De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bentwoud Commerciële golfbaan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bentwoud Commerciële golfbaan"— Transcript van de presentatie:

1

2 Bentwoud Commerciële golfbaan
‘Iedereen kan golfen en iedereen is welkom’ Gastvrij Laagdrempelig Vrij toegankelijk

3 Bentwoud Bentwoud is bosgebied ca 1300 hectare (van 2100 ha) ten oosten van Zoetermeer 800 hectare  recreatieve en ecologische verbindingszones, landschapsbouw en natuurlijke ontwikkeling Golfbaan Bentwoud: 105 hectare volwaardige 27 holes golfbaan 9 holes par 3-4 driving range golf(oefen) faciliteiten toegangswegen, parkeerterrein, golf en onderhoudspaden overige voorzieningen

4 Betrokken partijen Gemeente Rijnwoude Grondeigenaren
Stichting Golf Bentwoud Jol Golf Design DLG AHA de Man

5 Procedures en vergunningen
Bestemmingsplanwijziging door gemeente Rijnwoude Artikel 19 procedure M.E.R. procedure Keurontheffing voor wijzigingen in waterhuishouding Aanlegvergunning Ontheffing flora en fauna Bouwvergunning (voor bruggen, afslaggebouw, hekwerken en schuilhutten Milieuvergunning Ontgrondingsvergunning Grondwater onttrekking vergunning Kapvergunning

6 Uitvoeringscontract Turn-key op basis van UAV-GC contract met voordelen: niet alles hoeft in detail te worden uitgewerkt (uitwerkingsplannen door aannemer) groot deel van verantwoordelijkheid bij aannemer ruimte voor innovatieve (kostenbesparende) oplossingen reductie van begeleidingskosten> slechts additionele begeleiding

7 Beschrijving van situatie
golfbaan in polder ‘Hazerswoudsche Droogmakerij’ veenwinning in 16e en 17e eeuwontstaan van plassen plassen dmv molens drooggemalen polder 3 m lager dan omringend gebied Dwars op verkavelingsrichting in N-Z richting lopen enkele brede sloten , zgn ‘tochten’. ‘Eerste’ en ‘Tweede’ tocht van belang voor afwatering van de polder

8 Ontwerp Woud - in toekomst dus bosbaan, daarmee is rekening gehouden met ondulaties (niet te heftig en doorlopend in toekomstige bosvakken. Bosachtig karakter afgewisseld met natte waterrijke zones Landschappelijke structuur van tochten blijft gehandhaaft 3 zones

9 Ontwerp 1. Noord-W deel: boven de eerste tocht - intensief golf
ontsluiting parkeerplaatsen golfaccomodatie driving range en korte 9 holes 2.Noord-O, Centrale en Zuidelijke deel: accent op ruimte 27 holes golfbaan 3. Overige gronden: extensief bestaande uit: Bos, water, oevers, ruigte en dergelijke Extensieve zuidelijke deel sluit aan op natuurkernen ten zuiden en ten oosten

10 Hole 9B 9b mooie zogenaamde cape-hole
Hoe meer je durft het water af te snijden des te beter is je approach naar de green. Staande op de tee is het golfhuis/en de vlag goed te zien! Een echte 'thuis-kom-hole'!

11 Hole 9B

12 Hole 8C Een imponerende schiereiland par3!
Met nu nog op de achtergrond te zien eens in de zoveel tijd een hogesnelheidstrein...

13 Holes 8C Een

14 realisatie Golfbaan Bentwoud – werkzaamheden
Voorbereidende werkzaamheden Uitzetten etc. Transportvoorzieningen (rijplaten etc) Opruimingswerken Opschonen watergangen Verwijderen onkruid Ontgraven, vervoeren en verwerken grond Bovengrond in depot zetten m3 Ontgraven en verwerken van grond uit water m3 Bovengrond uit depot verwerken m3

15 realisatie Golfbaan Bentwoud – werkzaamheden
Specifiek grondwerk 36 holes Fairways Loswerken met vaste tandcultivator are Aanbrengen zand voor verschraling (0,05 cm) Doorwerken zand in toplaag (kopeg) Naegaliseren terrein Greens Profileren onderbouw greens Aanbrengen onderbouw greens (laagdikte 0,25 cm) Aanbrengen toplaag greens (laagdikte 0,15 cm) Extra bewerking zand 5 cm op voorgreens en surroundings Profileren surroundings

16 realisatie Golfbaan Bentwoud – werkzaamheden
Specifiek grondwerk 36 holes Bunkers Grondwerk tbv bunkers (80 m2/st = m2) – 126 stuks Aanbrengen en profileren bunkerzand Drainage Leveren en aanbr. horiz. (fairways) drainage 65 mm/80 mm – m Leveren en aanbr. horiz. (tees) drainage 65 mm – 4500 m Leveren en aanbr. horiz (greens) drainage 80 mm – 5000 m Leveren en aanbr. horiz (bunkers) drainage 80 mm – 3800 m

17 realisatie Golfbaan Bentwoud – impressie van hoeveelheden
grondwerker – 4250 uren rupskraan 1750 liter – 6950 uren bulldozer D6D – 3000 uren trekker + grondkar (10m3) – 6600 uren huur rijplaat – dagen azobe draglineschot – 2000 dagen

18 realisatie Golfbaan Bentwoud – impressie van hoeveelheden
green mengsel – 800 kg fairway mengsel – kg tee mengsel – 500 kg rough mengsel – 2000 kg drainage 65 mm – m1 drainage 80 mm – m1


Download ppt "Bentwoud Commerciële golfbaan"

Verwante presentaties


Ads door Google