De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Risico-samenleving en verkeersveiligheid Symposium 27 november 2013 door roel in ‘t veld

Verwante presentaties


Presentatie over: "Risico-samenleving en verkeersveiligheid Symposium 27 november 2013 door roel in ‘t veld"— Transcript van de presentatie:

1 Risico-samenleving en verkeersveiligheid Symposium 27 november 2013 door roel in ‘t veld Email: roelintveld@hotmail.com

2 Risico-samenleving Nieuwe risico’s of nieuwe percepties? Creatie van burgers of van overheden? Dynamiek is in ieder geval zelfversterkend Toegenomen complexiteit is niet uitsluitend technologisch van aard maar tevens het gevolg van toegenomen reflexiviteit

3 bestaanszekerheid Risicosamenleving= onwil tot aanvaarding van risico’s of beter van ellende (terwijl “oude”risico’s zichtbaar kleiner worden) Besef van onbeheersbaarheid risico’s,want inherent aan bestaan, is volkswijsheid nummer 1 Politiek overschreeuwt zich zelf als veiligheidsbezorger, en faalt dus systemisch Zekerheid is soms gewenst,lang niet altijd

4 Verantwoordelijkheid voor veiligheid Valt toe aan de staat Heeft andere instellingen t.a.v. creatie van bestaanszekerheid goeddeels verdrongen Misschien nu op de terugtocht in participatiesamenleving Veiligheid is steeds weer goed voor hypes

5 Risicobeleid Overheid voert beleid ten aanzien van risico’s onder tal van namen: van wao tot dijkbewaking Geen samenhangende denkbeelden over aanvaardbaarheid van risico’s Daarom is de politieke dialoog ook niet erg bevredigend

6 Risico’s Traditioneel: risico is kans maal nadelig effect, oftewel kans maal gevaar Beter: risico is een kans van p op gevaar plus een kans van (1-p) op iets moois Avontuur is een welbewust aanvaard risico, omdat het mooie zo mooi is en het gevaar overzienbaar en draaglijk

7 Misleiding Kenschets van risico als kans maal gevaar voedt de misleiding dat risico’s zijn uit te bannen Past bij misleidend idee over veiligheid

8 Bestaand beleid Veel paternalisme in beleid geïnvesteerd (overheid beschermt de burger, of hij dat nu wil of niet) Veel uniformiteit als gevolg Veel diep en blijvend wantrouwen aan de zijde van politici en ambtenaren jegens rationaliteit burgers Begrijpelijk gevolg: verantwoordelijkheidsbesef burgers erodeert Daardoor veel reserveringen nodig; schaarste aan fysieke ruimte bijvoorbeeld intenser

9 Verwaarloosd Aandacht voor vrijwilligheid van risico- aanvaarding Aandacht voor vermijdbaarheid van risico’s Vormgeving van arrangementen met behulp waarvan risico-allocatie mogelijk is

10 Onzekerheid zout in de pap onzekerheid=vrijheid kansen EN gevaren gevaren te ontlopen, dan anticipatie etc. gevaren niet te ontlopen, dan veerkracht vergroten

11 Risico-neutraliteit voorafgaand beeld risiconeutraal, dus nooit naar casino en ook nooit verzekeren, als je rijk genoeg bent mensen hebben een spcifieke risico-attitude per domein, dus en naar casino en verzekeren

12 Veiligheid, ook in verkeer Afhankelijk van architectuur infra Afhankelijk van technologie Hoe voller, hoe veiliger?

13 Verkeersveiligheid Gebaseerd op empathie, dus die versterken Niet streven naar gevaar nul Zwakken beschermen ( door scheiding?) Repressie matigen


Download ppt "Risico-samenleving en verkeersveiligheid Symposium 27 november 2013 door roel in ‘t veld"

Verwante presentaties


Ads door Google