De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De heerlijkheid van God zien…

Verwante presentaties


Presentatie over: "De heerlijkheid van God zien…"— Transcript van de presentatie:

1 De heerlijkheid van God zien…
Niemand is als JHWH De heerlijkheid van God zien…

2 Romeinen 1 19 Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. 20 Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in Zijn werken, Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar.

3 Job 37:14 Laat dit tot je doordringen, Job,
sta even stil en heb oog voor Gods wonderen.

4 Job 37:14 Laat dit tot je doordringen, Job,
sta even stil en heb oog voor Gods wonderen.

5 Job 37:14 Laat dit tot je doordringen, Job,
sta even stil en heb oog voor Gods wonderen.

6 Job 38 4 Waar was jij toen Ik de aarde grondvestte? Vertel het me, als je zoveel weet. 5 Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch? Wie strekte het meetlint over haar uit? 6 Waar zijn haar sokkels verankerd, wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren samen jubelden en Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde? 14 Als klei waarin een zegel wordt gedrukt, zo krijgt de aarde vorm, haar oppervlak wordt gedrapeerd als een kleed.

7 Een evolutiebioloog geeft toe
“Wij kiezen de kant van de wetenschap ondanks de onmiskenbare absurditeit van sommige wetenschappelijke constructies… omdat we ons al eerder hebben toegewijd aan het materialisme. Het is niet zo dat de wetenschappelijke methoden en regels ons dwingen een materialistische verklaring te zoeken voor de waarneembare wereld, maar juist het tegenovergestelde is waar. Door onze vooringenomen fundamentele trouw aan materialistische oorzaken worden we gedwongen een onderzoeksapparaat op te zetten en een reeks concepten op te stellen die materialistische verklaringen geven, hoezeer ze ook tegen de intuïtie ingaan, hoe verwarrend ze ook zijn voor niet ingewijden. Bovendien is dat materialisme absoluut, want we kunnen geen Goddelijke Voet tussen de deur toestaan….” Richard Lewontin, bioloog aan de Harvard Universiteit In the New York Review 9 januari 1997

8 Psalm 8 (Het Boek) 2 HERE, onze God, de majesteit en glorie van uw Naam vullen de gehele aarde en de hemelen vloeien ervan over. 3 … 4 Als ik ‘s nachts omhoog kijk naar de hemel en het werk van Uw handen zie (de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt), 5 dan kan ik maar niet begrijpen dat U zich bekommert om een klein en nietig mens. Dat U werkelijk aandacht voor hem hebt! 6 En U hebt hem een plaats vlak onder Uzelf gegeven. U gaf hem een kroon van glorie en eer.

9 Vv Psalm 8 7 U gaf hem zelfs macht over alles wat U had gemaakt; alles staat onder zijn gezag: 8 Alle schapen en runderen en andere dieren in het veld, 9 De vogels in de lucht en de vissen en alles wat wemelt in de zee. 10 O HERE, onze God, de majesteit en glorie van Uw naam vullen de gehele aarde!

10

11

12 Wij wonen hier

13 Omvang aarde

14

15 1 Lichtjaar = kilometer!

16 lichtjaren Onze melkweg

17 Job 38:31 Kun jij de Pleiaden aan banden leggen
of de ketenen van Orion losmaken? Pleiaden 440 lichtjaren

18 Helux Nebula 800 lichtjaren

19 Hourglass Nebula 8.000 lichtjaren

20 Sombrero Galaxy: 28 miljoen lichtjaren

21 Whirlpool Galaxy 31 miljoen lichtjaren

22

23 Whirlpool Galaxy 31 miljoen lichtjaren

24 Ps 33:6 Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt,
door de adem van zijn mond het leger der sterren…. 33:9 want Hij sprak en het was er, Hij gebood en daar stond het. M-51 Nebula in the center of whirlpool Galaxy

25 Ps 139 13 U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. 14 Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. 15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor U geen geheim.

26 Joh 15: 9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad

27

28 ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’


Download ppt "De heerlijkheid van God zien…"

Verwante presentaties


Ads door Google