De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

I N F O R M A T I E B I J E E N K O M S T Vlootbeek – van grens tot spoor/A73 en Putbeek benedenstrooms 22 januari 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "I N F O R M A T I E B I J E E N K O M S T Vlootbeek – van grens tot spoor/A73 en Putbeek benedenstrooms 22 januari 2009."— Transcript van de presentatie:

1 I N F O R M A T I E B I J E E N K O M S T Vlootbeek – van grens tot spoor/A73 en Putbeek benedenstrooms 22 januari 2009

2 Programma Welkomstwoord en inleiding; Jean van der Linden, lid dagelijks bestuur waterschap Per deelgebied toelichting te treffen maatregelen; Mireille Arntz, projectleider Gelegenheid tot het stellen van vragen

3 Beleid: het Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas, gebaseerd op provinciaal en rijksbeleid

4 POL: Vlootbeek ligt overal in EHS, behalve in Eerselen-Grootbroek

5 Doelstelling: ontwikkelen van robuuste watersystemen Belangrijkste uitgangspunten: afvoercapaciteit van de beken blijft gelijk of wordt verbeterd situatie voor de landbouw blijft gelijk en wordt waar mogelijk verbeterd herstel morfologie opheffen vismigratiebelemmeringen GGOR WB 21-proof Kaderrichtlijn Water-proof

6 Traject V5 – BorgerveldMaatregelen 2x5 m herinrichtingszone Licht slingerende beek, deels beschaduwd Meer structuurvariatie dmv beplanting Matig intensief onderhoud

7 Traject V5 – BorgerveldMaatregelen

8 Traject V5 – Borgerveld huidige situatie

9 Traject V5 – Borgerveld weergave gewenst eindbeeld

10

11 Traject V4 – VoorsterveldMaatregelen Natura2000-gebied > 30 m herinrichtingszone Licht slingerende beek in laagte, lokaal beschaduwd Verwijderen stuw  bodem verhogen Matig intensief onderhoud (Pimpernel)

12 Traject V4 – VoorsterveldMaatregelen

13 Traject V4 – Voorsterveld huidige situatie

14 Traject V4 – Voorsterveld weergave gewenst eindbeeld

15 Traject V4 – AerwinkelMaatregelen Aerwinkel 5 - 10 m herinrichtingszone, zuidzijde beek Licht slingerende beek in laagte, deels beschaduwd Meer structuurvariatie door middel van beplanting Matig intensief onderhoud

16 Traject V4 – AerwinkelMaatregelen

17 Traject V4 – Aerwinkel huidige situatie

18 Traject V4 – Aerwinkel weergave gewenst eindbeeld

19 Traject V3 – ‘t SweeltjeMaatregelen 30 m herinrichtingszone, zuidzijde beek Stuwconstructie verwijderen Gevarieerd terrassenlandschap, deel beschaduwd Structuurvariatie door middel van beplanting Extensief onderhoud

20 Traject V3 – ‘t SweeltjeMaatregelen

21 Traject V3 – ‘t Sweeltje huidige situatie

22 Traject V3 – ‘t Sweeltje weergave gewenst eindbeeld

23 Traject V2 / P1 – Eerselen / Grootbroek Maatregelen 2 X 15 m herinrichtingszone Cultuurhistorisch tracé, open agrarisch landschap Vispassage rond stuwen Matig intensief onderhoud

24 Traject V2 / P1 – Eerselen / Grootbroek Maatregelen Stuwen Eerselen en Turfweg automatiseren Uitdiepen Brachterlossing en Grootbroekvoeding Voedingensysteem blijft intact

25 Traject V2 / P1 – Eerselen / Grootbroek Ontwerp

26 Samengevat voordelen landbouw in Eerselen-Grootbroek Capaciteitsverruiming van de beek waardoor bij hoge afvoeren lagere waterstanden wordt verkregen. Met geautomatiseerde stuwen vindt een betere regulatie van piekafvoeren plaats, effectiever waterbeheer. Met het uitdiepen van de Grootbroekvoeding en Brachterlossing vindt (grond)waterstandverlaging plaats in natte perioden.

27 Traject V2 / P1 – Eerselen / Grootbroek huidige situatie

28 Traject V2/P1- Eerselen / Grootbroek weergave gewenst eindbeeld

29 Traject V1 – Reigersbroek Maatregelen Open, nat schraalgrasland en rietland Beek integreren in moerasgebied Bodem verhogen, stuw verplaatsen Extensief onderhoud (boomopslag uitgezonderd)

30 Traject V1 – ReigersbroekMaatregelen

31 Traject V1 – Reigersbroek huidige situatie

32 Traject V1 – Reigersbroek weergave gewenst eindbeeld

33

34 Traject V1 – Roozendaal Maatregelen Cultuurhistorisch tracé en begroeiing behouden Bodemverhogen Extensief onderhoud

35 Traject V1 – RoozendaalMaatregelen

36 Traject V1 – Roozendaal huidige situatie en gewenste situatie

37 Reigersbroek en Roozendaal Nadat landbouw is verplaatst, worden maatregelen in het kader van de GGOR en herinrichting uitgevoerd.

38 Hoe nu verder? Verwerking suggesties Planuitwerking van deeltracé Ter visielegging/inspraak Uitvoering in deeltrajecten

39 Planning realisatie: Putbeek fase 2 inclusief aantakking met Vlootbeek en Vlootbeek tennoorden van Montfort Uitvoering tweede helft 2009

40 Planning vervolg: Overige herinrichting Vlootbeek van grens tot aan Reigersbroek; afhankelijk van grondverwerving, uiterlijk 2015 Roozendaal en Reigersbroek Realisatie nadat landbouw verplaatst is, uiterlijk 2015

41 Bedankt voor uw aandacht! www.overmaas.nl


Download ppt "I N F O R M A T I E B I J E E N K O M S T Vlootbeek – van grens tot spoor/A73 en Putbeek benedenstrooms 22 januari 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google