De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

D.W. de Knijff, psychiater

Verwante presentaties


Presentatie over: "D.W. de Knijff, psychiater"— Transcript van de presentatie:

1 D.W. de Knijff, psychiater

2 DWW de Knijff Psychiater St-Anna Ziekenhuis
depressie Depressie DW de Knijff psychiater St-Anna ZH DWW de Knijff Psychiater St-Anna Ziekenhuis

3 Depressie Wanneer spreken we van een depressie?
Hoe vaak komt het voor? Hoe ontstaat het? Welke soorten? Behandeling Hoe ermee omgaan? Hoe kunnen we het voorkomen?

4 BiologiePsychologie
LichaamGeest BiologiePsychologie Depressie=Biologie=Psychologie

5 Wanneer depressie? 2 Kernsymptomen gedurende weken: Continu somber
Niet meer kunnen genieten, geen plezier

6

7 Bijkomende symptomen Eetlust vermindering Slapeloosheid
Concentratiestoornis Geheugenproblemen Continu piekeren, besluiteloosheid Schuld, schaamte, waardeloosheid Wanen Zelfmoordgedachten

8

9 2. Hoe vaak komt het voor? Nr 4 ziekte in de westerse wereld (nr 1 hart en vaatziekten) 15 % van de mensen in NL maken gedurende hun leven een depressie door (Nemesis) vrouw:man=2:1 Lichte depressie, <3 mnd, 50 % geneest spontaan Ernstige depressie 75 % geneest uiteindelijk na therapie

10 3. Hoe ontstaat een depressie?
Erfelijke factoren (1e gr familie= 2 x kans) Opvoedkundige stijl Life events (sexueel misbruik) Persoonlijkheidsfactoren Ernstige lichamelijke ziekten

11

12 3. Persoonlijkheidsfactoren
Negatief zelfgevoel, afhankelijkheid van externe bevestiging of waardering Streng geweten, grote discrepantie tussen idealen en werkelijkheid Neuroticisme, emotionele instabiliteit, interpersoonlijke sensitiviteit, lage drempel voor negatieve emoties Persoonlijkheidsstoornissen (vermijdend)

13 4. Welke soorten depressie?
Unipolaire/ bipolaire depressie Psychotische depressie Vitale depressie Atypische depressie Seizoensgebonden Postnatale depressie

14 5. Behandeling Biologische behandeling Psychologische behandeling

15

16 Wanneer biologische behandeling?
Bij ernstige depressies Psychotische depressies Patient funktioneert niet meer Ernstige suicidaliteit Bipolaire depressie

17 5. Biologische behandeling
Werking op neurotransmitters Serotonine verhoging in de hersenen Norepinefrine verhoging Dopamine verhoging

18 5. Biologische behandelingsvormen
Moderne antidepressiva (SSRI+NSRI) Oude antidepressiva (TCA) Lithium + TCA Niet geregistreerde MAO-remmers ECT Experimenteel: TMS, Nervus vagus stim Lichttherapie bij SAD Running therapie

19

20

21

22

23

24 Werken antidepressiva wel?
Niet bij lichte depressies Wel bij ernstige depressies

25 5. Psychologische behandelingsvormen
Ondersteunende gesprekstherapie Cognitieve gedragstherapie Interpersoonlijke psychotherapie Psychodynamische psychotherapie

26 Pycho-educatie (voor patiënt)
Cursus: In de put uit de put. Doel Vergroten van kennis over depressie Informatie over medicijnen (40 % therapieontrouw) Informatie over herstel, voorkomen van terugval of chroniciteit

27 Advies aan de patient Depressie is geen zwakheid maar een goed behandelbare aandoening Structuur, aktief blijven (nooit op bed liggen overdag) Ga niet binnen zitten en beweeg regelmatig (running, fitness) Neem geen belangrijke beslissingen Medicatie: zelfde tijdstip, niet overslaan nooit zomaar stoppen, bespreek bijwerkingen

28 6. Depressie en omgeving Machteloosheid, verdriet, boosheid
Verstoring van relatie Verwijtend naar patiënt Overbezorgd

29 Advies aan familieleden
Stimuleer patient om hulp te zoeken Ga mee naar arts Toon begrip en geduld Probeer niet verwijtend te zijn Af en toe waardering of compliment Blijf contact zoeken en communiceren Probeer schaamte te overwinnen

30 Advies aan familieleden II
Stimuleer patiënt tot activiteiten Jonge kinderen veel uitleg geven Bij herstel vaak nieuwe inzichten In dit stadium goed blijven praten

31 7. Hoe depressie voorkomen? I
negatief denken aanpakken kwetsbaarheid verminderen: grenzen stellen, conflicten aangaan, zelfbeeld verbeteren

32 Voorkomen depressie II
sociaal isolement verminderen overbelasting tegengaan (eigen grenzen accepteren) antidepressiva continueren stemmingsstabilisator bij bipolaire depressie (AD helpen niet!) Mindfulness (aandachtsgerichte therapie)

33

34 De PAAZ van het St. Anna Ziekenhuis Rosanne Huijbregts, teamleider

35 inhoud Kengetallen Welke hulpvragers dagprogramma
individuele begeleiding Behandelplannen Polikliniek en consultatieve psychiatrie toekomstige ontwikkelingen

36 kengetallen 22 bedden 20 patiëntenkamers
4 dtb-stoelen 2 huis- / eetkamers 1 teamleider 20 verpleegkundigen 2 activiteitenbegeleiders 1 creatief therapeut 1 spv 5 secretaresses 3 psychiaters 1 psycholoog 1 pastor 1 maatschappelijk werker

37 welke hulpvragers naar de Paaz
combinatie psychiatrische en somatische problematiek delieren suïcidepogingen verwardheid bij suikerziekte schizofrenie / operatie et cetera

38 welke hulpvragers naar de Paaz
voldoende resultaat binnen drie maanden recidiverende depressies, manieën psychose ernstige psychosociale problemen time out langdurige problematiek detox bij alcohol et cetera

39 welke hulpvragers naar de Paaz
3) eerste kennismaking met opname in de psychiatrie

40 welke hulpvragers naar de Paaz
(relatieve) contra indicaties ernstige gedragsproblemen noodzaak langdurige superspecialistische behandeling verblijfsfunctie familie van personeel leeftijd onder 18 jaar

41 dagprogramma activiteitenbegeleiding sport ontspanningsoefeningen
kookvaardigheden creatieve therapie huiskameractiviteiten groepsgesprek sociale basisvaardigheden wandelen week- / weekendevaluatie

42 individuele begeleiding
twee verpleegkundigen spilfunctie vraagbaak meebepalen beleid afspraken verlof

43 behandelplannen bij opname tijdens opname

44 polikliniek poli St. Anna: buurtwinkel GGzE /
GGz Oost Brabant: supermarkt door samenwerking in één gebouw veel meer mogelijk

45 consultatie psychiatrie
Psychiaters Consultatief psychiatrisch verpleegkundige

46 toekomstige ontwikkelingen
patiënt zelf aanwezig bij behandelplanbespreking somatische unit op de Paaz ECT in eigen ziekenhuis dbc’s intensievere samenwerking GGzE supermarkt met buurtwinkelkarakter

47 samenvattend zeer brede problematiek Paaz scharnierfunctie
samengaan in één gebouw meer dan de som der delen Volop in ontwikkeling

48 pauze

49 discussie, vragen forum: Rosanne Huijbregts, teamleider
Dirk de Knijff, psychiater


Download ppt "D.W. de Knijff, psychiater"

Verwante presentaties


Ads door Google