De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Niets komt harder aan dan de zachte kant van projecten Met Belbin, Tuckman, Hersey en Blanchard naar blijvend succes voor het team en jezelf. Workshop.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Niets komt harder aan dan de zachte kant van projecten Met Belbin, Tuckman, Hersey en Blanchard naar blijvend succes voor het team en jezelf. Workshop."— Transcript van de presentatie:

1 Niets komt harder aan dan de zachte kant van projecten Met Belbin, Tuckman, Hersey en Blanchard naar blijvend succes voor het team en jezelf. Workshop Projectmanagement Parade 2009 19 mei 2009 Manon Kok & Etiënne Mommers Versie 1.1

2 2 Welkom Etiënne Mommers  Rollen: Projectmanager, adviseur  Natuurlijke leiderschapsstijl: Selling, (overtuigend)  Teamrol Belbin: bedrijfsman, voorzitter Manon Kok  Rollen: Projectleider van verandering, adviseur, procesbegeleider  Natuurlijke leiderschapsstijl: Delegating  Teamrol Belbin: brononderzoeker, groepswerker, voorzitter

3 Je leiderschapsstijl - Hersey & Blanchard

4 4 Oefening 1 Visualisatie Visualisatie: je laatste teambijeenkomst

5 5 Oefening 1 Kies je eigen leiderschapsstijl 1)Noteer op het a5 kaartje in enkele steekwoorden:  de belangrijkste gedragskenmerken van je team  je eigen gedrag 2)Kies uit de vier kaartjes de leiderschapsstijl met het gedrag dat jij vertoont in de situatie die je net voor ogen had.

6 6 Een vastberaden, ambitieuze op de taak gerichte stijl. De leider is betrokken, kostenbewust, resultaatgericht. Er is een vorm van eenrichtingsverkeer, hij geeft concrete opdrachten, let op de voortgang, controleert en stuurt bij en heeft duidelijke regels. Valkuilen:  drammerigheid  zonder overleg handelen  top down communicatie  ongeduld  verlicht despotisme Een motiverende leider die het machtsverschil zo klein mogelijk maakt en de belangen van project en medewerker weet te verenigen. Hij geeft richting, stimuleert tweerichtingsverkeer, legt besluiten uit, is betrokken bij de medewerker / team, luistert, toont begrip, motiveert en is taakgericht. Valkuilen:  meegaandheid  compromis zoeken waar dat niet wenselijk is  te lang wachten met het doorhakken van knopen Legt de nadruk op de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers, schept een veilige sfeer van vertrouwen. Mensen komen op de eerste plaats. Geeft veel ruimte, vindt het belangrijk dat het team achter zijn besluiten staat, wijst op persoonlijke en teamverantwoordelijkheid, heeft een begeleidende rol. Valkuilen:  conflictvermijding  afhankelijkheid van erkenning.  identificeert zich sterk met de medewerkers  geeft weinig richting Een zorgvuldige ordelijke leider die verantwoordelijkheid delegeert naar zijn medewerkers. Spreekt procedures af en bewaart een zekere afstand. Luistert, heeft begrip, maar laat het team zelf zijn problemen oplossen. Valkuilen:  vermijden van betrokkenheid  te weinig zijn mening geven  sterk op de procedures zitten  weinig creativiteit Leiderschapsstijlen

7 De ontwikkelingsfasen van je team - Tuckman

8 8 Teamfasen en leiderschapsstijlen Essentie:  Elk team doorloopt een aantal fasen om succesvol te worden  Bij elke fase past een meest ‘effectieve’ leiderschapsstijl FormingStormingNormingPerforming Teamontwikkeling

9 9 Introductie teamfasen  Forming: Oriëntatiefase. Ontstaan van het team. Wat je ziet is een groep individuen zonder gemeenschappelijk doel.  Storming: Conflictfase. Je ziet subgroepjes ontstaan met elk hun eigen normen en waarden. Er wordt voorzichtig afstemming gezocht over het gezamenlijk teamdoel en de manier waarop dat te bereiken.  Norming: Samenwerkingsfase. Je ziet een hecht team dat gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt voor het teamdoel. Het team is trots op zichzelf, tikje arrogant. Heeft daarbij weinig oog voor de omgeving.  Performing: Prestatiefase. Net als in vorige fase werkt het team goed samen. Het team gaat nu een relatie aan met de omgeving en staat open voor ideeën van nieuwkomers.

10 10 Oefening 2 Het gedrag van jouw team  Op de posters in de ruimte staan beschrijvingen van kenmerken van deze teamontwikkelingsfasen.  Loop naar de poster die (rechts onderin) matched met de kleur op je kaartje. Jouw leiderschapsgedrag is het meest effectief in deze teamfase.  Herken je het gedrag van jouw team? Bespreek met je buurman wat je opvalt en noteer de meest opvallende zaken op je kaartje. FormingStormingNormingPerforming Teamontwikkeling

11 11 Oefening 3 Wijzig je eigen leiderschapsstijl en help je team naar een volgende fase  Ga nu naar de poster met de teamkenmerken van jouw team. Als je al goed staat, blijf je staan.  Vorm groepjes van 3 of 4 en bespreek met elkaar:  Welk gedrag van de manager is meest effectief is in deze fase en wat betekent dat voor jou?  Wat kun je doen om het team naar een volgende fase te helpen? Noteer op je kaartje wat je wijzigt in je eigen gedrag én 2 acties om je team naar de volgende fase te helpen. FormingStormingNormingPerforming Teamontwikkeling

12 12 Van Forming naar Storming Doel van de interventies:  Afstemming over gemeenschappelijk doel én het verbeteren van de communicatie en samenwerking. Leer ze luisteren naar elkaar!! Mogelijke interventies:  Medewerkers samen het plan van aanpak laten schrijven (samenwerking is belangrijk én uitwisseling over doel en aanpak).  Aftrapsessie met het team (bij keuzes in het te bereiken resultaat, langdurig project, algemenere businessdoelstelling, teamleden die elkaar niet goed kennen)  Maak gebruik van interactieve werkvormen om discussie tussen teamleden te vergroten. FormingStormingNormingPerforming

13 13 Van Storming naar Norming Doel van de interventies:  Samenwerking binnen het team verbeteren en constructief omgaan met conflicten binnen het team Mogelijke interventies:  Doe een teamoefening over feedback. Laat het team zelf de belangrijkste projectkarakteristieken vaststellen. En laat ze op basis daarvan do’s en don‘ts van feedback bepalen.  Vergroot bewustwording van verschillende taken en rollen in het team. Bijvoorbeeld door je team een Belbin test te laten invullen en de resultaten met elkaar te bespreken. Hierdoor ontstaat inzicht in elkaars sterke kanten en meer begrip voor elkaar. Voor de projectmanager levert dit inzicht om taken te verdelen en subteams te maken. FormingStormingNormingPerforming

14 14 Van Norming naar Performing Doel van de interventies:  Meer samenwerking en uitwisseling met de omgeving. Focus brengen op externe relaties, het draagvlak in de organisatie, de terugkoppeling uit de wandelgangen en een eventueel veranderende omgeving. Mogelijke interventies:  Op een positieve manier over de omgeving praten. In het team overleg de belangen en bijdrage van de omgeving bespreken.  Iemand uit de omgeving met een ander belang in het projectoverleg uitnodigen. Het team vragen zich te verplaatsen in de andere visie. FormingStormingNormingPerforming

15 15 Wat ga jij morgen doen?  Noteer achterop je a5 kaartje wat jij morgen gaat doen?

16 16 Afsluiting Wat heb je vandaag ontdekt?  Eigen leiderschapsstijl  Ontwikkelfase van je team  Match eigen leiderschapsstijl – ontwikkelfase van je team  Wat kun je zelf veranderen?  Hoe help je je team naar een volgende fase?

17 17  Meer weten?  Kom naar de stand ……  Workshop materialen én literatuurverwijzing te downloaden van www.novius.nl

18 18 Literatuur  Help ik coach teams (Marijke Lingsma & Aty Boers)  Aan de slag met teamcoaching (Marijke Lingsma)  Teamrollen op het werk (R. Meredith Belbin)  Teamroles at work (R. Meredith Belbin)  Management teams, why they succeed or fail (R. Meredith Belbin)  http://www.12manage.com/methods_blanchard_situational_leadership.html http://www.12manage.com/methods_blanchard_situational_leadership.html  Management of organizational behavior (Paul Hershey & Kenneth Blanchard)  Development Sequence in small groups (Bruce Tuckman, 1965)  Workshop materiaal te downloaden via www.novius.nl


Download ppt "Niets komt harder aan dan de zachte kant van projecten Met Belbin, Tuckman, Hersey en Blanchard naar blijvend succes voor het team en jezelf. Workshop."

Verwante presentaties


Ads door Google