De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Projectmanagement Parade 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Projectmanagement Parade 2009"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Projectmanagement Parade 2009
Niets komt harder aan dan de zachte kant van projecten Met Belbin, Tuckman, Hersey en Blanchard naar blijvend succes voor het team en jezelf. Manon Kok & Etiënne Mommers Versie 1.1 19 mei 2009

2 Welkom Etiënne Mommers Manon Kok Rollen: Projectmanager, adviseur
Natuurlijke leiderschapsstijl: Selling, (overtuigend) Teamrol Belbin: bedrijfsman, voorzitter Manon Kok Rollen: Projectleider van verandering, adviseur, procesbegeleider Natuurlijke leiderschapsstijl: Delegating Teamrol Belbin: brononderzoeker, groepswerker, voorzitter

3 Je leiderschapsstijl - Hersey & Blanchard

4 Oefening 1 Visualisatie
Visualisatie: je laatste teambijeenkomst

5 Oefening 1 Kies je eigen leiderschapsstijl
1) Noteer op het a5 kaartje in enkele steekwoorden: de belangrijkste gedragskenmerken van je team je eigen gedrag 2) Kies uit de vier kaartjes de leiderschapsstijl met het gedrag dat jij vertoont in de situatie die je net voor ogen had.

6 Leiderschapsstijlen Een vastberaden, ambitieuze op de taak gerichte stijl. De leider is betrokken, kostenbewust, resultaatgericht. Er is een vorm van eenrichtingsverkeer, hij geeft concrete opdrachten, let op de voortgang, controleert en stuurt bij en heeft duidelijke regels. Valkuilen: drammerigheid zonder overleg handelen top down communicatie ongeduld verlicht despotisme Een motiverende leider die het machtsverschil zo klein mogelijk maakt en de belangen van project en medewerker weet te verenigen. Hij geeft richting, stimuleert tweerichtingsverkeer, legt besluiten uit, is betrokken bij de medewerker / team, luistert, toont begrip, motiveert en is taakgericht. meegaandheid compromis zoeken waar dat niet wenselijk is te lang wachten met het doorhakken van knopen Legt de nadruk op de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers, schept een veilige sfeer van vertrouwen. Mensen komen op de eerste plaats. Geeft veel ruimte, vindt het belangrijk dat het team achter zijn besluiten staat, wijst op persoonlijke en teamverantwoordelijkheid, heeft een begeleidende rol. Valkuilen: conflictvermijding afhankelijkheid van erkenning. identificeert zich sterk met de medewerkers geeft weinig richting Een zorgvuldige ordelijke leider die verantwoordelijkheid delegeert naar zijn medewerkers. Spreekt procedures af en bewaart een zekere afstand. Luistert, heeft begrip, maar laat het team zelf zijn problemen oplossen. vermijden van betrokkenheid te weinig zijn mening geven sterk op de procedures zitten weinig creativiteit

7 De ontwikkelingsfasen van je team - Tuckman

8 Teamfasen en leiderschapsstijlen
Essentie: Elk team doorloopt een aantal fasen om succesvol te worden Bij elke fase past een meest ‘effectieve’ leiderschapsstijl Forming Storming Norming Performing Teamontwikkeling

9 Introductie teamfasen
Forming: Oriëntatiefase. Ontstaan van het team. Wat je ziet is een groep individuen zonder gemeenschappelijk doel. Storming: Conflictfase. Je ziet subgroepjes ontstaan met elk hun eigen normen en waarden. Er wordt voorzichtig afstemming gezocht over het gezamenlijk teamdoel en de manier waarop dat te bereiken. Norming: Samenwerkingsfase. Je ziet een hecht team dat gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt voor het teamdoel. Het team is trots op zichzelf, tikje arrogant. Heeft daarbij weinig oog voor de omgeving. Performing: Prestatiefase. Net als in vorige fase werkt het team goed samen. Het team gaat nu een relatie aan met de omgeving en staat open voor ideeën van nieuwkomers.

10 Oefening 2 Het gedrag van jouw team
Op de posters in de ruimte staan beschrijvingen van kenmerken van deze teamontwikkelingsfasen. Loop naar de poster die (rechts onderin) matched met de kleur op je kaartje. Jouw leiderschapsgedrag is het meest effectief in deze teamfase. Herken je het gedrag van jouw team? Bespreek met je buurman wat je opvalt en noteer de meest opvallende zaken op je kaartje. Forming Storming Norming Performing Teamontwikkeling

11 Forming Storming Norming Performing
Oefening 3 Wijzig je eigen leiderschapsstijl en help je team naar een volgende fase Ga nu naar de poster met de teamkenmerken van jouw team. Als je al goed staat, blijf je staan. Vorm groepjes van 3 of 4 en bespreek met elkaar: Welk gedrag van de manager is meest effectief is in deze fase en wat betekent dat voor jou? Wat kun je doen om het team naar een volgende fase te helpen? Noteer op je kaartje wat je wijzigt in je eigen gedrag én 2 acties om je team naar de volgende fase te helpen. Forming Storming Norming Performing Teamontwikkeling

12 Van Forming naar Storming
Doel van de interventies: Afstemming over gemeenschappelijk doel én het verbeteren van de communicatie en samenwerking. Leer ze luisteren naar elkaar!! Mogelijke interventies: Medewerkers samen het plan van aanpak laten schrijven (samenwerking is belangrijk én uitwisseling over doel en aanpak). Aftrapsessie met het team (bij keuzes in het te bereiken resultaat, langdurig project, algemenere businessdoelstelling, teamleden die elkaar niet goed kennen) Maak gebruik van interactieve werkvormen om discussie tussen teamleden te vergroten. Forming Storming Norming Performing

13 Van Storming naar Norming
Doel van de interventies: Samenwerking binnen het team verbeteren en constructief omgaan met conflicten binnen het team Mogelijke interventies: Doe een teamoefening over feedback. Laat het team zelf de belangrijkste projectkarakteristieken vaststellen. En laat ze op basis daarvan do’s en don‘ts van feedback bepalen. Vergroot bewustwording van verschillende taken en rollen in het team. Bijvoorbeeld door je team een Belbin test te laten invullen en de resultaten met elkaar te bespreken. Hierdoor ontstaat inzicht in elkaars sterke kanten en meer begrip voor elkaar. Voor de projectmanager levert dit inzicht om taken te verdelen en subteams te maken. Forming Storming Norming Performing

14 Van Norming naar Performing
Doel van de interventies: Meer samenwerking en uitwisseling met de omgeving. Focus brengen op externe relaties, het draagvlak in de organisatie, de terugkoppeling uit de wandelgangen en een eventueel veranderende omgeving. Mogelijke interventies: Op een positieve manier over de omgeving praten. In het team overleg de belangen en bijdrage van de omgeving bespreken. Iemand uit de omgeving met een ander belang in het projectoverleg uitnodigen. Het team vragen zich te verplaatsen in de andere visie. Forming Storming Norming Performing

15 Wat ga jij morgen doen? Noteer achterop je a5 kaartje wat jij morgen gaat doen?

16 Afsluiting Wat heb je vandaag ontdekt?
Eigen leiderschapsstijl Ontwikkelfase van je team Match eigen leiderschapsstijl – ontwikkelfase van je team Wat kun je zelf veranderen? Hoe help je je team naar een volgende fase?

17 Meer weten? Kom naar de stand …… Workshop materialen én literatuurverwijzing te downloaden van

18 Help ik coach teams (Marijke Lingsma & Aty Boers)
Literatuur Help ik coach teams (Marijke Lingsma & Aty Boers) Aan de slag met teamcoaching (Marijke Lingsma) Teamrollen op het werk (R. Meredith Belbin) Teamroles at work (R. Meredith Belbin) Management teams, why they succeed or fail (R. Meredith Belbin) Management of organizational behavior (Paul Hershey & Kenneth Blanchard) Development Sequence in small groups (Bruce Tuckman, 1965) Workshop materiaal te downloaden via


Download ppt "Workshop Projectmanagement Parade 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google