De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Confidential Kenniskring Strategie. confidential 2 Belangrijk om te groeien Een Strategie hebben Product- en Service karacteristieken kunnen converteren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Confidential Kenniskring Strategie. confidential 2 Belangrijk om te groeien Een Strategie hebben Product- en Service karacteristieken kunnen converteren."— Transcript van de presentatie:

1 confidential Kenniskring Strategie

2 confidential 2 Belangrijk om te groeien Een Strategie hebben Product- en Service karacteristieken kunnen converteren in verkoopsargumenten (USP’s) Kennis hebben om Internationalisering aan te pakken Competitiviteit kunnen beoordelen door te benchmarken Organisatiestructuur kunnen aanpassen voor groei Kennis hebben van Business Modellen Financieringsmiddelen kennen Business Processen kunnen optimaliseren Competentie Management kunnen organiseren Een Business Cultuur kunnen kweken

3 confidential 3 Doel Om in 6 maand tot een “One Page Strategy” voor de deelnemende KMO’s te komen Waarom? De bedrijven denken te veel korte termijn. De doelstellingen op 3 - 5 jaar zijn meestal niet goed gedefinieerd en de daaruit voorvloeiende business strategie is veel te vaag De bedrijven moeten zich veel meer focusseren. "Indien men niet weet waar men naar toe wil gaan dan kan men er zeker van zijn dat men er nooit zal geraken.

4 confidential 4 Belangrijkheid van een One Page De Strategische Richting moet zichtbaar gemaakt worden voor de hele organisatie zodat iedereen in dezelfde richting gaat werken. Vandaar dat we tot de essentie moeten komen en dit op 1 blad zetten. Daar we slechts 1 blad hebben betekent dit dat we alleen geïnteresseerd zijn in de top prioriteiten en dat visie, missie, doelstellingen en strategie in verstaanbare gecondenseerde vorm moeten weergegeven worden waarin alleen de essentie staat Het zet de neuzen in de zelfde richting Biedt houvast bij dagelijkse activiteiten en stelt een consistente bedrijfsvoering zeker De vooruitgang moet gemeten en zichtbaar worden. De acties voor de uitvoering van de strategie moeten ook zichtbaar gemaakt worden. (Het management agenda) De persoonlijke doelstellingen moeten gedefinieerd worden.

5 confidential Strategische Richting 1. Strategie Diagnose Omgevings Analyse Industrie Analyse Firma Analyse 2. Strategie analyse 4. Strategie beslissing 3. Strategie opties 5. Implementa tie strategie 6. Controle strategie Waar staan we vandaag? Analyse Waar willen we heen? Focus Hoe geraken we daar? Strategie Strategisch DeelTactisch Deel

6 confidential 6 One Page Strategy

7 confidential De lerende netwerken geven aan de KMO’s een inzicht van wat er allemaal mogelijk is en men kan de KMO’s voor de aangereikte concepten enthousiast maken. Dit is nochtans onvoldoende om bepaalde innovatieve ideeën ingevoerd te krijgen binnen de eigen firma. Hiervoor is heel wat meer moeite en kennis nodig. Daarom wordt het methode van innovatieve Kennis Kringen gebruikt om bepaalde thema’s uit te diepen met de hulp van studenten. Hier zeggen we niet wat er mogelijk is maar gaan we met enkele bedrijven de thema’s ook implementeren bij die bedrijven! Door met kleine groepjes te werken +- 5 bedrijven en 5 studenten kan men zeer interactief werken. Waarom Kennis- kringen

8 confidential 8 MOTIVEREND – LAAGDREMPELIG - COMMUNICATIEF Communicatie Tools Website – kennisdatabase Web based nieuwsbrief- link naar een virtuele community Artikels en links die verband houden met strategie kennis One page Studenten FBS Geintegreerde methodologie

9 confidential Uniek project Geïntegreerd concept Bottom-up benadering vanuit de noden en knelpunten. We gebruiken studenten om KMO’s te helpen en om hen ervaring te laten opdoen. Het is geen vrijblijvende oefening voor de studenten daar het telt voor 2 studiepunten (60 – 80 uur werk). De KMO’s moeten punten geven volgens bepaalde criteria. Kennis Kringen maken een zeer gerichte en zeer interactieve aanpak mogelijk. De opgedane kennis wordt verzameld in een kennisdatabank met een daaraan gekoppelde nieuwsbrief die maandelijks de nieuwigheden weergeeft in de kennisdatabank. 9

10 confidential 10 Evaluatie

11 confidential 11 Samenwerking FBS KMO’s hebben meestal te weinig methodische knowhow om analyses te maken. Studenten van een business school kunnen daarbij helpen. – De bedrijven worden begeleid bij de uitvoering van de analyse – Door er een extern iemand er bij te betrekken worden de KMO’s gemotiveerd om er iets aan te doen – De studenten leren hoe bedrijven werken en ze krijgen toegang tot praktisch gerichte cases rond strategievorming. – Tijdens het project kunnen de studenten ook leren van de coach die de kennis kring begeleidt. – De studenten van een business school hebben ook al industrie ervaring (5- 10 jaar) Door studenten te betrekken bij de Kennis Kringen gaat men dus ook aan talent vorming doen en wordt de samenwerking industrie – onderwijs bevorderd.

12 confidential De oefening met de studenten van de FBS onder begeleiding van Prof. Dr. Wim Van Haverbeke beperkt zich tot het strategisch deel en dient als examen voor het vak strategie: 1.Voorbereiding van de oefening – WP1 2.Waar staan we vandaag? (Analyse) – WP2 3.Waar willen we naartoe in 3 tot 5 jaar? (Focus) – WP3 4.Hoe geraken we daar? (Strategie) – WP4 Het tactisch deel gebeurt zonder studenten. (De geïnteresseerde studenten kunnen wel meedoen maar zonder verplichting.) 5.Implementatie van de strategie & meten (Uitvoering) – WP5 6.De One Page Strategy (Synthese) – WP6 Concept

13 confidential Proces Tijdens de voorbereiding wordt de manier van werken uitgelegd en gaat men door de verschillende documenten en tools die nodig zijn om het proces te doorlopen. Het is niet de bedoeling alle tools te gebruiken alleen deze die het meest geschikt zijn voor het bedrijf in kwestie. Er wordt ook nadruk gelegd worden op het feit dat er werk aan beide kanten moet gebeuren. Het is niet de bedoeling dat de studenten alles alleen gaan doen. Er moet een WIN-WIN situatie gecreëerd worden. Tijdens de voorbereidingen van de brainstorm sessies moeten de KMO’s samen met de studenten telkens een synthese maken van 5 slides over de outputs die belangrijk zijn voor de KMO. Tijdens de brainstorm sessies met 5 bedrijven en 5 studenten is het de bedoeling discussies los te weken tussen de bedrijven over de inhoud van de synthese. Hiermee willen we een kruisbestuiving realiseren tussen de bedrijven onderling en tussen de studenten en de bedrijven. Uit de brainstorm sessies moeten conclusies getrokken worden zodat men kan bijsturen.

14 confidential Analyse Stap 1: Strategische Diagnose – Doel: Om de huidige status te bepalen vanwaar we starten. Een evaluatie van de huidige prestatie. – Taken: Analyse van de huidige strategie en historische resultaten. Wat zijn de belangrijkste drijvende krachten van de resultaten, markt grootte en – aandeel enz. – Outputs: Missie, Visie, Strategie, Doelstellingen, Belangrijkste Drijvende Krachten, Strategische Markt Posities, Financiële Prestatie, Profiel van de Firma zoals vandaag gedefinieerd Stap 2: Strategische Analyse – Doel: Om een competitieve analyse en positionering te maken – Taken: Industrie-, omgeving-, en firma analyses. – Outputs: SWOT; Kritische Succes Factoren; Strategische Vaardigheden Audit

15 confidential Focus Stap 3: Genereren van Strategische Opties – Purpose:Welke opties zijn mogelijk voor de firma? – Taken: Tijdens de coaching activiteiten zal het management de verschillende opties moeten formuleren gebaseerd op de voorbereide analysen. – Outputs: Business Opportuniteiten; Competentie Matrix; Competitieve mogelijke Voordelen; Aanvaardbare Scenario’s; Risico Analyse van de verschillende scenario’s

16 confidential Strategie Stap 4: Strategische Beslissing – Doel: In welke richting moet de firma gaan? – Taken: Tijdens de coaching activiteiten zal het management een beslissing moeten nemen welke opties weerhouden moeten worden en of de weerhouden opties voldoen aan de belangrijkste criteria en noden. – Outputs : Middelen Behoefte; Toekomstige Doelen; Herbekijken van vroeger bepaalde Resultaten

17 confidential 17 Concept Strategisch Deel

18 confidential Concept Tactisch Deel

19 confidential Implemen- tatie & meten Stap 5: Implementatie van de strategie – Doel: Hoe gaan we de strategie uitvoeren? – Taken: Welke acties moeten we het volgende jaar uitvoeren? Welke lange termijn acties moeten we uitvoeren? – Outputs: Actie Plan 2014 Stap 6: Controle van de strategie – Doel: De vooruitgang van de implementatie meten – Taken: Hoe gaan we meten? Wat zijn onze objectieven? Hoeveel keer gaan we meten? – Outputs: BBSC (Business Balanced Score Card)

20 confidential Synthese Stap 7: Synthese Doel: De strategische richting moet zichtbaar gemaakt worden voor de hele organisatie zodat iedereen in de zelfde richting gaat werken. Taken: De strategische richting, de enablers voor de strategie, de nodige metingen en actieplan 2011 moet op 1 blad samen gevat worden Outputs : One Page Strategy, Management agenda en Persoonlijke doelstellingen

21 confidential Voorbeeld (1)

22 confidential Voorbeeld (2)

23 confidential Voorbeeld (3)

24 confidential Samenvatting evaluatie van 50 deelnemers

25 confidential Noden gedistilleerd uit 12 strategie studies

26 confidential Mogelijke opstap De Kenniskring van de One Page strategy kan een opstap zijn om deel te nemen aan een andere kennis kring zoals blijkt uit de voorgaande slide.

27 confidential 27 www.transknowledge.be


Download ppt "Confidential Kenniskring Strategie. confidential 2 Belangrijk om te groeien Een Strategie hebben Product- en Service karacteristieken kunnen converteren."

Verwante presentaties


Ads door Google