De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling STUDIE VAN BUITENLANDSE INITIATIEVEN VAN SAMENWERKING TUSSEN WATER-ACTOREN VOOR ONTWIKKELING FASE 2 ANALYSE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling STUDIE VAN BUITENLANDSE INITIATIEVEN VAN SAMENWERKING TUSSEN WATER-ACTOREN VOOR ONTWIKKELING FASE 2 ANALYSE."— Transcript van de presentatie:

1 1 Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling STUDIE VAN BUITENLANDSE INITIATIEVEN VAN SAMENWERKING TUSSEN WATER-ACTOREN VOOR ONTWIKKELING FASE 2 ANALYSE VAN BESTAANDE BUITENLANDSE INITIATIVEN

2 2 SITUERING Vlaams Partnerschap “Water voor Ontwikkeling” Technische en methodologische expertise bundelen en beschikbaar stellen De financiële middelen voor watervoorziening in de Derde Wereld doen toenemen en optimaal inzetten Het Vlaamse publiek interesseren voor de problematiek van drinkwater en sanitatie in de landen in ontwikkeling

3 3 DOELSTELLING VAN DE STUDIE Lessen trekken uit ervaringen in andere OESO-landen waar diverse water-actoren door samenwerking een bijdrage willen leveren tot een verbeterde voorziening in drinkwater en sanitatie voor de landen in ontwikkeling

4 4 SAMENVATTENDE TABEL A4AA4A AWAAWA DWFDWF NWPNWP PWSPWS pS- Ea u SI E SE E SWHSWH W at er Ai d W at er Ca n Uitwisselen van kennis en informatie Bundelen van technische en methodolo- gische expertise specifiek voor het Zuiden (*) Profileren nationale expertise op internatio- nale markt Zoeken naar synergie voor een grotere efficiëntie binnen projecten Mobiliseren van financiële middelen voor het Zuiden Bewustmaking in het Noorden

5 5 1. Samenwerking tussen verschillende actoren is pertinent in het kader van het bereiken van de MDGs: 2015 : 6 miljoen mensen toegang tot water en sanitatie verschaffen Jaarlijks minstens 30 miljoen EUR mobiliseren. Trend binnen de Belgische ontwikkelingssamenwerking: jaarlijks ongeveer 10 miljoen EUR in water en sanitatie ALGEMENE LESSEN Minder dan 2% van het totale budget voor ontwikkelingssamenwerking

6 6 1. Samenwerking tussen verschillende actoren is pertinent in het kader van het bereiken van de MDGs: Gezamenlijk standpunt om te lobbyen voor een significante bijdrage binnen budget ontwikkelingssamenwerking. Gezamenlijk standpunt van de Vlaamse of Belgische watersector kenbaar maken op Europees en internationaal vlak. Duidelijk signaal geven naar het publiek toe dat problematiek van water in het Zuiden ernstig genomen wordt. Opbouw van kennis en expertise in de watersector in het Zuiden. ALGEMENE LESSEN

7 7 2. Het Vlaams Partnerschap zal beperkt blijven in slagkracht gezien de institutionele context van bevoegdheden tussen het Vlaams en het Federaal niveau van ontwikkelingssamenwerking In alle andere bestudeerde buitenlandse initiatieven behoort ontwikkelingssamenwerking tot de bevoegheid van de federale overheid  faciliteert onstaan en de functionering van de partnerschappen, studies, consultatie (PS: Defederalisering/ financiering over de departementen heen als opportuniteit voor Vlaams Partnerschap) ALGEMENE LESSEN

8 8 3. Het Secretariaat kan best opgenomen worden in een onafhankelijk orgaan ALGEMEEN LESSEN -link met de overheid is belangrijk, maar eventueel risico ivm objectiviteit, instrumentalisering andere actoren; -onafhankelijk Secretariaat (zoals in alle andere OESO- landen): - Objectieve keuzes - Gezamenlijke standpunten van alle actoren - Flexibiliteit - Instrument voor uitdrukking sociale verantwoordelijkheid drinkwateractoren  in volgende fase nagaan welke externe organisaties in aanmerking komen voor Secretariaat

9 9 4. Het Vlaams Partnerschap kan best gebruik maken van de expertise binnen bestaande partnerschappen (zoals NWP) om duplicatie te vermijden ALGEMEEN LESSEN Gebruik bestaande websitestructuur Bereidheid tot samenwerking Kennis- en informatiebeheer kan eventueel uitbesteed worden aan universiteiten, studiebureaus, NGO’s..

10 10 5a. Een duidelijke keuze dringt zicht op ivm de systemen/modellen voor het uitwisselen van kennis, informatie en expertise in functie van de verschillende doelstellingen van het partnerschap: LESSEN : UITWISSELEN VAN KENNIS, INFORMATIE EN EXPERTISE Het ter beschikking stellen van bestaande kennis en informatie ivm water Het actief genereren van kennis (pS-Eau) Het promoten van aanwezige (nationale) expertise (NWP, DWF, SWH, AWA) Beschikbaar stellen expertise voor projecten in het Zuiden =Makelaarsfunctie  aangewezen voor Vlaams Partnerschap

11 11 5b. Bepaalde systemen/modellen lenen zich beter of zijn compatibel met het bereiken van de andere doelstellingen, andere zijn niet compatibel Het ter beschikking stellen van bestaande kennis en informatie ivm water Verenigbaar met de andere doelstellingen LESSEN : UITWISSELEN VAN KENNIS, INFORMATIE EN EXPERTISE

12 12 LESSEN : UITWISSELEN VAN KENNIS, INFORMATIE EN EXPERTISE Bepaalde systemen/modellen lenen zich beter of zijn compatibel met het bereiken van de andere doelstellingen, andere zijn niet compatibel Het actief genereren van kennis Vraagt een grote investering Mobiliseren van bijkomende fondsen: in functie van pilootacties; bewustmaking gebaseerd op de verworven kennis

13 13 Bepaalde systemen/modellen lenen zich beter of zijn compatibel met het bereiken van de andere doelstellingen, andere zijn niet compatibel Het promoten van aanwezige (nationale) expertise Niet direct in bewustmaking van het publiek geïnteresseerd, of om zelf financiële middelen te mobiliseren voor water-en sanitatieprojecten in het Zuiden LESSEN : UITWISSELEN VAN KENNIS, INFORMATIE EN EXPERTISE

14 14 Bepaalde systemen/modellen lenen zich beter of zijn compatibel met het bereiken van de andere doelstellingen, andere zijn niet compatibel Volledig compatibel met de andere doelstellingen Sleutel om publiek geïnteresseerd te krijgen in de problematiek van water en sanitatie in het Zuiden Waterprofessionals en watermaatschappijen blijken bereid te zijn om fondsen en onbaatzuchtige expertise te leveren LESSEN : UITWISSELEN VAN KENNIS, INFORMATIE EN EXPERTISE Makelaarsfunctie Lijkt geschikt voor Vlaams Partnerschap

15 15 6. Gebruik van participatieve mechanismen : van kapitaal belang om het partnerschap dynamisch te maken Consultatiefase Websites Fora, workshops, productmarkcombinaties De concrete opzet, uitvoering en opvolving van gezamenlijke acties in het Zuiden zoals bij NWP, PWS, PsEau + mogelijkheid ter beschikking stellen van Vlaamse waterexpertise voor het Zuiden (aantal mensdagen per deelnemende actor) LESSEN : UITWISSELEN VAN KENNIS, INFORMATIE EN EXPERTISE

16 16 7. Bewustmaking van het publiek heeft het meest effect via de directe link met projecten in het Zuiden Interesse van “experts” voor de beoordeling, advies en opvolging van projecten. WaterAid mobiliseert de werknemers van de Britse waterindustrie voor educatie en bewustmaking. Eenvoudige boodschap: link leggen tussen de gift en het project. Rapportering over de projecten. Verspreiding van publiciteit, educatiemateriaal, informatie over projecten, samen met stortingsaanvraag via de waterfactuur LESSEN : BEWUSTMAKING IN HET NOORDEN

17 17 8. Het mobiliseren van een bijkomende 5 M EUR in Vlaanderen voor drinkwater en sanitatie in het Zuiden lijkt realistischer Heffing via de waterfactuur van 1 à 2 Eurocent per m3 volgens Nederlands en Frans model: 2,6 à 5,2 M EUR per jaar -vrijwillige bijdragen door-vrijwillige bijdragen gerichte campagnes via de van de waterbedrijven: waterfactuur: een paarvoor Vlaanderen 300 à honderd duized EUR per jaar400 000 EUR per jaar -campagnes: specifieke aanpak -het bepleiten van de 10%-norm voor investering in de drinkwater- en sanitatiesector op het nationaal budget ontwikkelingssamenwerking -mobiliseren van fondsen over de departementen van de Vlaamse Overheid heen (bvb 0,7 %) LESSEN : MOBILISEREN VAN FINANCIËLE MIDDELEN VOOR HET ZUIDEN

18 18 9. Besteding van gemobiliseerde fondsen kan best gebeuren via organisaties met een kennis van het Zuiden en met bestaande Zuidwerking LESSEN : MOBILISEREN VAN FINANCIËLE MIDDELEN VOOR HET ZUIDEN Beginfase: werken via NGO’s, universiteiten,..  voeling en een binding met het Zuiden via de uitvoering van projecten  banden met lokale organisaties of lokale overheden. Makelaarsfunctie: op basis van de zelf vastgelegde criteria voor projecten en partners

19 19 10. Keuze maken in verband met de betrokkenheid van de private sector in het Vlaams Partnerschap LESSEN :BETROKKENHEID VAN DE PRIVATE SECTOR Beïnvloed door de institutionele context en het beleid buitenlandse handel

20 20 De rol zal variëren in functie van de prioriteit die gegeven wordt aan de verschillende doelstellingen van het Partnerschap LESSEN :BETROKKENHEID VAN DE PRIVATE SECTOR Uitwisselen van kennis/en informatie  betrokkenheid van de private sector minimaal. Gemeenschappelijke inzet van technische, methodologische expertise in het Zuiden profileren van de Vlaamse of nationale expertise: betrokkenheid van de private sector onontbeerlijk synergie voor een beter efficiëntie bij de uitvoering van projecten: betrokkenheid van de private sector mits vastlegging randvoorwaarden Mobiliseren van bijkomende middelen voor het Zuiden: private sector stimuleren voor bijdrage Bewustmaking in het Noorden : rol van de private sector minimaal

21 21


Download ppt "1 Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling STUDIE VAN BUITENLANDSE INITIATIEVEN VAN SAMENWERKING TUSSEN WATER-ACTOREN VOOR ONTWIKKELING FASE 2 ANALYSE."

Verwante presentaties


Ads door Google