De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marktgroep Digitaal Werken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marktgroep Digitaal Werken"— Transcript van de presentatie:

1 Marktgroep Digitaal Werken
Hoe maken we werken weer leuk? 10 april 2007

2 Marktgroep Digitaal Werken: Bemensing
Harry Mouris Caroline Poppeliers (nog geen definitieve keuze) Meike Visser (nog geen definitieve keuze) Henk van de Merwe Bart van der Meij Gert-Jan Willighagen (nog geen definitieve keuze) Volkert Batelaan Marijke Stroucken

3 Marktgroep Digitaal Werken: Uitgangspunt
Digitaal Werken (DW) is een middel om doelen te bereiken maar geen doel op zich

4 Marktgroep Digitaal Werken: Wat gaan we doen?
Algemeen Vanuit de organisatie-ambities en gebaseerd op de bestaande klantsituatie onderzoeken of en zo ja hoe DW kan bijdragen aan de doelen van de organisatie Dit doen we op strategisch, tactisch en operationeel niveau Concreter Ondersteuning / advisering bij visievorming rond DW op proces en inhoud Vertaling van ambities op gebied van DW naar planvorming, projecten en implementaties Projectleiding en –begeleiding bij de transformatie van traditioneel naar digitaal werken Implementaties op gebied van digitalisering

5 Marktgroep Digitaal Werken: Hoe willen we dat doen?
Domeinkennis is het vertrekpunt Walk your talk (zelf het goede voorbeeld geven) Expertise opbouwen: Samenwerkingsverbanden (intern & markt) Zicht krijgen op kennis Ordinabreed Multidisciplinair team (Bedrijfskundig,Veranderkundig, HRM, Techniek / kennis van pakketten, DIV, Huisvesting) Zonodig inkopen van expertise Voldoende volume om serieuze marktpartij te zijn Eigen visie ontwikkelen op DW (Groeimodel) Autoriteit in de markt zijn (symposia, artikelen, boek etc.)

6 Marktgroep Digitaal Werken: Voor wie gaan we dat doen?
Klant: Publieke domein heeft primaire focus Wie er voorbij komt ‘mag ook’ Domein Lijn DIV ICT Aard Rijp <-> Niet Rijp en Content- <-> Procesgedreven

7 Marktgroep Digitaal Werken: Analyse huidige situatie

8 Marktgroep Digitaal Werken: Focus 2007
Op korte termijn: Uitwerken visie tot instrument ‘Groeimodel’ (We moeten een uitgewerkt concept hebben om ons te positioneren) Opstellen multidisciplinaire Toolbox (We moeten middelen hebben om in te zetten) Op orde brengen referenties (We moeten kunnen aantonen dat we kunnen wat we zeggen) Verder stap voor stap 4d denkraam oppakken Inzet stagiair om aantal corvee-taken op te pakken Een boek schrijven vanuit ieders kennisdomein in relatie tot DW Regelmatige Marktgroepbijeenkomsten ‘Verkopen Digitaal Werken’ aan Ordina-accountapparaat

9 DIGITAAL ORDINA N.V. Ringwade 1 Tel: +31 30 6637000 www.ordina.nl
3439 LM Nieuwegein Fax:


Download ppt "Marktgroep Digitaal Werken"

Verwante presentaties


Ads door Google