De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Symposium Jeugd- en Gezinsonderzoek 10-10-2013. Wetenschap Beleid Praktijk Monitoring als schakel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Symposium Jeugd- en Gezinsonderzoek 10-10-2013. Wetenschap Beleid Praktijk Monitoring als schakel."— Transcript van de presentatie:

1 Symposium Jeugd- en Gezinsonderzoek 10-10-2013

2 Wetenschap Beleid Praktijk Monitoring als schakel

3 Nieuwe zorg voor jeugd Ambities genoegzaam bekend Transitie: goedkoper stelsel onder vlag van gemeente Transformatie: kwaliteitsverbetering

4 Visie op Kwaliteit (Bron: VWS en V&J, 2012)

5 Kwaliteitscyclus (Bron: Van Yperen, 2013)

6 Monitoring Staat van de jeugd? Maatschappelijke resultaten? Resultaten van de zorg- en dienstverlening?

7 Effectiviteitsladder (Veerman & Van Yperen ) 4Werkzaam: wetenschappelijk bewezen effectief 3Doeltreffend: goede resultaten in de praktijk 2In theorie effectief: theoretisch goed onderbouwd 1Potentieel effectief: goed beschreven 0Impliciet: niet beschreven

8 Monitoring: landelijke prestatie-indicatoren Trede 3Doeltreffend: goede resultaten in de praktijk: Cliënttevredenheid > exitlijst Reguliere beëindiging versus Uitval Doelrealisatie Afname problemen / toename vaardigheden > methodisch werken met vragenlijsten

9 Benutting monitorgegevens Micro: hulpverlener en cliënt - diagnostische informatie - onderbouwde beslissingen - doelen hulpverleningsplan Meso: team, afdeling, organisatie - kwaliteitsverbetering - verantwoording Macro: landelijke benchmark, wetenschap - meer kennis over doelgroep en resultaten

10 Kwaliteitsgesprekken in teams (1) Met de cijfers op tafel! Kenmerken doelgroep Kenmerken zorg Resultaten zorg Factsheet: Per kenmerk of resultaatgegeven 1 A4 Figuur / tabel / diagram Plus minimale ‘technische’ toelichting

11 Factsheet voorbeeld 1: staaf… Korte toelichting

12 Factsheet voorbeeld 1:..+ toelichting De rode sterretjes geven de significante (betekenisvolle) verschillen aan. Statistisch getoetst dat dit geen toeval is. Significante verschillen: In NW 0-12, ZO 0-12, Oost 0-12 en West 12+ relatief gezien vaker cliënten met een niet- Nederlandse achtergrond. In N/Z/W 12+, Amstelland 0-12 en 12+, en Meerlanden 0-12 en 12+ relatief gezien vaker cliënten met een Nederlandse achtergrond.

13 Kwaliteitsgesprekken in teams (2) Herkennen: herkennen we deze uitkomsten? Verklaren: kunnen we deze uitkomsten verklaren? Beoordelen: wat vinden we van deze uitkomsten? Verbeteren: zijn verbeteracties nodig en zo ja, welke?

14 Factsheet voorbeeld 2

15 Factsheet voorbeeld 3

16 Factsheet voorbeeld 4

17 Voorbeeld verbeterafspraken Volgend teamoverleg: gezin met hoogste ES analyseren > wat heeft goed gewerkt? Volgend teamoverleg: bespreken of we definitie ‘uitval’ eenduidig hanteren Periode juli-dec 2013: 99% respons op vragenlijst doelrealisatie Crisishulp: bij aanvang samen met gezin nog scherper de doelen formuleren Verzoek indienen om deskundigheidsbevordering over omgaan met vechtscheidingen Vraag naar verder praktijkgericht onderzoek

18 Voorbeeld praktijkgericht onderzoek Is er een verschil in de mate van doelrealisatie tussen de groepen cliënten met verschillende culturele achtergronden (n = 2226)?

19 ….. binnen het NEJA NEJA Netwerk Effectieve Jeugdzorg Amsterdam Brug tussen praktijk, wetenschap en onderwijs Gezamenlijke benutting …

20 Motto… Test Twee jaar met startsubsidie Sinds jaar op eigen kracht

21 Deelnemers NEJA Praktijkinstellingen Altra Spirit MOC ‘t Kabouterhuis De Bascule HVO-Querido BJAA William Schrikker Groep Onderzoeksinstituut Kohnstamm Instituut Wetenschap VU: prof. dr. C. Schuengel UvA: prof. dr. G.J. Stams UvA: dr. R. Lindauer NJi/RUG: prof. dr. T. van Yperen Verweij Jonker: prof.dr. T. Pels Hogeschool HvA: lector dr. L. Boendermaker

22 Criteria trede 3 effectladder

23 Klimmen op de ladder Voetje voor voetje de effectladder op

24 Voorbeeld benutting voor wetenschappelijk onderzoek Via NEJA ZonMw-aanvraag voor onderzoek naar werkzame elementen van Signs of Safety Monitor gegevens bruikbaar in de dataverzameling, bijvoorbeeld: -Doelrealisatie veiligheidsdoelen -Probleemafname -Beëindiging van jeugdbeschermingsmaatregelen

25 Nieuwe zorg voor jeugd Rekenschap afleggen over kwaliteit Betekenisvol verantwoorden! Met de cijfers op tafel kwaliteitsgesprekken voeren

26 Pleidooi (1) Vertrekpunt: vertrouwen in de professional, handelingsruimte voor de professional Vertrekpunt: gezamenlijk gedragen beleidsambities, duidelijke afspraken over prestaties Geïnspireerd door Loesje: STUUR NIET TE HARD, WANT DAN VLIEG JE UIT DE BOCHT

27 Pleidooi (2) Eenmalige registratie, meervoudige benutting: - geen overbodige registraties - meerwaarde voor professional - uitkomsten stimulans kwaliteitsverbetering - aggregatie naar verantwoordingsinformatie Beperkte set betekenisvolle indicatoren: klanttevredenheid, probleemafname, verminderd gebruik intensieve zorg, budget

28 Pleidooi (3) Meten is niet weten, het gaat om verbeteren Cijfers spreken niet voor zich, er moet over gesproken worden Kwaliteitsgesprekken - tussen professionals - op organisatieniveau - tussen zorgaanbieders en gemeente

29 Nieuwe zorg voor jeugd Preventie en Eigen kracht Ontzorgen en normaliseren Bezuinigen PLUS Waar nodig zorg bieden die werkt: > beperkter aantal evidence-based en practice- based interventies > wetenschappelijk onderbouwde gereedschapskoffer voor de generalistische jeugdprofessional

30 Vragen? Contact: Dr. Germie van den Berg; g.van.den.berg@altra.nl of g.berg@amsterdam.nlg.van.den.berg@altra.nlg.berg@amsterdam.nl

31 Stelling Met de cijfers op tafel kwaliteitsgesprekken voeren door het hele stelsel heen moet gemeengoed worden in de nieuwe zorg voor jeugd


Download ppt "Symposium Jeugd- en Gezinsonderzoek 10-10-2013. Wetenschap Beleid Praktijk Monitoring als schakel."

Verwante presentaties


Ads door Google