De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 22 mei | Forum k.ERF | Gasthuissite, Geel Roel Daenen | Coördinator Erfgoeddag VOOR U … D OOR U !

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 22 mei | Forum k.ERF | Gasthuissite, Geel Roel Daenen | Coördinator Erfgoeddag VOOR U … D OOR U !"— Transcript van de presentatie:

1 zondag 22 mei | Forum k.ERF | Gasthuissite, Geel Roel Daenen | Coördinator Erfgoeddag VOOR U … D OOR U !

2 PROGRAMMA Ambiorix, Jules Bertin, 1866, Tongeren 1.Welkom en doelstellingen 2.Rol van de erfgoedcel 3.Zondag 22 april 2012: Helden 4.Vragenmoment

3 1. WELKOM EN DOELSTELLINGEN

4 Waarom Erfgoeddag? (1)

5

6 Waarom Erfgoeddag? (2) Doelstellingen in verband met de sector Het begrip cultureel erfgoed ingang doen vinden bij de brede culturele sector. Cultiveren van: – overleg en samenwerking; – kwalitatieve deelname aan de Erfgoeddag; – het organiseren van kwalitatieve en creatieve activiteiten die verband houden met een vooropgesteld thema; – originaliteit.

7 Waarom Erfgoeddag? (3) Doelstellingen in verband met het publiek Een zo ruim mogelijk publiek op een kwalitatieve manier actief aan Erfgoeddag laten participeren. Zoveel mogelijk mensen informeren over het evenement: – via persaandacht; – door een opvallende promotiecampagne; – door het verzamelen van contact (e-)mailadressen van geïnteresseerden. Zicht krijgen op het profiel van het (niet) in erfgoed geïnteresseerde publiek.

8 Waarom Erfgoeddag? (4) “OK, da’s de theorie. Maar wat zegt u zelf?” (n=159, sector, 2010)

9 Ander, namelijk: -Nieuwe ervaringen opgedaan ivm werken met levende geschiedenis (acteurs die een historisch personage spelen) -Nieuwe publicatie -De activiteit van 'Klasse' vele mensen op de been bracht die interesse hadden in de verschillende locaties -Alle (= heel veel) medewerkers waren tevreden -Wij er zelf ook veel uit geleerd hebben -Het is duidelijk geworden dat verder samenwerken met een rust- en verzorgingstehuis de moeite loont voor beide partijen. -Plaatselijke mensen die we anders niet bereiken, bezorgd om hun eigen 'erfgoed‘ -...er een mooie brochure met blijvende waarde uit is voortgekomen. -de organisatie goed verlopen is -Weinig opkomst maar geïnteresseerd publiek

10 Rozengeur en maneschijn?

11 Ander, namelijk: -het mooie weer? veel communiefeesten, en andere lokale en regionale evenementen... - te veel bezoekers wisten niet dat het die dag erfgoeddag was. Deze bezoekers hadden ons museum dus in normale omstandigheden betalend bezocht. -Het is veel voorbereiding voor één dag activiteit - stad was LEEG in de voormiddag - Er zijn niet meer bezoekers gekomen dan op een normale zondag.

12 En… wat zegt het publiek? (n=353, publiek, 2010)

13 Klant/bezoeker is koning…

14 Andere, namelijk: -er was in de programmabrochure meer beloofd dan ter plaatse geleverd -te weinig en geen verband met het thema -meeste activiteiten met gids te beperkt in uren (14u tot 18u) -soms te ver en slecht aangegeven op kaart. te klein... -je vooraf voor bepaalde evenementen moet inschrijven

15 2. Wat is de rol van de lokale coördinator /erfgoedcel? De lokale coördinator stimuleert verenigingen tot samenwerking: - Over de instellingsgrenzen heen om samen een activiteit of project te realiseren. Want: samenwerken genereert meer middelen, kennis en expertise. Door de handen in elkaar te slaan kan men samen meer verwezenlijken en medewerkers efficiënter inzetten. Daarnaast vormt samenwerking vaak een inspiratiebron. Meer mensen weten meer dan minder…

16 De lokale coördinator kan een netwerk uitbouwen dat ook bij andere activiteiten bijzonder nuttig blijkt. Hij gaat zelf op zoek naar interessant erfgoed dat zich op soms verdoken plaatsen bevindt in instellingen of verenigingen waarvan de zorg voor cultureel erfgoed geen onderdeel uitmaakt van de kerntaak, zoals scholen, ziekenhuizen, (commerciële) bedrijven,… en nodigt deze eventueel uit voor een brainstorm. De lokale coördinator stroomlijnt het lokale programma voor Erfgoeddag en zorgt voor de realisatie van een totaalprogramma. Hij kan leemtes in het programma opvullen en verschillende programma’s op mekaar afstemmen. De lokale coördinator kan zelf eigen activiteiten organiseren voor Erfgoeddag. 2. Wat is de rol van de lokale coördinator /erfgoedcel? (2)

17 De lokale coördinator wijst de deelnemers op de criteria van de Algemene voorwaarden. […] Als er niet aan de criteria van de algemene voorwaarden voldaan wordt, verwittigt de coördinatiecel Erfgoeddag, na het eerste kwaliteitscomité, de lokale coördinator zodat de deelnemende organisatie enkele aanpassingen kan aanbrengen. Een tweede kwaliteitscomité beslist of een activiteit al dan niet opgenomen wordt in het programma van Erfgoeddag. De lokale coördinator kijkt de inschrijvingsformulieren van alle deelnemers van zijn/haar stad of gemeente vanaf 1 oktober na op www.erfgoeddag.be/revisor. Iedere kandidaat-deelnemer kan per post of via de website inschrijven voor Erfgoeddag. De lokale coördinator kan vanaf het najaar met behulp van de website de inschrijvingen opvolgen, nakijken en corrigeren waar nodig. 2. Wat is de rol van de lokale coördinator /erfgoedcel? (3)

18 De lokale coördinator promoot de Erfgoeddag in zijn/haar stad of gemeente. Hij of zij houdt de lokale pers op de hoogte van de activiteiten die tijdens de Erfgoeddag in zijn of haar regio plaatsvinden. De lokale coördinator kan een lokale folder of programmabrochure voor Erfgoeddag uitbrengen en brengt het lokale aanbod zo goed mogelijk in beeld. Aan de start van de voorbereidingen van Erfgoeddag kan de lokale coördinator de plaatselijke (erfgoed)organisaties en verenigingen samenbrengen voor een gezamenlijke brainstorm en overleg. 2. Wat is de rol van de lokale coördinator /erfgoedcel? (4)

19 3. T OELICHTING THEMA ‘H ELDEN ’ “ Held, dappere strijder” – vroegmiddelnederlands woordenboek, 1250 “Een man die door dapperheid uitmunt.” “Een man, uitmuntende door grootsche daden op stoffelijk of op zedelijk gebied, en deswege bewonderd of vereerd: ‘groot man’.” “De man die de hoofdpersoon is van een episch of dramatisch dichtstuk, een romantisch verhaal enz.”, 17 e eeuws. Bron: http://gtb.inl.nlhttp://gtb.inl.nl

20 “2. iemand die niet bang is, die het gevaar niet vreest. […] 3. iemand die lichamelijk sterk is, of die een grote kennis of vaardigheid bezit. 4. iem. die uitmunt door grootse daden. 5. de persoon die het middelpunt van de handeling is in een roman, een toneelstuk, enz. 6. (bij uitbr.) hoofdpersoon, middelpunt.” van Dale, 1999 Wat is een held?

21 Een held (mannelijk) of heldin (vrouwelijk) is een bestaand, fictief of historisch persoon die, wanneer geconfronteerd met gevaar en rampspoed of vanuit een zwakke positie, moed en de bereidheid tot zelfopoffering betoont voor een grotere zaak. Aanvankelijk had dit heldendom vaak te maken met strijd of het uitblinken in iets, maar later werd dit uitgebreid tot een meer algemeen moreel uitblinken. Concrete betekenissen: heros, de nationale held, de socialistische held, de alledaagse held, de persoonlijke held en de antiheld. Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Heldhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Held Wat is een held?

22

23 Maar… wie beslist over dat heldendom?

24 Maar… wie beslist over dat heldendom? “Those who say we are in a time when there are no heroes just don’t know how to look” (Ronald Reagan, 1980)

25

26 Deelnemen? 1.Bezorg ons uw contactgegevens! 2.Inspiratie: brochures, ontmoetingen en website 3.Inschrijven (z elf of via de lokale coördinator) 4.Controle 5.Communicatie 6.Erfgoeddag 2012 7.Evaluatie 8.Erfgoeddag 2013

27 Algemene voorwaarden Link met het thema Gratis! Géén opendeur Op zondag 22 april 2012 tussen 10 en 18 uur

28 Belangrijke data – september t/m december: inschrijvingsperiode – eind december: eerste kwaliteitscomité – januari: lokale coördinator – Eind januari: tweede kwaliteitscomité

29 ?

30 Coördinatie Erfgoeddag p/a FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw T. 02 213 10 60 F. 02 213 10 99 E. info@erfgoeddag.be W. www.erfgoeddag.be vragen naar Roel Daenen of Leen Breyneinfo@erfgoeddag.bewww.erfgoeddag.be


Download ppt "Zondag 22 mei | Forum k.ERF | Gasthuissite, Geel Roel Daenen | Coördinator Erfgoeddag VOOR U … D OOR U !"

Verwante presentaties


Ads door Google