De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleidend filmpje http://www.youtube.com/watch?v=S4CfWdoSO Tk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleidend filmpje http://www.youtube.com/watch?v=S4CfWdoSO Tk."— Transcript van de presentatie:

1 Inleidend filmpje Tk

2 Japan Michelle Borghers

3 Situering

4 Situering

5 Japan is gelegen in de Grote-Oceaan op
de Oost-kust van het continent Azië. De zee tussen Rusland en Japan is de Japanse zee. Japan bestaat uit 4 grote eilanden.

6

7 De economische activiteit en de meeste steden, waaronder de hoofdstad Tokyo, liggen op de eilanden Honshu en Shikoku.

8 Reliëf binnenland? De steden en industriegebieden bevinden zich allemaal in de kustvlakten. Het binnenland is zeer bergachtig met onder ander vulkanen.

9 Geologische kenmerken?

10

11

12 Ring of fire? Dit is een gebied waar verschillende tektonische platen tegen elkaar komen. Op deze breuklijnen zijn er vele vulkanen en er komen veel aardbevingen voor.

13 Bevolking

14 341 336 Land Aantal inwoners Oppervlakte (km²) Bevolkingsdichtheid
(inw./km²) België 30 528 Japan 341 336

15

16 Gevolg megalopolis? Wat gebeurd er met de grondprijzen in het centrum van Tokyo?  In het centrum van Tokyo liggen de grondprijzen veel hoger dan het jaarsalaris van een bediende. Enkel bedrijven zijn kapitaalkrachtig genoeg om er zich te vestigen.

17 Transport

18 Oplossing transportproblemen?
brede autosnelwegen op verschillende niveaus uitgebreid metronetwerk, volledig ondergronds en ook onder de zee naar de eilanden. Super snelle treinen (tot 450 km/u  magnetisch systeem). Veel tunnels en zeer lange bruggen.

19 Industrie

20 Oplossing?

21 Probleem? Ruimtegebrek!
Verklaar: In het binnenland zijn vooral gebergtes, dus een ongunstig reliëf, er is met andere woorden enkel industrie in de kustvlakten mogelijk. Maar de kustvlakten zijn dichtbevolkt dus daar is industrie ook niet evident. Oplossing: Ze spuiten kunsteilanden op (vaak met zand) in de baaien van o.a. Tokyo. Zo creëert men bouwgrond. Men noemt dit ook industriepolders.

22

23

24 Probleem? Gebrek aan grondstoffen en energiebronnen!
Verklaar: Japan moet zeer veel invoeren. Voor bv aardolie, ijzererts en steenkool zijn ze bij de belangrijkste importeurs van de wereld. Oplossing: Japan investeert in het bouwen van groene energiecentrales bv waterkrachtcentrales in de gebergtes. Een vb hiervan is de Ura Nippon waarrond zich nu ook bedrijven vestigen.

25 Ura Nippon

26 Vanwaar dat succes? Productiewijze: Moderne productietechnieken en fabrieken (pas na WO II gebouwd). Goed georganiseerd in zeer grote bedrijven, vaak multinationals. Werknemers: Ze zijn zeer trouw aan het bedrijf en worden volledig verzorgd door het bedrijf (medisch). Er zijn lange werktijden en minder vakantie maar toch is er een grotere inzet dan in België.

27 Vanwaar dat succes? Onderwijs: Er is een hoge scholingsgraad en trouw aan de school (uniformen, discipline). Zeer moderne scholen met ICT – faciliteiten. Er wordt veel belang gehecht aan wetenschappelijk onderzoek. Banken/overheid: Er is een gunstig financieel klimaat met goedkope leningen (banken). Belastingvoordeel voor de industrie (overheid)

28 Inzoomen op Japan _g

29

30 Toyota Aygo 0

31 China!

32 Inwoneraantal China naar_inwonertal

33 Een op vijf in de wereld is chinees

34

35 Westen van China: dun bevolkt (gebergte en woestijn)
Oosten van China: dicht bevolkt (vnl langs kustgebieden, rivieren, chinese laagland en het rode bekken

36 Bevolkingsspreiding

37

38 Dichtbevolkte kern? Shanghai: bijna 19000 inw/km2 Ongelijke verdeling!
Fysische oorzaken Sociaal economische oorzaken

39 Fysische oorzaken (reliëf en klimaat)
Hoger gelegen in het westen  woestijn en bergklimaat: droog en koud Noorden = dun bevolkt  woestijnklimaat: droog en koud. Zuiden = dicht bevolkt  tropisch- en zeeklimaat: warm en nat

40 Sociaal – economische oorzaken (landbouw, economie, infra-structuur)
Westen: woestijn  improductief + hoogland = nomadische veeteelt (extensief) Oosten Intensieve landbouw (rijstteelt), industrie en mijnbouw

41

42 China is een multinationaal land
Etnische en linguïstische groepen Grootste homogene groep: Han – Chinezen Eenzelfde cultuur, traditie en geschreven taal Er leven in totaal 55 minderheidsgroepen over ongeveer 3/5 van de totale oppervlakte. Mongolen, Zhuang, Oeigoeren, Hui, Koreanen, Mong,…

43 Autonome regio’s? Waar een bepaalde groep in grote hoeveelheid aanwezig is. Tibet in ZW Binnen – Mongolië in N Ningxia Hui in N Guangxi Zuang in Z Sinkiang of Oeigoerië in NW

44

45 Politieke en economische evolutie
Voor 1912: Keizerrijk Vanaf 1912: Republiek Na Japanse invasie (WOII) 1949: Communistische volksrepubliek China o.l.v. Mao Zedong

46 Communisme? = een klasseloze maatschappijvorm met een economisch system gebaseerd op gemeenschappelijke eigendom, waarbij iedereen produceert naar kunnen en gebruikt naar behoefte

47

48 Reden voor lokalisatie
Gunstige ligging langs de kust = haven Dichtbevolkte regio = persioneel en afzetmarkt Grondstoffen en energiebronnen voorhanden

49 http://www.youtube.com/watch?v=9r9EN4gGri g


Download ppt "Inleidend filmpje http://www.youtube.com/watch?v=S4CfWdoSO Tk."

Verwante presentaties


Ads door Google