De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen NSIH Symposium 11/01/2013 Michiel Costers Natacha Viseur Marie-Laurence Lambert Rue.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen NSIH Symposium 11/01/2013 Michiel Costers Natacha Viseur Marie-Laurence Lambert Rue."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen NSIH Symposium 11/01/2013 Michiel Costers Natacha Viseur Marie-Laurence Lambert Rue Juliette Wytsmanstraat 14 | 1050 Brussels | Belgium T +32 2 642 51 11 | F +32 2 642 54 10 | http://www.wiv-isp.be

2 Achtergrond Projet Indicateurs de qualité N Viseur- ML Lambert WIV-ISP 5

3 Wettelijke basis Aanzet werd al gegeven in KB 19/06/2007: Vanaf 1 juli 2007 moeten alle algemene ziekenhuizen deelnemen aan de initiatieven 'Toezicht op de nosocomiale infecties'. Het toezicht heeft eveneens betrekking op de kwaliteitsindicatoren met betrekking tot het ziekenhuishygiënebeleid in de instelling. Projet Indicateurs de qualité N Viseur- ML Lambert WIV-ISP 6

4 Vorderingen van het project Project werd gecoördineerd door WIV-ISP Discussie in een werkgroep van ziekenhuishygiënedeskundigen (verpleegkundigen- en geneesheren-ziekenhuishygiëne en leden van de FOD VVVL) Voorstel van de werkgroep werd voorgelegd aan de regionale platforms voor ziekenhuishygiëne Finale tekst werd opgemaakt op basis van alle opmerkingen en suggesties – werd gevalideerd door het federaal platform Finale tekst werd overgemaakt aan kabinet van Onkelinx Mits groen licht van kabinet set van QI’s implementeren via rondzendbrief naar de acute ziekenhuizen Projet Indicateurs de qualité N Viseur- ML Lambert WIV-ISP 7

5 VIP en transparantie Vlaams Indicatoren Project (VIP) overleg met werkgroep VIP op 21/11 finale tekst FP overgemaakt – werkgroep VIP heeft intentie uitgesproken om beter aan te sluiten bij federaal initiatief Transparantie in de zorg Symposia te Leuven (17/12) en te Brussel (19/12) federaal initiatief kort geschetst – positieve reactie vanwege Test Aankoop, Vlaams Patiëntenforum en LUSS 8 Projet Indicateurs de qualité N Viseur- ML Lambert WIV-ISP

6 Objectieven van de set van kwaliteitsindicatoren Projet Indicateurs de qualité N Viseur- ML Lambert WIV-ISP 9

7 10 Projet Indicateurs de qualité N Viseur- ML Lambert WIV-ISP Wat?Objectief 1 : Impact van het beleid op nationaal niveau evalueren Voor wie? Ziekenhuis Overheid

8 11 Projet Indicateurs de qualité N Viseur- ML Lambert WIV-ISP Wat?Objectief 1 : Impact van het beleid op nationaal niveau evalueren Objectief 2 : Gebruik van de (financiële) middelen, het engagement en de inspanningen van elk ziekenhuis in kaart brengen (Accountability) Voor wie? Ziekenhuis Overheid Ziekenhuis Overheid Publiek

9 12 Projet Indicateurs de qualité N Viseur- ML Lambert WIV-ISP Wat?Objectief 1 : Impact van het beleid op nationaal niveau evalueren Objectief 2 : Gebruik van de (financiële) middelen, het engagement en de inspanningen van elk ziekenhuis in kaart brengen (Accountability) Objectief 3 : Lokale verbetering van de kwaliteit Voor wie? Ziekenhuis Overheid Ziekenhuis Overheid Publiek Ziekenhuis

10 Set van kwaliteitsindicatoren Projet Indicateurs de qualité N Viseur- ML Lambert WIV-ISP 13

11 Objectief 1 RESULTAATINDICATOREN Incidentie MRSA Incidentie kathetergerelateerde septicemieën (hospital wide) PROCESINDICATOREN Verbruik van handalcohol (totaal volume) Naleving van handhygiënvoorschriften of compliance (in kader van tweejaarlijkse campagnes handhygiëne) 14 Projet Indicateurs de qualité N Viseur- ML Lambert WIV-ISP

12 Objectief 1 Geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens Ziekenhuizen worden niet met elkaar vergeleken Niet geschikt om het publiek een betrouwbaar beeld te geven van de kwaliteit van de infectiebeheersing in de verschillende ziekenhuizen => niet openbaar maken 15 Projet Indicateurs de qualité N Viseur- ML Lambert WIV-ISP

13 Objectief 2 Organisatie Algemeen strategisch plan op lange termijn (3-5 jaar) voor ziekenhuishygiëne Aantal vergaderingen van het comité voor ziekenhuishygiëne Jaarlijks actieplan Jaarverslag Verpleegkundigen-ziekenhuishygiëne behoren tot verpleegkundig middenkader Middelen Effectief aantal geneesheren-ziekenhuishygiëne (VTE) Effectief aantal verpleegkundigen-ziekenhuishygiëne (VTE) Referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne Opleidingen gegeven door het ziekenhuishygiëneteam aan het personeel 16 Projet Indicateurs de qualité N Viseur- ML Lambert WIV-ISP

14 Objectief 2 Acties Deelname directie aan vergaderingen van het comité voor ziekenhuishygiëne Deelname ziekenhuishygiëneteam aan vergaderingen van het regionale platform Toezicht op MRSA (lokaal systeem en nationaal toezicht) Toezicht op septicemieën (lokaal systeem en nationaal toezicht) Toezicht op multiresistente gramnegatieve bacteriën (lokaal systeem en nationaal toezicht) Lokaal systeem voor toezicht op - toxinogene Clostridium difficile infecties - infecties in eenheden voor intensieve zorg - postoperatieve wondinfecties - vancomycine-resistente enterokokken - andere infecties of kiemen 17 Projet Indicateurs de qualité N Viseur- ML Lambert WIV-ISP

15 Objectief 2 Acties Systematische interactie (alarmsysteem) tussen laboratorium en ziekenhuishygiëneteam Lokale audit op compliance handhygiëne buiten de nationale campagne Lokale audit van kritieke punten in de zorg (proces) inzake - centrale lijnen - kunstmatige ventilatie - urinewegkatheters - preventie van postoperatieve infecties - andere aspecten van de ziekenhuishygiëne Deelname aan tweejaarlijkse nationale campagne voor handhygiëne Deelname aan tweejaarlijkse puntprevalentiestudie nosocomiale infecties en antibioticagebruik 18 Projet Indicateurs de qualité N Viseur- ML Lambert WIV-ISP

16 Objectief 2 Gegevens worden niet geanonimiseerd of geaggregeerd Ziekenhuizen kunnen onderling vergeleken worden Ziekenhuizen hebben volledige controle over het goede gebruik van de (financiële) middelen, het engagement dat zij tonen en de inspanningen die zij leveren=> openbaar maken 19 Projet Indicateurs de qualité N Viseur- ML Lambert WIV-ISP

17 Objectief 3 Indicatoren worden door het ziekenhuis gekozen in functie van haar doelstellingen en prioriteiten Indicatoren worden opgevolgd binnen concrete verbeter-projecten Gegevens worden door het ziekenhuis zelf gegenereerd en verwerkt Rol van de overheid beperkt zich tot het aanbieden van informatie en nuttige instrumenten 20 Projet Indicateurs de qualité N Viseur- ML Lambert WIV-ISP

18 Collectie en analyse van data Projet Indicateurs de qualité N Viseur- ML Lambert WIV-ISP 21

19 Lastenboek Pilootstudie in enkele ziekenhuizen om de haalbaarheid van de datacollectie te testen Lastenboek Voor elke indicator: definities instructies voor het invullen bewijselementen Projet Indicateurs de qualité N Viseur- ML Lambert WIV-ISP 22

20 23 Projet Indicateurs de qualité N Viseur- ML Lambert WIV-ISP

21 Datacollectie Verplicht voor alle acute ziekenhuizen Ziekenhuizen transfereren data via web-based module naar WIV (beschikbaar vanaf april 2013) Ziekenhuizen houden de bewijselementen ter beschikking (inspectie door regionale instanties) 1x/jaar (eerste maal in juni 2013) Projet Indicateurs de qualité N Viseur- ML Lambert WIV-ISP 24

22 Analyse van data en rapport Data worden geanalyseerd door WIV Resulteert in individuele feedback voor het ziekenhuis (in real time) nationaal rapport (eerste rapport in oktober 2013) 25 Projet Indicateurs de qualité N Viseur- ML Lambert WIV-ISP


Download ppt "Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen NSIH Symposium 11/01/2013 Michiel Costers Natacha Viseur Marie-Laurence Lambert Rue."

Verwante presentaties


Ads door Google