De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

D E MIDDELEEUWEN Narshis Windey – Marijke Andries.

Verwante presentaties


Presentatie over: "D E MIDDELEEUWEN Narshis Windey – Marijke Andries."— Transcript van de presentatie:

1 D E MIDDELEEUWEN Narshis Windey – Marijke Andries

2 D E VROEGE M IDDELEEUWEN 475 - 1500

3 V ERVAL VAN HET R OMEINSE RIJK Bloeitijd (1 ste – 2 de eeuw) 1 keizer Ontwikkelde handelseconomie Polytheïsme Christendom = staatsgeloof 3 de eeuw  crisis

4 Inval Germaanse stammen 395: rijkt valt uiteen Oost-Romeinse rijk Constantinopel Byzantijns rijk West-Romeinse rijk Germaanse koninkrijke Geen koning Landbouweconomie Nauwelijks handel Christendom = verplichte godsdienst Latijn

5 H ET BYZANTIJNSE RIJK (500-1453) 3 continenten Europa, Azië en Afrika Keizers Handelseconomie Christendom Grieks Keizer Justinianus Eenheid Na justinianus Veel ging verloren

6 B YZANTIUM Byzantijnse theocratie één staat, een kerk, één wet 750 000 inwoners Economie Handelscentrum Draaischijf De bezant Bloeiende economie Arm <> rijk vrije burgers <> slaven

7 Cultuur Kunst = kerk Architectuur Mozaïekkunst Iconenkunst = Byzantijnse topprestaties Christus (mozaïek)Marie met kind (icoon)

8 A RABISCHE BESCHAVING (600-1300) Woestijngebieden Halfnomaden Herderseconomie Stopplaatsen: oasen Landbouw Mekka = landbouwscentrum Ka’aba Polytheïsme Religieuze en politieke verdeeldheid

9 Mohammed (570) Jodendom en christendom Engel Gabriel (612) Allah Uitverkorene Politieke en religieuze leider Ka’aba = belangrijkste heiligdom Mekka = heilige stad vd islam 632  dood van de profeet

10 Koran één geloof, één moraal, één wet Monotheïsme Vijf Pijlers van het geloof naleven: 1. Haji 2. Zakah 3. Shahadah 4. Salah 5. Saum

11 Wereldwijde contacten Nieuwe technieken Hoogstaande culturen Hoogtepunt 9 de tot 11 de eeuw Meesters in decoratiekunst Geen levende wezens ! Tuinen = aards paradijs, eeuwige zaligheid Inspiratie Origineel en typisch Arabisch

12

13 D E F RANKISCHE BESCHAVING Merovingers Germaanse stamhoofden namen gezag over Rijk van Franken Dynastie Clovis Dopen (rond 500) Nieuwe prestige Steun kerk Na dood  verdeling aan zonen

14 K AROLINGERS Hofmeiers Hofmeier Karel Martel Pepijn de Korte 751  staatsgreep Dynastie van de Karolingers Kerk Veroveringen Kerkelijke staat Zalving

15 Karel de Grote Uitbreiden Karolingische rijk Christendom Speciale beschermer Wederdienst Verdeling rijken Graven en hertogen besturen Ruil Verdrag van Verdun (843)

16 D E LATE MIDDELEEUWEN Ca. 1270-1500

17 D E LATE MIDDELEEUWEN Kenmerken De kruistochten De 100-jarige oorlog Het feodaal systeem Het christendom

18 K ENMERKEN VAN DE LATE MIDDELEEUWEN Ca. 1270-1500 Verstedelijking Europa Zware economische crisis Heropleving geldhandel Afbrokkelen feodaal systeem Honderdjarige oorlog

19 1.D E KRUISTOCHTEN

20 1.2 W AT ? Militaire tochten Vechten voor het Christendom Vernoemd naar het ‘Rood kruis’ Definitie: Alle Militair georganiseerde ondernemingen tegen de vijanden van het rooms-katholieke geloof (albigenzen, de islam, hussieten,…)

21 1.3 W AAROM EEN KRUISTOCHT ? Pelgrims hadden heilig land ‘Palestina’ Rond 1500 land veroverd door Mohammedaanse stam Pelgrims levens waren verschrikkelijk  Grootste reden!  Daarom: Christenen ‘heilig land’ veroveren

22 P LUNDERING VAN JERUZALEM

23 1.4 M OTIVATIES OM DEEL TE NEMEN ? Mogelijkheid zich te verrijken Straf voor begane misdrijven ontkomen Voor edelen: nieuwe territoria Economische stimulans voor kooplieden en schippers Bevrijding lijfeigenschap Vrijstelling van belastingen en schulden

24 1.5 R ESULTATEN ? Geen resultaten:  Opbloei handel (was er al)  Nieuwe producten en technieken (via andere wegen)  Intellectuele rijkdommen (kwamen uit Spanje, Italië, Griekenland)

25 1.5 R ESULTATEN ? Wel resultaten:  Versterking ‘nationaal’ gevoel  grotere bewegelijkheid van mensen en goederen  dramatische gevolgen voor Joodse gemeenschappen

26 1.6 D ATA KRUISTOCHTEN  1 ste kruistocht (1096-1099)  Jeruzalem wordt ingenomen  2 de kruistocht (1147-1149)  Mislukt, na val van Odessa  3 de kruistocht (1189-1192)  Mislukt na dood van Keizer  4 de kruistocht (1202-1204)  werd geleid door Venetianen

27 1.6 D ATA KRUISTOCHTEN  5 de kruistocht (1217-1221)  kruistocht naar Egypte  6 de kruistocht (1228-1229)  Jeruzalem in handen van Christenen  7 de kruistocht (1248-1254) 8 ste kruistocht (1270)  Geleidt door Franse Koning naar Egypte en Tunesië  9 de kruistocht (1271-1272)

28 K RUISTOCHTEN IN KAART

29

30 2. D E 100- JARIGE OORLOG

31 1337-1453 Verzamelnaam: aantal gewapende conflicten Engeland en Frankrijk Wapenstilstanden Duur: 116jaar

32 2. D E 100- JARIGE OORLOG Dood van franse Koning Charles IV Engelse Koning III, zus van Charles Troonopvolging NIET via vrouwelijke tak Philips VI benoemd als Koning 24 mei 1337 barstte de bom Reden: Engeland had groot deel Frans gebied bezet

33 3. D E STANDENMAATSCHAPPIJ

34  Bevolking opgedeeld in groepen, eigen rechten en plichten  1 ste stand: Geestelijkheid  geestelijken  2 de stand: Adel  edelen  3 de stand: Boeren en burgers

35 4. F EODALE SYSTEEM

36 4. H ET FEODALE SYSTEEM Leenstelsel  Héél belangrijk Beloning aan onderdanen Stuk land (=feodum) Voorwaarden: - leenheertrouw en gehoorzaamheid - Leenheer bij raad en daad bijstaan Kernbegrip feodale stelsel = TROUW!

37 4.H ET FEODALE SYSTEEM Renaissance: politieke, culturele,maatschappelijke veranderingen.  VERLOOR FEODALE SYSTEEM HAAR KRACHT. (West-Europa) Waarom?  Ééndezelfde leenheer  Ontstaan 2 bondgenootschappen  Bloedige strijden om de macht  Rond 1500 einde middeleeuwen, ook einde feodale stelsel.  Niet de rest van Europa

38 5. H ET CHRISTENDOM

39 Middeleeuwse beschaving  Christelijke beschaving Hemel / Hel GOD! Kerk stond centraal Bijbelse verhalen gaven richting van hun leven aan (geestelijken lazen deze voor)


Download ppt "D E MIDDELEEUWEN Narshis Windey – Marijke Andries."

Verwante presentaties


Ads door Google