De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het portfolio van een Educatief Multimediaal Ontwikkelaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het portfolio van een Educatief Multimediaal Ontwikkelaar."— Transcript van de presentatie:

1 Het portfolio van een Educatief Multimediaal Ontwikkelaar

2 Behandeling competenties: Gamedesign project voor Gameship Stage als docent Gamedesign Project DiDiClass website en Meesterschapsspel Gegeven workshop SCRUM methodiek Minor Educatief multimediaal ontwikkelaar Aan de hand van bewijsvoering uit:

3 Competentie 1 Beheerst elementaire vergadertechnieken Samenwerken in een project: de educatief multimediaal ontwikkelaar kan samenwerken in een multidisciplinair team ten behoeve van de realisatie van het educatief multimediaal product/project Is zich bewust van sterke en zwakke punten en bepaalt op grond daarvan zijn rol in de groep o Feedback collega’s Friesland College (en conclusies) o Feedback Walter o (Gameship feedback is kwijt) o Gamedesign beoordelingslijst (Multidisciplinary Teamwork) Houdt zich aan afspraken en deadlines o Feedback collega’s Friesland College (en conclusies)

4 Competentie 2 Beheerst basisgespreks- en onderhandelingstechnieken Omgaan met externen: de educatief multimediaal ontwikkelaar is competent in het omgaan met externen waar het gaat om de realisatie van het educatief multimediaal product/project Beheerst basispresentatietechnieken waarin hij gebruik maakt van woord en beeld o Feedback collega’s Friesland College (en conclusies) o Feedback Walter o Scrum Workshop o Feedback Walter o Feedback collega’s Friesland College (en conclusies)

5 Competentie 2 Is flexibel en kan inspringen op tussentijdse vragen en wensen van de opdrachtgever o Feedback collega’s Friesland College (en conclusies) o Feedback Walter Houdt zich aan gemaakte afspraken en komt deadlines na o Feedback collega’s Friesland College (en conclusies) Is in staat de grenzen van een project te bewaken o Feedback collega’s Friesland College (en conclusies) o Feedback Walter

6 Competentie 2 Is in staat de inhoud van een project af te bewaken o Feedback collega’s Friesland College (en conclusies) o Feedback Walter Toont gedrag dat past in een zakelijke relatie o Feedback collega’s Friesland College (en conclusies) (genoemd bij kanttekening bij samenwerking omgeving) o Feedback Walter

7 Competentie 3 Is bekend met het inzetten van verschillende ICT-tools Didactische aspecten: de educatief multimediaal ontwikkelaar is didactisch competent waar het gaat om de realisatie van het educatief multimediaal product/project Kent verschillende leerstijlen en persoonlijkheidstypen o Feedback Walter o Feedback collega’s en studenten Friesland College (en conclusies) o Feedback Roelien Is bekend met het inzetten van verschillende ICT-tools o Feedback collega’s Friesland College (en conclusies) Kent de 7 pijlers van digitale didactiek o Verslag “de 7 pijlers van digitale didactiek”

8 Competentie 4 Ontwerp: de educatief multimediaal ontwikkelaar is competent waar het de 4 ontwerpfasen van een educatief multimediaal product/project betreft kan een didactische visie vertalen naar een eenduidige didactisch model/scenario dat aansluit op het creatief concept o Meesterschapsspel o Feedback Walter Kan het didactisch concept vertalen naar een gebruiksvriendelijke user-interface  Didactisch ontwerp o Meesterschapsspel o Feedback Walter o Gamedesign beoordelingslijst (design “gevorderd”)

9 Competentie 4 Kan usability toepassen in concept en eindproduct o Meesterschapsspel o Feedback Walter Kan functionele schetsen maken waarin de werking van verschillende elementen uitgelegd worden  Functioneel ontwerp o Ontwerp Meesterschapsspel o Werking en interactie (...) Meesterschapsspel Kan op basis van een analyse en concept een functioneel ontwerp maken o Meesterschapsspel o Feedback Walter o Ontwerp Meesterschapsspel

10 Competentie 4 Kan een gebruikers doorloopschema opzetten o Meesterschapsspel o Feedback Walter o Werking en interactie (...) Meesterschapsspel  Functioneel ontwerp Kan een interactiemodel maken met hierin de verschillende vormen van interactie tussen gebruiker en programma o Feedback Walter o Ontwerp Meesterschapsspel o Werking en interactie (...) Meesterschapsspel

11 Competentie 4 Kan vanuit de analysefase een communicatief en creatief concept maken, dat aansluit op de doelgroep o Meesterschapsspel o Feedback Walter  Grafisch ontwerp Op basis van analyse en concept een grafisch ontwerp maken dat aansluit op het functioneel ontwerp o Feedback Walter o Ontwerp Meesterschapsspel

12 Competentie 5 Analyseert en vertaalt de wensen van de opdrachtgever naar een interactief multimediaal product/project Analyse: de educatief multimediaal ontwikkelaar kan adequaat onderzoek doen waar het gaat om de realisatie van het educatief multimediaal product/project Voert analyses uit die relevant zijn voor het vaststellen van de doelgroep zodat het uiteindelijke concept aansluit op de doelgroep o Meesterschapsspel o Feedback Walter o (ik behoor al 6 jaar tot die doelgroep)

13 Competentie 5 Kent de regels die van toepassing zijn op het auteursrecht en houdt hier rekening mee in het te ontwikkelen eindproduct o www.auteursrecht.nl o Alle tekst van het Meesterschapsspel zijn door Walter, Dévit en mijzelf geschreven

14 Competentie 6 Kan zijn sterke en zwakke punten benoemen en formuleert op grond daarvan leervragen en werkt daar planmatig aan Reflectie/zelfprofessionalisering: de educatief multimediaal ontwikkelaar is competent in reflectie en professionele ontwikkeling Kijkt kritisch naar zijn werk en gebruikt evaluatie, reflectie en feedback van anderen om zich verder te ontwikkelen o (POP in) stageverslag o Feedback Walter o Feedback collega’s en studenten Friesland College (en conclusies)

15 Competentie 6 Maakt voor zijn eigen professionele ontwikkeling o.a. gebruik van moderne web-based applicaties als weblogs, communicaties of practice en 360 graden feedback instrumenten o www.laurensopstage.waarbenjijnu.nl o http://portfoliolaurens.wikispaces.com o Feedback studenten en collega’s Friesland College (en conclusies) o Feedback Walter Signaleert en is op de hoogte van relevante ontwikkelingen in de samenleving, het bedrijfsleven en het onderwijs en vertaalt die kennis door naar de ontwikkeling van het multimediale product/project o Het Meesterschapsspel als een multimedia toepassing voor het onderwijs

16 Competentie 7 (facultatief) Produceert correcte teksten, zowel wat betreft spelling, grammatica als structuur Teksten schrijven voor de doelgroep: de educatief multimediaal ontwikkelaar is competent waar het de productie van correcte teksten voor de doelgroep betreft Produceert heldere, leesbare teksten o Feedback Walter o www.didiclass.nl en het Meesterschapsspel Produceert teksten die geschikt zijn om van het beeld af te lezen o Feedback Walter o Meesterschapsspel o Feedback Walter o www.didiclass.nl en het Meesterschapsspel

17 Competentie 9 (facultatief) Beschikt over relevante basiskennis van projectmanagement Project management: de educatief multimediaal ontwikkelaar is competent waar het de productie van correcte teksten voor de doelgroep betreft o Gamedesign beoordelingslijst (3 punten voor projectmanagement op gevorderd niveau) o Scrum workshop Zet op basis van argumenten een project lineair dan wel iteratief op o Scrum workshop o Gamedesign beoordelingslijst (3 punten voor Project Management op “gevorderd” niveau)

18 Competentie 9 (facultatief) Stelt zaken op grond van feedback van de opdrachtgever zo nodig bij o Feedback Walter (“is flexibel en kan inspringen op tussentijdse vragen en wensen van de opdrachtgever”) Een goedgekeurd PVA door de opdrachtgever waarin je eigen bijdrage zichtbaar is o PVA Meesterschapsspel (akkoord) en DiDiClass (mijn bijdrage was aan beide maar met name aan het Meesterschapsspel)

19 Het portfolio van een Educatief Multimediaal Ontwikkelaar


Download ppt "Het portfolio van een Educatief Multimediaal Ontwikkelaar."

Verwante presentaties


Ads door Google