De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rouveen 16 september 2010  Verschuivingen  Spanningen  Behoefte aan bezinning en oriëntatie  Geen schrik, maar vreugde over dynamiek  Op welke manier.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rouveen 16 september 2010  Verschuivingen  Spanningen  Behoefte aan bezinning en oriëntatie  Geen schrik, maar vreugde over dynamiek  Op welke manier."— Transcript van de presentatie:

1

2 Rouveen 16 september 2010

3  Verschuivingen  Spanningen  Behoefte aan bezinning en oriëntatie  Geen schrik, maar vreugde over dynamiek  Op welke manier leren we dat? 3

4  God is wel één, maar niet mono  Gods eigenschappen zijn veelvoudig  Vader, Zoon en Geest: onderscheiden en toch gemeenschap  Gods uitstralende heerlijkheid is schitterend veelkleurig  Veelheid en eenheid versterken elkaar 4

5  Variatie in de natuur: van akelei tot zwanebloem, van aap tot zwaardvis, van atalanta tot zakrupsvlinder, enz. enz.  Variatie in de ontwikkeling van de schepping: cultuur, wetenschap, techniek, taal, economie, opvoeding, enz. enz. 5

6  De mens is tweezaam geschapen en geroepen tot gemeenschap  Meervoud van eigenschappen  Meervoud van mensen: uitwaaiering  Verschillen in het gezin  Verschillen in geloven: prachtig of kwalijk?  De effecten van de zonde  Geen concurrentie, maar complementair en coöperatief: samen voor God 6

7  Geen systeem, maar veelheid  Reliëf en differentiatie in de Schriften  Duidelijkheid, richting, gezag  Hoofdzaak in de confessies, daarnaast ruimte  Niet alles ‘dogmatisch rondbreien’ (2e gebod)  Vrijheid van exegese 7

8  De gemeente in Korinthe: 1 Kor. 12-14  Onvolkomen is ons kennen: 1K13, Fil.3  Zwakken en sterken: Rom. 14-15  Risico van hoogmoed, macht over elkaar  Geestelijke strijd blijft nodig  Nadruk op liefde en coöperatie  Actie van Satan: laat ze elkaar bevechten in de kerk, dan... 8

9  Oudchristelijke kerk: Nicea, Chalcedon  Reformatie: luthers, zwingliaans, calvinistisch  Dordtse synode  Afgescheidenen: 1857, 1869, 1892  Verenigd gereformeerd: 1905, 1926, 1936  De verschillen van 1942-1944: geen kerkelijke paarden voor theologische wagens! 9

10  Verschillen en richtingen in en na 1944  Reformatie, Opbouw, Contact  De jaren 1960  Jaren van uniformiteit: 1970-1990  ‘Goed gereformeerd’ naar binnen  Kritiek naar buiten, sterke stellingen  ‘Invented tradition’  Onbetaalde rekeningen en achterstallig onderhoud 10

11  Ontwikkelingen sinds 1990: scheuren in het bolwerk, ontzuiling  De rol van kerkelijke bladen  De rol van synodes  Acties van bezwaarden  De rol van de theologische universiteit  Verontrusting: ‘de synodalen achterna’?  Evangelicalisering  Is het tij te keren? 11

12  Meningsverschillen  Theologische verschillen  Geloofsverschillen 12

13  Vrijheid van geweten  Vrijheid van exegese  Vrijheid van profetie  Ruimte voor academische discussie  Verschil tussen kerk en theologie  Binding waaraan?  Hoeveel weten we zeker?  Grenzen: de kerk(enraad) beslist  Bandbreedte in de gereformeerde traditie  Verantwoording nodig en bijbels- gereformeerde koers 13

14  Geestelijke insteek in de omgang met elkaar  Binnen de grenzen vh geloof is er veel ruimte  Twee polen: ◦ controle-drang en uniformisme ◦ vrijheidsdrang en pluralisme  Stoppen met de touwtrek-kerk  Elkaar niet steeds de maat nemen, maar samen op de weg blijven  Ons gedrag moet passen bij God: bijbel- betrokken, Geest-gestuurd, door het kruis heengegaan, in de kerk bevestigd 14

15  Bescheidenheid: wie ben ikzelf …?  De ander: uitnemender? bedenken we wat voor die ander goed is?  Verbondenheid i.p.v. onverbondenheid  Verlangen en vertrouwen: overgave  Complementariteit: samen met alle heiligen  Waarom behoefte aan uniformiteit of aan pluraliteit? Risico van afgoderij  Genieten van verscheidenheid  Christus stuurt het schip van de Kerk

16


Download ppt "Rouveen 16 september 2010  Verschuivingen  Spanningen  Behoefte aan bezinning en oriëntatie  Geen schrik, maar vreugde over dynamiek  Op welke manier."

Verwante presentaties


Ads door Google