De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kinderen ondersteunen na een schokkende gebeurtenis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kinderen ondersteunen na een schokkende gebeurtenis"— Transcript van de presentatie:

1 Kinderen ondersteunen na een schokkende gebeurtenis
Cathia Coekaerts 0479/ Cathia Coekaerts 0479/

2 'Kinderen ondersteunen na een schokkende gebeurtenis'
Visie Kinderen hebben recht op hun eigen verwerkingsproces. Deze verwerking dient erkend te worden, zonder te minimaliseren of te overroepen Kinderen hebben recht op gepaste opvang minder problemen achteraf Kinderen zijn vooreerst kinderen Cathia Coekaerts 0479/

3 'Kinderen ondersteunen na een schokkende gebeurtenis'
Kinderen verwerken op dezelfde manier als volwassenen. Verschil: kinderen beschikken niet over de vaardigheid om ten volle te begrijpen wat er gebeurt kinderen beschikken niet over de vaardigheden uit te drukken wat ze doormaken Cathia Coekaerts 0479/

4 Kenmerken schokkende gebeurtenis
'Kinderen ondersteunen na een schokkende gebeurtenis' Kenmerken schokkende gebeurtenis Plots en onverwacht Gevoel van machteloosheid Ontwrichting dagelijks leven ‘Krenking’ wereld- en mensbeeld Ontwrichting: vanzelfsprekendheden vallen plots weg. Vertrouwen in zichzelf en de omgeving, de zekerheid van het dagelijks bestaan en het besef van de eigen onkwetsbaarheid gaan abrupt verloren. Wijziging wereld- en mensbeeld: zoiets gebeurde altijd elders. Een ‘gewone’ buurman kan een ‘monster’ zijn. Cathia Coekaerts 0479/

5 Leeftijdsspecifieke reacties
'Kinderen ondersteunen na een schokkende gebeurtenis' Leeftijdsspecifieke reacties Opgelet: De leeftijdsspecifieke reacties zijn niet strikt aan de leeftijden gebonden. Het is afhankelijk van de ontwikkeling van het kind. Cathia Coekaerts 0479/

6 Leeftijdsspecifieke reacties
Baby’s Geen ik-besef waardoor zeer onderhevig aan sferen in zijn omgeving Basisbehoeften: eten, drinken, genegenheid,… Nieuwe hechting is mogelijk – betrouwbaar persoon

7 'Kinderen ondersteunen na een schokkende gebeurtenis'
Peuters Sfeergevoelig Afgaan op reactie ouders Acties gericht op het zoeken naar een beschermende figuur Doodsconcept bestaat niet. Notie van betekenis ‘scheiding’ Ontregeling – verlies interesse in omgeving Slingerbeweging tussen wegkruipen in verdriet & zoeken naar plezier Besef ‘dood zijn’ is anders dan slapen, op reis zijn. Belang van het afscheid nemen van de overledene & van het geven van eerlijke en concrete info. Afgaan op reacties ouders omdat hun mogelijkheden om de gebeurtenis te begrijpen of om om te gaan met nare gevoelens beperkt zijn. Niet goed onder woorden kunnen brengen van wat ze denken en voelen. Kdn jonger dan 3jaar: kan moeilijk begrijpen wat doodgaan echt betekent. Cathia Coekaerts 0479/

8 'Kinderen ondersteunen na een schokkende gebeurtenis'
Kleuters Gevaarlijk situaties; primaire steunfiguren om angst te reduceren Eigen oordeel bij inschatting gevaar wordt belangrijker Meer controle over lichaam en impulsen, wereld proberen te begrijpen Cathia Coekaerts 0479/

9 Na schokkende gebeurtenis: scheidingsangst & extreem bang van vreemden
1 aspect herinneren; te merken in spel & tekeningen Verwerking via spel – herhaling is belangrijk, evt zonder ontwikkeling in het ‘verhaal’ Regressief gedrag, moeilijk inslapen, nachtmerries, algemene rusteloosheid, …

10 'Kinderen ondersteunen na een schokkende gebeurtenis'
Kleuters - doodsconcept: Dood = tijdelijk & omkeerbaar, cfr sprookjes ‘Voor altijd’ & ‘nooit meer’ Opletten voor verbanden tussen bijvoorbeeld ziek zijn/op reis gaan en doodgaan,… Belang van openheid & eerlijkheid Dood = scheiding . Kunnen blijven zoeken naar de overledene en kunnen ontroostbaar zijn Bijvoorbeeld: Gevangenis is geen ziekenhuis Cathia Coekaerts 0479/

11 Verdriet/angst na overlijden = scheidingsangst
Via spel de gebeurtenis/het verlies een plekje geven Verblijf in vertrouwde omgeving & volgen vast ritme is belangrijk Behoefte aan veiligheid, geborgenheid, warmte Antwoorden op vragen

12 Lagere schoolkinderen
'Kinderen ondersteunen na een schokkende gebeurtenis' Lagere schoolkinderen Voor verzorging sterk afhankelijk van omgeving Zelfstandiger & onafhankelijker Leven buiten de school Meer cognitieve, emotionele en gedragsmatige mogelijkheden om te reageren kwetsbaar o.w.v. begrip & tekort aan vaardigheden om ermee om te gaan & kaders om zaken ruimer te plaatsen en te relativeren Levendige fantasie – belang van eerlijke, concrete en volledige informatie want fantasie is vaak erger dan werkelijkheid Cathia Coekaerts 0479/

13 Lagere schoolkinderen
'Kinderen ondersteunen na een schokkende gebeurtenis' Lagere schoolkinderen Magisch denken – verklaringen zoeken Soms: oorzaak bij zichzelf zoeken waardoor mogelijk: schuldgevoelens (vb. ook bij echtscheiding) Naspelen – betrekken vriendjes Mogelijk: gedragsproblemen, verminderde schoolprestaties, concentratie, slecht slapen, ander eetpatroon, psycho-somatische klachten Cathia Coekaerts 0479/

14 Lagere schoolkinderen - doodsconcept
'Kinderen ondersteunen na een schokkende gebeurtenis' Lagere schoolkinderen - doodsconcept Dood is onomkeerbaar Kan hen ook treffen - angst Praten Leren van volwassenen hoe met gevoelens om te gaan Vragen kunnen volwassenen afschrikken Niet altijd een antwoord Afscheid nemen Cathia Coekaerts 0479/

15 Hoe anders reageren kinderen op een schokkende gebeurtenis?
'Kinderen ondersteunen na een schokkende gebeurtenis' Hoe anders reageren kinderen op een schokkende gebeurtenis? Wet van duale gevoelens – kwaliteit om pijn niet in volle intensiteit toe te laten. Is alsof de ernst niet doordringt. Beschermingsmechanisme. Uitstel van verwerking – veiligheid en ruimte in gezin Hevige gevoelens – uitingsmogelijkheden vs grenzen stellen Fantasie – positief en negatief – info is ! Cathia Coekaerts 0479/

16 'Kinderen ondersteunen na een schokkende gebeurtenis'
Regressie – bedplassen, duimzuigen, … verdwijnt vaak vanzelf Kinderen beschermen anderen – gevoelens,… niet delen - uitstel van verwerking is mogelijk Kinderen willen graag voor anderen zorgen – opnemen van taken – ouders mogen niet ‘leunen’ op hun kinderen. Kinderen willen niet bijzonder zijn – consulteer het kind Cathia Coekaerts 0479/

17 Kinderen willen graag iets doen – concrete uiting van gevoelens en gedachten - belang van rituelen.
100 x 100 A-specifieke klachten: psycho-somatische klachten en concentratiemoeilijkheden Uitleven via actie en spel – samen of alleen Schuldgevoelens – rechtmatige en onrechtmatige (magisch denken) Schuldig voelen vs schuld hebben aan …

18 'Kinderen ondersteunen na een schokkende gebeurtenis'
Verwerkingsproces Opgelet: is geen lineair proces. Proces met ups en downs. Schokfase (moment zelf): denken-voelen-doen soms ‘tunnel’effect - details Naschokfase (van enkele uren tot dagen) – geen voorbode voor verdere verwerking Eigenlijke verwerking: afwisseling van vermijding & herbeleving (triggers, spel, nachtmerries,…) Cathia Coekaerts 0479/

19 Opmerkingen De intensiteit van de gevoelens dient te verminderen.
Enkel herbeleven of vermijden is niet ok. Opgepast met berichtgeving in de pers!

20 'Kinderen ondersteunen na een schokkende gebeurtenis'
Verwerkingstaken Opgelet: is geen lineair proces. 1. Realiseren wat er is gebeurd Belang van juiste, volledige informatie en bij een overlijden: afscheid nemen Cathia Coekaerts 0479/

21 2. Voelen van de pijn/emoties Belang van het bespreekbaar stellen en leren uiten van gevoelens, herkenning en erkenning geven, … Voorwaarde: veilige omgeving en zelf durven tonen van je emoties als volwassene

22 'Kinderen ondersteunen na een schokkende gebeurtenis'
3. Zich opnieuw aanpassen aan de omgeving Verder leven met het gemis en de herinneringen Herverdeling taken en functies ‘Herstel’ wereld- en mensbeeld Belangrijk: rituelen, positieve ervaringen en luisteren/praten Cathia Coekaerts 0479/

23 'Kinderen ondersteunen na een schokkende gebeurtenis'
Verdergaan met je leven/het verlies een plaats geven. Angst om de overledene/andere ouder onrecht aan te doen en om andere dierbaren te verliezen. Pas in deze fase kan het kind investeren in nieuwe relaties en de toekomst (bv echtscheidingen – aanvaarden ‘stief’ouder. Besef dat ze de overledene niet zullen vergeten. Cathia Coekaerts 0479/

24 Verwerking: Beïnvloedende factoren
'Kinderen ondersteunen na een schokkende gebeurtenis' Verwerking: Beïnvloedende factoren Aard & duur van de schokkende gebeurtenis Context waarin de ervaring plaatsvindt vb.thuis Rechtstreeks/onrechtstreeks slachtofferschap Ouders al dan niet betrokken bij de schokkende gebeurtenis Cathia Coekaerts 0479/

25 'Kinderen ondersteunen na een schokkende gebeurtenis'
Ontwikkelingsniveau van het kind Persoonlijkheid van het kind vb. intro- vs extravert Persoonlijke geschiedenis en/of gezinsgeschiedenis Opvang na de gebeurtenis + duur ervan Aanwezigheid beschermende factoren Culturele & religieuze invloeden Cathia Coekaerts 0479/

26 Tips voor jezelf als volwassene
Als volwassene heb je ook je eigen gevoelens en die mag je benoemen. Neem voor jezelf voldoende tijd en ruimte en vertel je verhaal tegen een vertrouwenspersoon. Aanvaard dat je als volwassene de emoties van een kind niet kan wegnemen. Je kan het kind wel helpen ermee om te gaan.

27 Tips in de ondersteuning van kinderen
Erken het kind als na(ast)bestaande/’getroffene’ Geef kinderen altijd juiste, concrete en duidelijke informatie. Kinderen weten vaak meer dan je denkt! Pas de informatie aan het begrippenkader en de leeftijd van het kind aan. Nodig het kind uit te vertellen zijn verhaal te doen. Laat het kind weten dat je er voor hem bent.

28 'Kinderen ondersteunen na een schokkende gebeurtenis'
Aanvaard dat een kind hevige reacties kan hebben. Zoek samen met het kind naar manieren om met hevige gevoelens om te gaan. Tracht de structuur zo snel als mogelijk te herstellen. Zorg dat kinderen altijd bij een volwassene terechtkunnen. Vraag aan kinderen wat ze nodig hebben. Let op de verbale en non-verbale signalen van kinderen Cathia Coekaerts 0479/

29 Zorg dat een kind kind kan en mag blijven.
Bereid het kind voor op mogelijke reacties van de omgeving. Hecht belang aan rituelen. Ze zijn belangrijk bij de verwerking van kinderen. Durf de overledenen bij naam te noemen. Respecteer de visie die kinderen hebben van de dood, afscheid nemen, …

30 Dat is helemaal niet waar, want kinderen die voelen net zo goed pijn!
Heel veel grote mensen zeggen dat het voor kinderen nog niet zo veel uitmaakt. Dat is helemaal niet waar, want kinderen die voelen net zo goed pijn! (Carlos, 11 jaar)


Download ppt "Kinderen ondersteunen na een schokkende gebeurtenis"

Verwante presentaties


Ads door Google