De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WSP Hét Werkgeversservicepunt

Verwante presentaties


Presentatie over: "WSP Hét Werkgeversservicepunt"— Transcript van de presentatie:

1 WSP Hét Werkgeversservicepunt
Krachtenbundeling in de regio Presentatie WSP Martijn Evers Presentatie WSP Martijn Evers

2 Aanleiding & Doelstelling
Groeimodel om te gaan naar één loket voor werkgevers waar u ook met alle andere arbeidsmarktvraagstukken terecht kan 12 juni 2008; Unieke Samenwerking en krachtenbundeling van 4 gemeenten en het UWVWERKbedrijf op het gebied van vacatures Verbetering beeldvorming en dienstverlening van de ketenpartners Verbetering relatie werkgevers door vergroting van de klanttevredenheid -> Nipo onderzoek Afname bestand uitkeringsgerechtigden WW en WWB Verhoging van de participatie NUG-ers (niet uitkeringsgerechtigden), ANW-ers (Algemene Nabestaanden Wet) SW-ers (Sociale werkvoorziening) Samenwerking en krachtenbundeling van gemeenten en uwvwerkbedrijf op het gebied van vacatures Groeimodel om te gaan naar één loket voor werkgevers te gaan waar met ook alle andere arbeidsmarktvraagstukken terrecht kan WSP is een groeimodel met ambitie Regiefunctie in vervullen van vacatures, stageplekken, leerbanen, toekomstige vraag “Warme overdracht” binnen de keten, Gemeenten, UWV Werkbedrijf, WVS, re-intergratieberdijve, kenniscentra i.p.v. doorverwijzen naar andere loketten Kenniscentrum: hoe gaat de arbeidsmarkt zich ontwikkelen? Wat zijn de knelpunten in de toekomst? Marktpartijen erbij betrekken WSP Hét Werkgeversservicepunt Krachtenbundeling in de regio Presentatie Martijn Evers

3 WSP Hét Werkgeversservicepunt
Waar staat het WSP nu? WSP Hét Werkgeversservicepunt Krachtenbundeling in de regio Presentatie Martijn Evers

4 Gekwalificeerde Kandidaten
Korte en goedkope weg Werk.nl Eén aanspreekpunt Grootste bestand regio Direct inzetbaar Inzetbaar met scholing, subsidie, proefplaatsing Ondersteuning werving en selectieprocedures door gerichte bemiddeling en testen Stimuleren inzet van specifieke groepen werkzoekenden met subsidie en kortingsregelingen Samenwerking en krachtenbundeling van gemeenten en uwvwerkbedrijf op het gebied van vacatures Groeimodel om te gaan naar één loket voor werkgevers te gaan waar met ook alle andere arbeidsmarktvraagstukken terrecht kan WSP is een groeimodel met ambitie Regiefunctie in vervullen van vacatures, stageplekken, leerbanen, toekomstige vraag “Warme overdracht” binnen de keten i.p.v. doorverwijzen naar andere loketten Kenniscentrum: hoe gaat de arbeidsmarkt zich ontwikkelen? Wat zijn de knelpunten in de toekomst? Marktpartijen erbij betrekken WSP Hét Werkgeversservicepunt Krachtenbundeling in de regio Presentatie Martijn Evers

5 WSP Hét Werkgeversservicepunt
Advies en informatie Werkvergunningen Ziekteverzuim inzet van subsidies opleidingen competentietesten door middel van CTC regelingen en arrangementen zoals leerbanen, loonkostensubsidie en proefplaatsingen Ontslagaanvragen Arbeidsmarkt informatie: viermaandverslag UWV, CBS Viermaandenverslag UWV In de eerste vier maanden van 2009 steeg het aantal WW-uitkeringen tot , tegen een jaar eerder. Dat is te lezen in het Viermaandenverslag dat UWV eind vorige week openbaar maakte. van de mensen brachten de werkcoaches werkzoekenden direct in contact met hun nieuwe werkgever. De andere werkzoekenden vonden zelfstandig een baan. UWV hielp daarnaast arbeidsongeschikten aan het werk. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Uit de publicatie van het CBS blijkt dat in 2008 in Nederland de arbeidsparticipatie onder mannen het hoogst van de EU was. Ruim 83 procent had een betaalde baan. Dit ligt meer dan 10 procent boven het Europese gemiddelde van 73 procent. Nederlandse vrouwen participeerden met 71 procent ook relatief vaak op de arbeidsmarkt. Alleen in Denemarken en Zweden werkte een groter deel van de vrouwen. Binnen de EU had 59 procent van de vrouwen betaald werk. CBS heeft ook gekeken naar het verloop van het aantal vacatures. Eind maart stonden er, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, vacatures open. Dit zijn er bijna minder dan eind december Ook in het vierde kwartaal van 2008 was er al een daling in deze orde van grootte. Daarmee is het aantal vacatures in een half jaar tijd met bijna 40% teruggelopen. WSP Hét Werkgeversservicepunt Krachtenbundeling in de regio Presentatie Martijn Evers

6 WSP Hét Werkgeversservicepunt
Activiteiten Brancheweken Banenmarkten Speeddates Werkgevers bijeenkomsten Radio: vacaturebulletins op Local FM Etten-Leur, RTVM Moerdijk Sollicitatietrainingen Bedrijfsbezoeken Werk.nl Leer-werk trajecten (in Bedrijf) Bv Week van de Techniek; Banenmarkt 1 oktober geef al uw vacature WSP Hét Werkgeversservicepunt Krachtenbundeling in de regio Presentatie Martijn Evers

7 WSP Hét Werkgeversservicepunt
Mobiliteitscentrum Mobiliteitscentrum West-Brabant sinds 1 februari 2009 WVT werktijdverkorting Deeltijd WW bieden van begeleiding bij om-, her-, en bijscholing als inspanningsverplichting bij het gebruik van werktijdverkorting (WTV) en deeltijd WW begeleiding bij detachering bij tijdelijk boventallig personeel begeleiding bij bemiddeling van werk naar werk voor bedrijven die te maken hebben met gedwongen ontslagen Accent: vóórkomen van instroom in de uitkering Eigen mobiliteitsadviseur op WSP Alle info op presentatie Judith Driece projectleider MC WSP Hét Werkgeversservicepunt Krachtenbundeling in de regio Presentatie Martijn Evers

8 Verbetering beeldvorming
WSP; één contactpersoon = schakel tussen “keten” partners Uitvoering werkgeversdienstverlening UWVWERKbedrijf Uitvoering preventieve inzet Mobiliteitscentrum Participatie in ACE (ArbeidsmobiliteitsCentrum Etten-Leur) Samenwerking met Re-integratiebureaus, Kenniscentra, Uitzendbureaus Samenwerking met de WSP’s West-Brabant Brancheservicepunten ontwikkeling bv Maritiem, Techniek en Zorg regiobreed Partners in de keten zijn: gemeenten E-L, Zundert, Moerdijk, Rucphen, UWVWERKbedrijf, WVS, Re-integratiebedrijven Klanten opgedeeld over de branche gespecialiseerde bedrijfsadviseurs WSP Hét Werkgeversservicepunt Krachtenbundeling in de regio Presentatie Martijn Evers

9 Verbetering tevredenheid
Werkgeversprincipes: Betrouwbare communicatie, Professionaliteit, Daadkracht, Toegankelijkheid en gemak en Flexibiliteit (Nipo onderzoek) Doorvragen: behoeften werkgevers centraal stellen, buiten bestaande kaders denken bij de invulling van personeelsvragen en pro-actief wijzen op nieuwe mogelijkheden, kandidaten die voldoen aan beloften Ondanks de drukte blijft de waardering van klanten voor UWV stijgen. Klanten gaven een 7 voor de dienstverlening. Een lichte stijging ten opzichte van Het aantal klachten is nagenoeg gelijk aan dezelfde periode vorig jaar, terwijl het aantal klanten flink is gestegen. N.a.v de werkgeversprincipes WSP Hét Werkgeversservicepunt Krachtenbundeling in de regio Presentatie Martijn Evers

10 Waar gaat het WSP naar toe?
Ontwikkeling Interne en regionale samenwerking Naamsbekendheid (website, folder) Werkgeversgericht (Pro-actief) Kansen pakken op gebied van de juiste match (behoeften centraal stellen; juiste screening kandidaten) Pro-actieve aanbieding kandidaten Suggesties welkom! Door meer in de markt aan wezig te zijn, naar u als werkgever toe te gaan weten we wat u echt wenst WSP Hét Werkgeversservicepunt Krachtenbundeling in de regio Presentatie Martijn Evers

11 Hét Werkgeversservicepunt werkt
Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur T Martijn Evers WSP Werkgeversadviseur en werkmakelaarGemeente Etten-Leur Viola Bakker de Kock WSP Werkgeversadviseur Zorg en werkcoach UWVWERKbedrijf Winny v.d. Burgt WSP Werkgeversadviseur Detailhandel en werkcoach UWVWERKbedrijf Cees Schuller WSP Werkgeversadviseur Maritiem en Techniek en werkcoach UWVWERKbedrijf Cees Stoop WSP Werkgeversadviseur Techniek en werkcoach UWVWERKbedrijf Sandra Luidens WSP en Gemeente Etten-Leur Mobiliteitsadviseur Hennie Stoop WSP Werkgeversadviseur en werkmakelaar Gemeente Moerdijk Marjan Corman WSP Werkgeversadviseur en werkmakelaar Gemeente Moerdijk Harry Kluver WSP Werkgeversadviseur en werkmakelaar Gemeente Zundert Natasja de Jong WSP Werkgeversadviseur en werkmakelaar Gemeente Rucphen Door meer in de markt aan wezig te zijn, naar u als werkgever toe te gaan weten we wat u echt wenst WSP Hét Werkgeversservicepunt Krachtenbundeling in de regio Presentatie Martijn Evers


Download ppt "WSP Hét Werkgeversservicepunt"

Verwante presentaties


Ads door Google