praktijkgetuigenissen uit de sectoren Conclusies en krijtlijnen: Karel Tobback, voorzitter FVIB Drink

4 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 4. 28 november 2006 Inleiding Karel Van Eetvelt Secretaris-generaal FVIB

5 FVIB | RONDETAFEL SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID ESF: Bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid, en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen 28 november 2006 De meerwaarde van samenwerking in een vrij beroep.

6 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 6. 28 november 2006 Meerwaarde voor de beroepsbeoefenaars 1.Strategische positionering 2.Evenwicht tussen werk en privé 3.Meer collegiale betrokkenheid 4.Specialisatie / full service 5.Binding van sterke medewerkers 6.Kosten besparen en samen investeren 7.Continuïteit en overdracht van de praktijk

7 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 7. 28 november 2006 Maatschappelijke meerwaarden 1.Kwaliteit en onafhankelijkheid van de dienstverlening 2.Hefboom voor innovaties 3.Nieuwe kansen voor ondernemerschap 4.Competentieontwikkeling 5.Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

8 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 8. 28 november 2006 Inleiding Karel Van Eetvelt Secretaris-generaal FVIB

9 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 9. 28 november 2006 Facts & figures Katrien Penne Secretaris FVIB

10 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 10. 28 november 2006 Methode Webenquête via e-nieuwsflits en www.fvib.be/samenwerkenwww.fvib.be/samenwerken Juni – oktober 2006 810 respondenten Gewogen op beroep 5 sectoren

11 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 11. 28 november 2006 Samenwerkingsvormen in cijfers (FVIB-enquête bij 810 vrije beroepers - 2006)

12 FVIB | RONDETAFEL SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 12 28 november 2006 Samenwerkingsvormen volgens sector 25% 20% 16% 20% 36% Intellectuele diensten Juridische beroepen Economische beroepen Bouwtechnische beroepen Medische beroepen 4% 10% 3% 0% 5% 2% 29% 16% 15% 2% VERTICAALKOSTENDELENDINTEGRAAL (FVIB-enquête bij 810 vrije beroepers - 2006)

13 FVIB | RONDETAFEL SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 13 28 november 2006 Voordelen van samenwerken (FVIB-enquête bij 810 vrije beroepers - 2006) “samenwerken betekent…”

14 FVIB | RONDETAFEL SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 14 28 november 2006 Nadelen van samenwerken (FVIB-enquête bij 810 vrije beroepers - 2006) “samenwerken betekent…”

15 FVIB | RONDETAFEL SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 15 28 november 2006 Samenwerken in de toekomst (FVIB-enquête bij 810 vrije beroepers - 2006)

16 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 16. 28 november 2006 Informatiebehoefte (FVIB-enquête bij 810 vrije beroepers - 2006) “Behoefte aan meer informatie om samenwerking beter te structureren”

17 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 17. 28 november 2006 Voornaamste vaststellingen 1.Samenwerken associatie nog niet zeer sterk verspreid 2.Duidelijk bewustzijn van voordelen 3.Geen bedreiging onafhankelijkheid, nadelen te ‘managen’ 4.Spectaculaire groei in nabije toekomst 5.Grote behoefte aan praktische informatie

18 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 18. 28 november 2006 Goede praktijken voor duurzame samenwerking Paul De Hondt SERV / STV-Innovatie & Arbeid

19 FVIB | RONDETAFEL SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 19 28 november 2006

20 FVIB | RONDETAFEL SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 20 28 november 2006

21 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 21. 28 november 2006 Onderzoek Selectief onderzoek: ‘interessante situaties’ Focus op kleine en middelgrote associaties 16 verschillende vrije beroepen Voorjaar 2005 tot voorjaar 2006 Bezoek aan 82 kantoren en kabinetten Interviews met 100 beroepsbeoefenaars Literatuur en feedbacksessies

22 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 22. 28 november 2006 Inhoud Kenmerken voornaamste samenwerkingsvormen 3 X 5 goede praktijken Uitwijdingen: ‘kritische succesfactoren’ Conclusie

23 FVIB | RONDETAFEL SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 23 28 november 2006 VERTICAALKOSTENDELENDINTEGRAAL “Uitbesteden”Kosten delenInkomsten delen Contract van aanneming ZONDER RECHTSPERSOON : maatschap RECHTSPERSOON AANSPRAKELIJK : vof / cvoa BEPERKT AANSPRAKELIJK : bvba / cvba / nv Geen gedeeld ondernemerschap Geen inhoudelijke samenwerking Draagwijdte van mislukken

24 FVIB | RONDETAFEL SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 24 28 november 2006 SOLO VERTICAAL DOORGROEI SAMENWERKEN FUSIE

25 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 25. 28 november 2006 5 aanbevelingen fusie van praktijken 5 aanbevelingen doorgroei medewerker 5 aanbevelingen duurzaam samenwerken

26 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 26. 28 november 2006 5 aanbevelingen fusie van praktijken 1.Vertrek vanuit eigen persoonlijkheid 2.Expliciteer uw waarden en visie op beroepsuitoefening 3.Onderzoek verenigbaarheid, complementariteit en haalbaarheid 4.Voorzie afspraken over ‘doemscenario’s’ 5.Wees niet vies van advies

27 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 27. 28 november 2006 Advies over deontologie van ordes en instituten Artsen, dierenartsen, architecten, BIBF, IAB, IBR, advocaten, notarissen Algemene krachtlijnen: 1.Contracten en statuten verplichte melding/controle vooraf 2.Burgerlijke vennootschap (geen daden van koophandel) 3.Enkel (hoofdzakelijk) erkende beroepsbeoefenaars als vennoot en/of zaakvoerder 4.Uitsluiting bepaalde vennootschapsvormen (vnl. NV, Comm.VA) 5.Enkel aandelen op naam 6.Beperking/procedure overdracht aandelen 7.Vennoten steeds persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk voor eigen beroepsfouten

28 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 28. 28 november 2006 5 aanbevelingen doorgroei medewerker 1.Begin er tijdig aan 2.Speel deze troef uit naar medewerkers 3.Bied goede voorbereiding en kansen om te leren 4.Zorg ervoor dat jongeren ‘betaalbaar’ intreden 5.Ontwikkel een duidelijk perspectief op gelijkheid

29 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 29. 28 november 2006 Betaalbaar intreden Beperkte kapitalisatie: geen vastgoed, winsten uitkeren Systeem A ‘Directe’ vergoeding van ‘goodwill’ Aandeel of intredevergoeding via inkomensverdeling ‘self paying’ Systeem B Een ‘intredewaarde’ volgens de markt (incl. goodwill) Van ‘self paying’ tot ‘leveraged buy out’

30 FVIB | RONDETAFEL SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 30 28 november 2006 vennootschap A BANKvennootschap AB A (oud) B (nieuw) lening aflossing overname uitbetalen Systeem B met leveraged buy out:

31 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 31. 28 november 2006 5 aanbevelingen duurzaam samenwerken 1.Scheid privévermogensbeheer en de samenwerking 2.Verreken ervaring en productiviteit in inkomensverdeling 3.Werk een goede structuur uit voor praktijkmanagement 4.Maak tijd voor praktijkstrategie en goed bestuur 5.Associés spreken elkaar aan op de kwaliteit van het samenwerken

32 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 32. 28 november 2006 Methoden voor inkomensverdeling Winstdeling 100 Gelijke delen 55 Ongelijke delen 45 Formule 20 Anciënniteit 15 Evaluatie 10 (Schatting van verspreiding van systemen)

33 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 33. 28 november 2006 Winst volgens formule 200.000 € Ass. CAss. BAss. AFactor en gewicht 35% gefactureerd ereloon = 70.000 € 35% volgens aanbreng = 70.000 € 30% in gelijke delen = 60.000 € 51.500 € (25,7%)62.000 € (31%)86.500 € (43,3%) 40%= 28.000 €30%= 21.000 € 5%= 3.500 €30%= 21.000 €65%= 45.500 € 1/3= 20.000 €

34 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 34. 28 november 2006 Winst volgens anciënniteit

35 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 35. 28 november 2006 Conclusie: code voor duurzame samenwerking 1.Visie en strategisch plan van de associatie 2.Competentieprofiel van de associé 3.Reglement van Interne Orde Systeem om kosten en inkomsten te delen Kwantitatieve prestatienormen Methode van waardebepaling aandelen, Taak- en bevoegdheidsverdelingen Frequentie en inhoud van associatieoverleg Doemscenario’s …

36 FVIB | RONDETAFEL SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 36 28 november 2006 Panelgesprek Architect Bertie De Gauquier dbv architecten Advocaat Koen Geens Eubelius Apotheker Dirk Olyslager Braxburg Accountant Erwin Vercammen Accountantskantoor Vercammen Moderator: Katleen Van Havere, juridisch adviseur FVIB

37 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 37. 28 november 2006 dbv architecten Actief als vrije beroeper sinds 1997 Geassocieerd sinds 2001 Rechtsvorm van de associatie BVBA Aantal associés 4 Aantal professionele medewerkers11 Ondersteunend personeel7

38 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 38. 28 november 2006 Eubelius Actief als vrije beroeper sinds 1989 Geassocieerd sinds 1994 Rechtsvorm van de associatie CVBA Aantal associés 19 Aantal professionele medewerkers 80 Ondersteunend personeel 40

39 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 39. 28 november 2006 Accountantskantoor Vercammen Actief als vrije beroeper sinds 1973 Geassocieerd sinds 1989 Rechtsvorm van de associatie BVBA Aantal associés 5 Aantal professionele medewerkers 7 Ondersteunend personeel 12

40 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 40. 28 november 2006 Braxburg Actief als vrije beroeper sinds 1988 Geassocieerd sinds 1998 Rechtsvorm van de associatie cvba Aantal associés 26 Aantal professionele medewerkersgeen in de cvba Ondersteunend personeelgeen in de cvba

41 FVIB | RONDETAFEL SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 41 28 november 2006 Panelgesprek Architect Bertie De Gauquier dbv architecten Advocaat Koen Geens Eubelius Apotheker Dirk Olyslager Braxburg Accountant Erwin Vercammen Accountantskantoor Vercammen Moderator: Katleen Van Havere, juridisch adviseur FVIB

42 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 42. 28 november 2006 Conclusies & krijtlijnen Karel Tobback Geassocieerd notaris Voorzitter FVIB

43 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 43. 28 november 2006 Beleid 5 X overheidsactie Organisaties Aandachtspunten inzake deontologie 5 X stimuleren en ondersteunen

44 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 44. 28 november 2006 5 X overheidsactie ook ondernemersklimaat en randvoorwaarden vrij beroep 1.Samenwerking en ondernemerschap via onderwijs 2.Toeleiding gekwalificeerd assisterend personeel 3.Toegankelijke managementondersteuning: BEA 4.Financiële stimuli bij associatie: ASSOCEO 5.Rechtszekerheid zelfstandige medewerkers

45 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 45. 28 november 2006 Beleid 5 X overheidsactie Organisaties Aandachtspunten inzake deontologie 5 X stimuleren en ondersteunen

46 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 46. 28 november 2006 Ordes en instituten Deontologie als leidraad voor samenwerking in onafhankelijkheid Deontologie aanpassen aan nieuwe realiteiten  Beperking professionele aansprakelijkheid  Kapitaalparticipatie, …

47 RONDETAFEL | SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 47. 28 november 2006 Kenniscentrum: 5 X stimuleren en ondersteunen 1.Handboek met praktische basisinformatie 2.Praktijkgerichte training en bijscholing 3.Netwerk van financiële en juridische adviseurs 4.www.ik-wil-associëren.bewww.ik-wil-associëren.be 5.Verankering via innovatiebeleid voor vrije beroepen

48 FVIB | RONDETAFEL SAMENWERKEN IN ONAFHANKELIJKHEID 48 28 november 2006 “Samenwerken in het vrije beroep werkt”


Download ppt "FVIB | RONDETAFEL | 28 NOVEMBER 2006 De meerwaarde van samenwerking in een vrij beroep. ESF: Bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door."

Verwante presentaties


Ads door Google