De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Symposium Jeugd- en Gezinsonderzoek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Symposium Jeugd- en Gezinsonderzoek"— Transcript van de presentatie:

1 Symposium Jeugd- en Gezinsonderzoek

2 Monitoring als schakel
Wetenschap Beleid Praktijk

3 Nieuwe zorg voor jeugd Ambities genoegzaam bekend
Transitie: goedkoper stelsel onder vlag van gemeente Transformatie: kwaliteitsverbetering

4 Visie op Kwaliteit (Bron: VWS en V&J, 2012)

5 Kwaliteitscyclus (Bron: Van Yperen, 2013)

6 Monitoring Staat van de jeugd?
Maatschappelijke resultaten? Resultaten van de zorg- en dienstverlening?

7 Effectiviteitsladder (Veerman & Van Yperen)
4 Werkzaam: wetenschappelijk bewezen effectief 3 Doeltreffend: goede resultaten in de praktijk 2 In theorie effectief: theoretisch goed onderbouwd 1 Potentieel effectief: goed beschreven Impliciet: niet beschreven

8 Monitoring: landelijke prestatie-indicatoren
Trede 3 Doeltreffend: goede resultaten in de praktijk: Cliënttevredenheid > exitlijst Reguliere beëindiging versus Uitval Doelrealisatie Afname problemen / toename vaardigheden > methodisch werken met vragenlijsten

9 Benutting monitorgegevens
Micro: hulpverlener en cliënt - diagnostische informatie - onderbouwde beslissingen - doelen hulpverleningsplan Meso: team, afdeling, organisatie - kwaliteitsverbetering - verantwoording Macro: landelijke benchmark, wetenschap - meer kennis over doelgroep en resultaten

10 Kwaliteitsgesprekken in teams (1)
Met de cijfers op tafel! Kenmerken doelgroep Kenmerken zorg Resultaten zorg Factsheet: Per kenmerk of resultaatgegeven 1 A4 Figuur / tabel / diagram Plus minimale ‘technische’ toelichting

11 Factsheet voorbeeld 1: staaf…
Korte toelichting

12 Factsheet voorbeeld 1: ..+ toelichting
De rode sterretjes geven de significante (betekenisvolle) verschillen aan. Statistisch getoetst dat dit geen toeval is. Significante verschillen: In NW 0-12, ZO 0-12, Oost 0-12 en West 12+ relatief gezien vaker cliënten met een niet- Nederlandse achtergrond. In N/Z/W 12+, Amstelland 0-12 en 12+, en Meerlanden 0-12 en 12+ relatief gezien vaker cliënten met een Nederlandse achtergrond.

13 Kwaliteitsgesprekken in teams (2)
Herkennen: herkennen we deze uitkomsten? Verklaren: kunnen we deze uitkomsten verklaren? Beoordelen: wat vinden we van deze uitkomsten? Verbeteren: zijn verbeteracties nodig en zo ja, welke?

14 Factsheet voorbeeld 2

15 Factsheet voorbeeld 3

16 Factsheet voorbeeld 4

17 Voorbeeld verbeterafspraken
Volgend teamoverleg: gezin met hoogste ES analyseren > wat heeft goed gewerkt? Volgend teamoverleg: bespreken of we definitie ‘uitval’ eenduidig hanteren Periode juli-dec 2013: 99% respons op vragenlijst doelrealisatie Crisishulp: bij aanvang samen met gezin nog scherper de doelen formuleren Verzoek indienen om deskundigheidsbevordering over omgaan met vechtscheidingen Vraag naar verder praktijkgericht onderzoek

18 Voorbeeld praktijkgericht onderzoek
Is er een verschil in de mate van doelrealisatie tussen de groepen cliënten met verschillende culturele achtergronden (n = 2226)?

19 NEJA Gezamenlijke benutting … Netwerk Effectieve Jeugdzorg Amsterdam
….. binnen het NEJA NEJA Netwerk Effectieve Jeugdzorg Amsterdam Brug tussen praktijk, wetenschap en onderwijs ingezet en op elkaar is afgestemd effectief is.

20 Motto… Test Twee jaar met startsubsidie Sinds jaar op eigen kracht
ingezet en op elkaar is afgestemd effectief is.

21 Deelnemers NEJA Praktijkinstellingen Wetenschap Hogeschool
Altra Spirit MOC ‘t Kabouterhuis De Bascule HVO-Querido BJAA William Schrikker Groep Wetenschap VU: prof. dr. C. Schuengel UvA: prof. dr. G.J. Stams UvA: dr. R. Lindauer NJi/RUG: prof. dr. T. van Yperen Verweij Jonker: prof.dr. T. Pels Hogeschool HvA: lector dr. L. Boendermaker ingezet en op elkaar is afgestemd effectief is. Onderzoeksinstituut Kohnstamm Instituut

22 Criteria trede 3 effectladder
ingezet en op elkaar is afgestemd effectief is.

23 Voetje voor voetje de effectladder op
Klimmen op de ladder

24 Voorbeeld benutting voor wetenschappelijk onderzoek
Via NEJA ZonMw-aanvraag voor onderzoek naar werkzame elementen van Signs of Safety Monitor gegevens bruikbaar in de dataverzameling, bijvoorbeeld: Doelrealisatie veiligheidsdoelen Probleemafname Beëindiging van jeugdbeschermingsmaatregelen

25 Rekenschap afleggen over kwaliteit
Nieuwe zorg voor jeugd Rekenschap afleggen over kwaliteit Betekenisvol verantwoorden! Met de cijfers op tafel kwaliteitsgesprekken voeren

26 Pleidooi (1) Vertrekpunt: vertrouwen in de professional, handelingsruimte voor de professional Vertrekpunt: gezamenlijk gedragen beleidsambities, duidelijke afspraken over prestaties Geïnspireerd door Loesje: stuur niet te hard, want dan vlieg je uit de bocht

27 Pleidooi (2) Eenmalige registratie, meervoudige benutting: - geen overbodige registraties - meerwaarde voor professional - uitkomsten stimulans kwaliteitsverbetering - aggregatie naar verantwoordingsinformatie Beperkte set betekenisvolle indicatoren: klanttevredenheid, probleemafname, verminderd gebruik intensieve zorg, budget

28 Pleidooi (3) Meten is niet weten, het gaat om verbeteren
Cijfers spreken niet voor zich, er moet over gesproken worden Kwaliteitsgesprekken - tussen professionals - op organisatieniveau - tussen zorgaanbieders en gemeente

29 Nieuwe zorg voor jeugd Preventie en Eigen kracht
Ontzorgen en normaliseren Bezuinigen PLUS Waar nodig zorg bieden die werkt: > beperkter aantal evidence-based en practice-based interventies > wetenschappelijk onderbouwde gereedschapskoffer voor de generalistische jeugdprofessional

30 Vragen? Contact: Dr. Germie van den Berg; of

31 Stelling Met de cijfers op tafel kwaliteitsgesprekken voeren door het hele stelsel heen moet gemeengoed worden in de nieuwe zorg voor jeugd


Download ppt "Symposium Jeugd- en Gezinsonderzoek"

Verwante presentaties


Ads door Google