De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doelrealisatie als prestatie- indicator in de jeugdzorg. Een nadere beschouwing voor Altra 6-12 jaar. Auteur: Sanne Pronk Begeleider VU: Dr. C.G.C. Janssen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doelrealisatie als prestatie- indicator in de jeugdzorg. Een nadere beschouwing voor Altra 6-12 jaar. Auteur: Sanne Pronk Begeleider VU: Dr. C.G.C. Janssen."— Transcript van de presentatie:

1 Doelrealisatie als prestatie- indicator in de jeugdzorg. Een nadere beschouwing voor Altra 6-12 jaar. Auteur: Sanne Pronk Begeleider VU: Dr. C.G.C. Janssen Begeleidster Altra: Dr. G. van den Berg M-these Vrije Universiteit, afdeling Orthopedagogiek Datum : juni 2010

2 Achtergrond  Jeugdzorg steeds meer resultaatgestuurd  Meten van prestaties gevraagd…  Meten van prestaties belangrijk!   Prestatie-indicatoren

3 Huidige onderzoek  Trede 3 ladder van Veerman: Doeltreffendheid Practice-based-evidence  Vier indicatoren (drie prestatie-indicatoren) 1. Bereiken van de gestelde doelen 2. Afname problemen (toename competenties) 3. Tevredenheid van cliënten 4. (Uitval)

4 Bereiken van de gestelde doelen  Amsterdamse meetmanier: Vragenlijst Doelrealisatie.  1 vraag:  In hoeverre is totaal aantal doelen behaald?  Landelijke meetmanier (prestatie-indicatoren): Per doel scoren in hoeverre behaald. Goal Attainment Scaling (GAS)  Voordelen.. Nadelen? Meerwaarde?

5 Goal Attainment Scaling (GAS) - 1 Doel niet behaald, situatie ongunstiger dan bij start; 0 Doel niet behaald, situatie gelijk aan start; +1 Doel deels behaald, situatie gunstiger, maar duidelijk niet conform doel; +2 Doel behaald.

6 Onderzoeksvraag 1  Altra 6-12 beide meetmanieren Vragenlijst doelrealisatie (totaalscore) Eindverslag (score per doel)  In hoeverre komt de uitkomst van de landelijke meetwijze van doelrealisatie overeen met de uitkomst van de Amsterdamse meetwijze van doelrealisatie bij Altra 6-12?  + Meerwaarde?

7 Methode  Onderzoeksgroep: Altra 6-12 afgesloten tussen juli 2008 en juni 2009 179 cliënten 123 jongens, 56 meisjes 102 cliënten niet-Nederlandse achtergrond(63,4%) 48 cliënten Nederlandse achtergrond (29.8%) Leeftijd bij afsluiten gemiddeld 10 jr + 5 mnd (min. 6 jr + 10 mnd & max. 13 jr + 7 mnd)

8 Missing data:  18 cliënten geen vragenlijst doelrealisatie  28 cliënten geen geëvalueerde einddoelen / eindverslag

9 Resultaten vraag 1  Landelijke meetwijze vs. Amsterdamse meetwijze van doelrealisatie bij Altra 6-12 136 cliënten

10  Amsterdams: deels + geheel = 85.3%  Landelijke: deels + geheel = 79.4 GeheelDeelsNiet Amsterdam s 39.0%46.3%14.7% Landelijk52.6%26.8%15.2%

11 Onderzoeksvraag 2  Doelen ingedeeld naar aard Doelenboom i.p.v. Cap-J  Worden bepaalde doelen eerder behaald dan andere doelen?

12 De doelenboom  Domein 1: kind 1.1 Emotie1.2 Gedrag 1.3 Gedrag1.4 Lichaam  Domein 2: gezin 2.1 Persoonlijke pr.2.2 Opvoeding 2.3 Gezinsverhouding2.4 Gezinssituatie  Domein 3: omgeving 3.1 Soc. Netwerk 3.2 Prof. Netwerk  Domein 4: hulpverlening 4.1 Probleemverheldering 4.2 Perspectief  Domein 5: overige

13 Resultaten vraag 2 151 cliënten  1135 doelen, 63 doelen zonder score  1072 gescoorde doelen Geheel behaald Deels behaald Niet behaald 55,2%29,5%15,3% 592316164

14  Percentage gestelde doelen per domein

15  Percentage gestelde doelen per categorie

16  Worden bepaalde doelen eerder gerealiseerd dan andere doelen?

17 Aard doelNiet behaaldDeels behaaldGeheel BehaaldTotaal Kind totaal12,9%31,5%55,6%559 emotie20,0%35,5%44,5%110 gedrag9,5%29,4%61,1%262 cognitie / vaardigheden12,0%33,1%54,9%175 lichaam33,3%16,7%50,0%12 Gezin totaal20,1%29,9%50,0%368 persoonlijk17,6%47,1%35,3%17 opvoeding17,9%27,7%54,5%224 verhoudingen18,8%33,3%47,9%48 situatie27,8%30,4%41,8%79 Omgeving totaal14,8%20,9%64,3%115 soc.netwerk16,4%21,8%61,8%55 prof.netwerk13,3%20,0%66,7%60 Hulpverlening totaal3,6%17,9%78,6%28 probleem verheldering3,7%14,8%81,5%27 perspectief0,0%100,0%0,0%1 Overig totaal0,0%50,0% 2 Totaal15,3%29,5%55,2%1072

18  Significante verschillen Domeinen:  Hulpverlening sign. hoger dan gezin Categorieën:  Lichaam, persoonlijke problematiek ouder en overige zijn uitgesloten  Hulpverlening sign. hoger dan emotie  Gedrag sign. hoger dan gezinssituatie  Hulpverlening sign. Hoger dan gezinssituatie

19 Onderzoeksvraag 3  Is er sprake van een samenhang tussen de mate van doelrealisatie en Wijze van beëindiging (regulier vs. Uitval) Culturele achtergrond Samenstelling gezin Leeftijd jongere

20 Resultaten vraag 3  Is er sprake van een samenhang tussen de mate van doelrealisatie en Wijze van beëindiging (regulier vs. Uitval)  Doelen significant vaker behaald bij reguliere afsluiting Culturele achtergrond  Geen significant verschil tussen NL vs. Niet-NL Samenstelling gezin  Geen significant verschil tussen tweeoudergezin met beide biologische ouders, tweeoudergezin met één biologische ouder, éénoudergezin en overige Leeftijd jongere  Niet significant, zwak verband

21 Discussie vraagstukken  Vraag 1: Beide meetwijzen zelfde beeld Voordelen / nadelen nieuwe meetmanier?  Vraag 2: Tevreden met resultaten? Verklaringen voor verschillen?  Vraag 3: Geen significant verschil tussen verschillende culturele achtergronden en gezinssamenstellingen… Verwacht?


Download ppt "Doelrealisatie als prestatie- indicator in de jeugdzorg. Een nadere beschouwing voor Altra 6-12 jaar. Auteur: Sanne Pronk Begeleider VU: Dr. C.G.C. Janssen."

Verwante presentaties


Ads door Google