De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Ledenvergadering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Ledenvergadering"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Ledenvergadering
2008

2 NKV Bestuur Secretaris Salvador Santiago
Penningmeester Rutger van den Berg Communicatie Marijke Groener (interim) Regiocoordinator Tom Rotmans (interim) Voorzitter Ivo den Uijl

3 Programma 20:15 Veiligheidscommissie 20:25 Regiovertegenwoordiging
20:35 Communicatiecommissie 20:45 Samenwerking Watersportverbond 21:30 Financiële situatie 21:45 Benoeming bestuursleden 22.00 Borrel

4 Opening Kitesurfen in 2008 NKV in 2008 Goedkeuring notulen

5 Veiligheidscommissie

6 Opfrisser - Missie In de toekomst is Kitesurfen in Nederland veilig en heeft kiten een veilig imago. De NKV veiligheidscommissie speelt hierin een voortrekkersrol.

7 Opfrisser - Doelstellingen 2008
Verbeteren voorlichting veiligheid kitesurfen Opzetten van veiligheidsregulering NKV als autoriteit vestigen op gebied van veilig kitesurfen

8 Update: Voorlichting (1)
Instructies veilig kitesurfen Schrijven instructie Inhoudelijke redactie M. Huisman en S. de Jong Persbericht Redactie door CommunicatieCie Posten op de NKV-site Weersinformatie website NKV Websites en toelichting verzameld door VeiCie Posten Mei/Juni ‘08 Mei/Juni ‘08

9 Update: Voorlichting (2)
Ongevallen registratie website NKV Uitgangspunten geformuleerd: Naar aanleiding van ALV 2007 Registratieformulier op de website Info alleen geaggregeerd publiceren Per kwartaal of jaarlijks Post Hanglos, Kitehigh etc voor verkrijgen info Schade wordt niet vastgelegd Beterschapsbericht Aug ‘08

10 Update: Voorlichting (3)
Acties ongevallenregistratie Format registratie Maken registratieformulier Persbericht Redactie CommunicatieCie Uitbreiding spotguide met veiligheidsinfo Opstellen format Inventarisatie spotinfo ism RV’ers Eindredactie VeiCie / CommunicatieCie Go-Live Aug ‘08 Aug ‘08

11 Opzetten van veiligheidsregulering
Overlegstructuur NKV, IKO, KNWV, KNRM, Kitescholen Standaardiseren van certificering t.a.v. veiligheid Promotie certificering van Kitescholen Sept-dec ‘08 Sept-dec ‘08 Sept-dec ‘08

12 NKV vestigen als autoriteit op gebied van veilig kitesurfen
Website vernieuwen Distributie veiligheidsfluitjes Acceptatie NKV veiligheidsinstructies bij kitescholen Uitrollen NKV veiligheidsbeleid bij RV’s Mei/Juni ‘08 Sept-dec ‘08 Sept-dec ‘08

13 Algemeen Ideeën genoeg ..maar mensen te weinig (3 pers)
Bij wegvallen van één commissielid gaat de capaciteit met 33% omlaag Vacatures zijn open!

14 Regiovertegenwoordiging

15 regiovertegenwoordigers
Oog en oor van de vereniging op de locatie zelf Communicatie locale autoriteiten/ instanties/ bestuur NKV Signaleren problemen Voorlichting/info verstrekken

16 Huidige situatie Aansturing/ contacten binnen vereniging via regiocoördinator vanuit regiocoördinator verdere verspreiding van de info Weinig contact onderling

17 Nieuwe situatie Ondersteuning van RV’S door vrijwilligers (per spot iemand aanwezig) Onderlinge verdeling in 3 regio’s Op locaal niveau contact met RV (watersportverbond)

18 Huidige stand van zaken
Inventarisatie van behoeftes Overleg met watersportverbond betreffende regioverdeling Oproep voor vrijwilligers

19 Communicatiecommissie

20 Update Veel nieuwe vrijwilligers Nieuwe coördinator: Bart Remie

21 PR commissie Michael, Bart, Caroline, Bas Koole, Lani, Rutger, Esther Oud, Marloes Free publicity - Samenwerking Access Nieuwsbrief Podcast Contacten kitescholen, kitewinkels en kiteverenigingen Interne communicatie

22 Vormgeving Pieter, Wilbert, Bjorn Huisstijl doorvoeren
Promotiemiddelen ontwikkelen Website

23 Sponsoring Garmt, Jasper Gesponsorde kleding
Kortingsacties voor leden

24 Evenementen Robbert, Irene, Chris, Barbara, kylie NK organiseren
Week van de Zee Vertegenwoordiging NKV relevante evenementen: - Sticked - KBO - Funsport Experience - O’neill downwinder (feest??)

25 Samenwerking met het Watersportverbond
Vincent Velema Scholen en Opleidingen Frank Jibben Belangenbehartiging Gerwin Jansen Wedstrijdsport

26 Watersportverbond en NKV
Robert Hardholt Sectorcommissie Toervaren

27 Structuur watersportverbond
Sector Topsport Sector Wedstrijdsport Sector Jeugd & Opleidingen Sector Comm. & Marketing Sector Financiën Sector Toervaren

28 Sector Toervaren Verenigingsondersteuning Belangenbehartiging

29 Belangenbehartiging Belangenbehartiging is de statutaire hoofddoelstelling van het Watersportverbond Belangenbehartiging doen we op Internationaal/Europees niveau Nationaal niveau Regionaal niveau Plaatselijk niveau (in samenspraaak met de vereniging

30 “Eendracht maakt macht”
Samenwerken Belangenbehartiging kan je niet altijd alleen dus “Samen Sterk” en “Eendracht maakt macht”

31 Belangrijke onderwerpen 2008
De Kaderrichtlijn Water Natura 2000 Positie kitesurfen in BPR

32 Financiële situatie

33 Jaarrekening 2007 - Balans Begin 2007 Eind 2007 Bezittingen € 31.409
35.792 Betaalrekening 5.831 8.999 Spaarrekening 25.578 Debiteuren - 1.215 Schulden Verenigingsvermogen

34 Jaarrekening 2007 - Resultaten
2006 2007 Begroot 2008 Opbrengsten 28.436 40.340 45.000 Kosten 14.894 35.956 49.500 Watersportverbond 9.446 14.624 18.500 Verzekering leden 2.307 12.522 19.000 Verenigingskosten 3.141 4.396 12.000 Telecom - 150 Promotiekosten 3.864 Overige kosten 400 Resultaat 13.542 4.383 -4.500

35 Contributie Stijging bijdrage Watersportverbond met € 5 per lid in 2008 Dekking uit reserves en contributieverhoging 2008: geen contributieverhoging, maar dekking uit reserves 2009: € 5 contributieverhoging

36 Benoeming bestuursleden

37 Afscheid bestuursleden
Martijn Veldhuijsen Marijke Groener Salvador Santiago Ivo den Uijl

38 Benoeming bestuursleden
Tom Rotmans Bart Remie Ben Pilgram Thijs Vunderink

39 Borrel


Download ppt "Algemene Ledenvergadering"

Verwante presentaties


Ads door Google