De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerk Effectieve Jeugdzorg Amsterdam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerk Effectieve Jeugdzorg Amsterdam"— Transcript van de presentatie:

1 Netwerk Effectieve Jeugdzorg Amsterdam
Seminar Rechten van het Kind 15 december 2011 Pauline Goense (projectmedewerker NEJA)

2 Opleiding en werkervaring
Bachelor Gedrag en Samenleving Master Forensische Orthopedagogiek Schakeljaar Rechten Master Strafrecht Groepsleidster gesloten jeugdzorg+ instelling Ontwikkelaar jeugdinterventies Projectmedewerker NEJA Junior onderzoeker lectoraat ‘Implementatie in de Jeugdzorg’, HvA

3 Opzet Initiatief van de jeugdzorg praktijkinstellingen
Instellingen voor Jeugd en Opvoedhulp en Bureau Jeugdzorg Altra Spirit MOC ‘t Kabouterhuis De Bascule HVO-Querido BJAA Coördinatoren NEJA: Dr. Germie van den Berg Drs. Dirk-Pieter Mellema Projectmedewerker NEJA: Mr. drs. Pauline Goense

4 Deelnemers Praktijkinstellingen Altra Spirit MOC ‘t Kabouterhuis
De Bascule HVO-Querido BJAA Onderzoeksinstituten Kohnstamm Instituut Verweij Jonker Instituut Centre for Children’s Rights Amsterdam Universiteiten VU: prof. dr. C. Schuengel UvA: prof. dr. G.J. Stams UvA: dr. R. Lindauer UU: prof. dr. T. van Yperen Hogeschool HvA: lector dr. L. Boendermaker

5 Werken aan Effectiviteit
(Bron:www.nji.nl)

6 Interventies Aanpakken:
Voor de vermindering, de compensatie of het draaglijk maken van een risico of een probleem in de ontwikkeling van een jeugdige (tot 23 jaar); Die bestemd zijn voor een doelgroep met een of meer van die risico’s of problemen; Die gericht zijn op de jeugdige zelf, zijn opvoeders en/of opvoedingsomgeving; Die geleid worden door een weldoordachte, doelgerichte en systematische werkwijze; Met een nader omschrijven tijdsduur en frequentie (Bron:

7 Effectladder (Yperen en Veerman, 2008)
Niveau Effectladder Soorten onderzoek 4 Is de interventie werkzaam? Experimenteel onderzoek Quasi-experimenteel onderzoek Case-studies (N=1-onderzoek) Veranderingstheoretisch onderzoek Normgerelateerd onderzoek ('Benchmarkstudies') 3 Is de interventie doeltreffend? Veranderingsonderzoek zonder benchmark Doelrealisatie-onderzoek Cliënttevredenheidsonderzoek 2 Is de interventie in theorie effectief? Meta-analyses Literatuurstudies Studies naar impliciete kennis 1 Is de interventie goed beschreven? Descriptief onderzoek Observatie-onderzoek Documentanalyse Interviews Is de interventie impliciet (black box)?

8

9 Projecten Project ‘Beschrijven interventies voor databank’
Project ‘Resultaten meten in de praktijk’ Project ‘N=1 onderzoek’ Masterclasses Programmering scriptie-onderzoeken Doorlichtingonderzoeken door NJi

10 en Rechten van Kinderen
November 2011: NEJA & CCRA om de tafel Stelling: Kinderen hebben recht op effectieve jeugdzorg

11


Download ppt "Netwerk Effectieve Jeugdzorg Amsterdam"

Verwante presentaties


Ads door Google