De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afwijkende visuele waarneming bij mensen met Autisme Spectrum Stoornis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afwijkende visuele waarneming bij mensen met Autisme Spectrum Stoornis"— Transcript van de presentatie:

1 Afwijkende visuele waarneming bij mensen met Autisme Spectrum Stoornis
Laurence Frennet 1BaTPa

2 Inhoudstafel Autismespectrumstoornis
Atypische perceptuele vaardigheden Artikel gebaseerd op 2 studies Feedforward-, horizontale en feedback- verbindingen Onderzoek bij mensen met ass Textuur-segregatietaak Homogene-, frame- en stack- stimulus Border dikker laten worden Resultaat

3 Autismespectrumstoornis
Sterk genetisch Neurobiologische ontwikkelingsstoornis Wordt gekenmerkt door afwijkingen in het gedrag Gedragskenmerken kunnen we verdelen in 3 categorieën: Sociale interactie Beperkte communicatieve vaardigheden Stereotype gedragingen

4 Atypische perceptuele vaardigheden
Mensen met ASS hebben ook atypische perceptuele vaardigheden Bv. versterkt waarnemen van details en, daarmee samenhangend, het minder goed waarnemen van globale gehelen Geen vaststaande neurobiologische verklaring

5 Artikel gebaseerd op 2 studies
In twee studies is nagegaan of de balans tussen verschillende neurale interacties verstoord is bij ass van belang voor detail en globale waarneming

6 Feedforward-, horizontale en feedback- verbindingen
Feedforward-verbindingen: Lopen van lage visuele gebieden naar hoge visuele gebieden Zorgt ervoor dat globale, categoriale aspecten (bijvoorbeeld een gezicht) van een visuele scène in kaart worden gebracht. Feedback-verbindingen: Transporteren neurale signalen van de hoge visuele gebieden terug naar de lage visuele gebieden zorgen voor het implementeren van details en het maken van onder- scheid tussen objecten binnen een categorie (welk gezicht). Horizontale-verbindingen: lopen tussen neuronen binnen een bepaald hersengebied

7 Onderzoek bij mensen met ass
Feedforward en feedback-interacties zijn onderzocht bij mensen met ass. Verwacht : disbalans in de relatieve sterkte van de interacties met als gevolg versterkte detailwaarneming Onderzoek: Onderscheiden van figuren van elkaar en van hun achtergrond => figuur-grondscheiding

8 Textuur-segregatietaak
De proefpersonen deden een textuur-segregatietaak met drie verschillende stimuli gemaakt van korte, zwarte lijnelementen, met een specifieke orientatie, op een witte achtergrond Een homogene stimulus Een frame-stimulus Een stack-stimulus

9 Homogene-, frame- en stack- stimulus
Homogene stimulus: alle lijnelementen hebben dezelfde oriëntatie Frame stimulus: Een kader van lijnelementen met een andere oriëntatie dan de lijnen op de achtergrond Stack stimulus: Eenzelfde kader geprojecteerd op een achtergrond, maar nu hebben de lijnen in het kader een andere, derde orïentatie in vergelijking met de lijnen op de achtergrond

10

11 Border dikker laten worden
Een extra manipulatie zorgde voor een parametrisch design. De dikte van de border in frame- en stack-stimuli varieerde in drie stappen Verwacht: moeilijker om frame- van stack-stimuli te onder- scheiden naarmate de borders dikker werden

12 resultaat Proefpersonen met ass konden het frame-stimulu minder goed identificeren dan controleproefpersonen Ass proefpersonen verwarden frame-stimuli met stack- stimuli Reden: het invullen van een extra oppervlak in frame-stimuli mogelijke verklaring voor deze verwarring tussen frame- en stack-stimuli zou tegelijk ook de onderliggende oorzaak van versterkte detailwaarneming kunnen zijn

13 EINDE Vandenbroucke, M. (2008). Afwijkende visuele waarneming bij mensen met Autisme Spectrum Stoornis. Neuropraxis, 12 (5), DOI: /BF


Download ppt "Afwijkende visuele waarneming bij mensen met Autisme Spectrum Stoornis"

Verwante presentaties


Ads door Google