De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

F onds voor de M edische O ngevallen 1. OVERZICHT 1.Procedure; 2.Structuur; 3.Contactgegevens. 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "F onds voor de M edische O ngevallen 1. OVERZICHT 1.Procedure; 2.Structuur; 3.Contactgegevens. 2."— Transcript van de presentatie:

1 F onds voor de M edische O ngevallen 1

2 OVERZICHT 1.Procedure; 2.Structuur; 3.Contactgegevens. 2

3 1. Procedure a.Wie kan een aanvraag indienen? Elke persoon die van mening is dat hij schade heeft geleden als gevolg van gezondheidszorg of zijn rechthebbenden. Er kan ook een aanvraag ingediend worden door zijn wettelijk vertegenwoordiger (bv ouder) of een mandataris (bv. mutualiteit of advocaat). 3

4 1. Procedure b.Hoe een aanvraag indienen? Bij een ter post aangetekende brief op het volgende adres : Fonds voor de medische ongevallen Tervurenlaan 211 1150 Brussel 4

5 1. Procedure b.Hoe een aanvraag indienen? Dit aangetekend schrijven vereist een aantal gegevens zoals voorzien in de wet. Om hieraan te voldoen kan er gebruik worden gemaakt van een aanvraagformulier, dat terug te vinden is op de website. De aanvraag kan overeenkomstig de wet nog niet elektronisch worden ingediend. 5

6 c.Inhoud formulier I.Datum en omschrijving van de gebeurtenis II.Informatie betreffende de patiënt(e) III.Bijkomende informatie betreffende de aanvrager IV.Betrokken beroepsbeoefenaar V.Vermelding van eventuele procedures die werden ingesteld VI.Aanduiding mandataris VII.Aanvraag inzake patiëntendossier VIII.Verzenden van het dossier naar Fonds Voor De Medische Ongevallen 1. Procedure 6

7 d.Termijnen Binnen een termijn van een maand vanaf de ontvangst van de aanvraag stuurt het Fonds een ontvangstbevestiging aan de aanvrager. Het Fonds zal een advies verlenen aan de aanvrager binnen een termijn van 6 maanden vanaf de ontvangst van een volledige aanvraag; 7

8 1. Procedure Na een positief advies van het Fonds, zal de betrokkene binnen de 3 maanden een voorstel tot vergoeding ontvangen; Indien hij/zij het voorstel uitdrukkelijk aanvaardt, wordt het bedrag binnen de maand uitgekeerd. 8

9 1. Procedure Het Fonds vermeldt in zijn advies of de schade als gevolg van gezondheidszorg haar oorzaak vindt: -In een aansprakelijkheid van een of meerdere zorgverleners en in voorkomend geval of er voldoende dekking is door de verzekeringsovereenkomst (indien ja, vergoedingsvoorstel door de verzekeraar); -In een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid en in voorkomend geval of de schade de ernst vertoont die bepaald is in artikel 5 (indien ja, vergoedingsvoorstel door het Fonds); -In geen van de bovenvermelde gevallen (geen tussenkomst); 9

10 1. Procedure e.Samenloop met een procedure bij de Rechtbank De aanvrager dient het Fonds in te lichten over lopende procedures betreffende dezelfde schade. Hij/zij licht in voorkomend geval ook de desbetreffende rechtbank in. De burgerlijke rechtsvordering wordt geschorst tot het einde van de procedure voor het Fonds. 10

11 1. Procedure f.Betwisting van het advies : De aanvrager en de betrokken partijen kunnen zich wenden tot de Rechtbank van eerste aanleg om een advies van het Fonds te betwisten. 11

12 1. Procedure g.Privacy van de aanvrager : Het personeel van het Fonds, alsook alle permanente of occasionele medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. 12

13 2. Structuur van het Fonds a.Het team binnen het Fonds zal uit een 20-tal personen bestaan en als volgt worden samengesteld : Twee teams dossierbeheerders (juristen, administratieve experten) per taalrol; Juridische supervisie (aangaande aansprakelijkheid, ontvankelijkheid, geschillen,…); Medische supervisie (aangaande medische aansprakelijkheid, evaluatie van letselschade,…); Een ondersteunende dienst (secretariaat, ICT, financiën); Een directeur- generaal. 13

14 2. Structuur van het Fonds b.Externe medewerkers Publicatie van twee overheidsopdrachten op 3 september 2012 in het Bulletin der aanbestedingen betreffende : Zorgverleners-experten; Advocaten/juristen. 14

15 2. Structuur van het Fonds c. Toekomstige integratie : De integratie van het Fonds als vijfde operationele dienst binnen het RIZIV is voorzien op 1 januari 2013. 15

16 2. Structuur van het Fonds d.Financiering van het Fonds voor de uitvoering van zijn taken: 1° een jaarlijks bedrag ten laste van het RIZIV (budget begrotingsjaar 2012 = 12.507.817€); 2° de opbrengst van de subrogatievorderingen; 3° de financiële opbrengsten van de bedragen waarover het Fonds beschikt; 4° de vergoedingen die aan het Fonds verschuldigd zijn (bv dwangsommen). 16

17 3. Contactgegevens VANAF MAANDAG 3 SEPTEMBER 2012 : Website : www.fmo.fgov.be www.fmo.fgov.be Callcenter : 02/790 10 90 bereikbaar iedere werkdag van 8-17uur Postadres : Fonds voor de medische ongevallen Tervurenlaan 211 1150 Brussel 17


Download ppt "F onds voor de M edische O ngevallen 1. OVERZICHT 1.Procedure; 2.Structuur; 3.Contactgegevens. 2."

Verwante presentaties


Ads door Google