De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doelrealisatie als prestatie-indicator in de jeugdzorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doelrealisatie als prestatie-indicator in de jeugdzorg."— Transcript van de presentatie:

1 Doelrealisatie als prestatie-indicator in de jeugdzorg.
Een nadere beschouwing voor Altra 6-12 jaar. Auteur: Sanne Pronk Begeleider VU: Dr. C.G.C. Janssen Begeleidster Altra: Dr. G. van den Berg M-these Vrije Universiteit, afdeling Orthopedagogiek Datum : juni 2010

2 Achtergrond Jeugdzorg steeds meer resultaatgestuurd
Meten van prestaties gevraagd… Meten van prestaties belangrijk!  Prestatie-indicatoren

3 Huidige onderzoek Trede 3 ladder van Veerman: Doeltreffendheid
Practice-based-evidence Vier indicatoren (drie prestatie-indicatoren) Bereiken van de gestelde doelen Afname problemen (toename competenties) Tevredenheid van cliënten (Uitval) Welke stoornissen zitten op welke scholen?

4 Bereiken van de gestelde doelen
Amsterdamse meetmanier: Vragenlijst Doelrealisatie. 1 vraag: In hoeverre is totaal aantal doelen behaald? Landelijke meetmanier (prestatie-indicatoren): Per doel scoren in hoeverre behaald. Goal Attainment Scaling (GAS) Voordelen.. Nadelen? Meerwaarde?

5 Goal Attainment Scaling (GAS)
- 1 Doel niet behaald, situatie ongunstiger dan bij start; 0 Doel niet behaald, situatie gelijk aan start; +1 Doel deels behaald, situatie gunstiger, maar duidelijk niet conform doel; +2 Doel behaald. As A: problemen op de verschillende schoolniveaus

6 Onderzoeksvraag 1 Altra 6-12 beide meetmanieren
Vragenlijst doelrealisatie (totaalscore) Eindverslag (score per doel) In hoeverre komt de uitkomst van de landelijke meetwijze van doelrealisatie overeen met de uitkomst van de Amsterdamse meetwijze van doelrealisatie bij Altra 6-12? + Meerwaarde?

7 Methode Onderzoeksgroep:
Altra 6-12 afgesloten tussen juli 2008 en juni 2009 179 cliënten 123 jongens, 56 meisjes 102 cliënten niet-Nederlandse achtergrond(63,4%) 48 cliënten Nederlandse achtergrond (29.8%) Leeftijd bij afsluiten gemiddeld 10 jr + 5 mnd (min. 6 jr + 10 mnd & max. 13 jr + 7 mnd) As E

8 Missing data: 18 cliënten geen vragenlijst doelrealisatie
28 cliënten geen geëvalueerde einddoelen / eindverslag

9 Resultaten vraag 1 Landelijke meetwijze vs. Amsterdamse meetwijze van doelrealisatie bij Altra 6-12 136 cliënten

10 Amsterdams: deels + geheel = 85.3% Landelijke: deels + geheel = 79.4
Niet Amsterdams 39.0% 46.3% 14.7% Landelijk 52.6% 26.8% 15.2%

11 Onderzoeksvraag 2 Doelen ingedeeld naar aard
Doelenboom i.p.v. Cap-J Worden bepaalde doelen eerder behaald dan andere doelen? As C

12 De doelenboom Domein 1: kind Domein 2: gezin Domein 3: omgeving
1.1 Emotie 1.2 Gedrag 1.3 Gedrag 1.4 Lichaam Domein 2: gezin 2.1 Persoonlijke pr. 2.2 Opvoeding 2.3 Gezinsverhouding 2.4 Gezinssituatie Domein 3: omgeving 3.1 Soc. Netwerk 3.2 Prof. Netwerk Domein 4: hulpverlening 4.1 Probleemverheldering 4.2 Perspectief Domein 5: overige

13 Resultaten vraag 2 151 cliënten 1135 doelen, 63 doelen zonder score
1072 gescoorde doelen Geheel behaald Deels behaald Niet behaald 55,2% 29,5% 15,3% 592 316 164

14 Percentage gestelde doelen per domein

15 Percentage gestelde doelen per categorie

16 Worden bepaalde doelen eerder gerealiseerd dan andere doelen?

17 Aard doel Niet behaald Deels behaald Geheel Behaald Totaal Kind totaal 12,9% 31,5% 55,6% 559 emotie 20,0% 35,5% 44,5% 110 gedrag 9,5% 29,4% 61,1% 262 cognitie / vaardigheden 12,0% 33,1% 54,9% 175 lichaam 33,3% 16,7% 50,0% 12 Gezin totaal 20,1% 29,9% 368 persoonlijk 17,6% 47,1% 35,3% 17 opvoeding 17,9% 27,7% 54,5% 224 verhoudingen 18,8% 47,9% 48 situatie 27,8% 30,4% 41,8% 79 Omgeving totaal 14,8% 20,9% 64,3% 115 soc.netwerk 16,4% 21,8% 61,8% 55 prof.netwerk 13,3% 66,7% 60 Hulpverlening totaal 3,6% 78,6% 28 probleem verheldering 3,7% 81,5% 27 perspectief 0,0% 100,0% 1 Overig totaal 2 15,3% 29,5% 55,2% 1072

18 Significante verschillen
Domeinen: Hulpverlening sign. hoger dan gezin Categorieën: Lichaam, persoonlijke problematiek ouder en overige zijn uitgesloten Hulpverlening sign. hoger dan emotie Gedrag sign. hoger dan gezinssituatie Hulpverlening sign. Hoger dan gezinssituatie

19 Onderzoeksvraag 3 Is er sprake van een samenhang tussen de mate van doelrealisatie en Wijze van beëindiging (regulier vs. Uitval) Culturele achtergrond Samenstelling gezin Leeftijd jongere

20 Resultaten vraag 3 Is er sprake van een samenhang tussen de mate van doelrealisatie en Wijze van beëindiging (regulier vs. Uitval) Doelen significant vaker behaald bij reguliere afsluiting Culturele achtergrond Geen significant verschil tussen NL vs. Niet-NL Samenstelling gezin Geen significant verschil tussen tweeoudergezin met beide biologische ouders, tweeoudergezin met één biologische ouder, éénoudergezin en overige Leeftijd jongere Niet significant, zwak verband

21 Discussie vraagstukken
Beide meetwijzen zelfde beeld Voordelen / nadelen nieuwe meetmanier? Vraag 2: Tevreden met resultaten? Verklaringen voor verschillen? Vraag 3: Geen significant verschil tussen verschillende culturele achtergronden en gezinssamenstellingen… Verwacht?


Download ppt "Doelrealisatie als prestatie-indicator in de jeugdzorg."

Verwante presentaties


Ads door Google