De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Judith Toebast - Specialist landelijke bouwkunst Toekomst voor boerderijen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Judith Toebast - Specialist landelijke bouwkunst Toekomst voor boerderijen."— Transcript van de presentatie:

1 Judith Toebast - Specialist landelijke bouwkunst Toekomst voor boerderijen

2 Inhoud 1.Wat doet de RCE? 2.Wat doet de RCE op het gebied van boerderijen? 3.Toekomst voor boerderijen

3 3 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed -Kennisinstituut - specialisten - overzicht cultuurhistorische waarden in het hele land: jaar geleden tot heden - beheer Monumentenregister, depot kunstcollecties van het Rijk, Nationaal Scheepsarcheologisch Depot, Archis (het centrale archeologische informatiesysteem) - internationale uitwisseling van kennis - archief, bibliotheek en collecties

4 4 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed -Wetten en regelgeving -Onderdeel van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en treedt op namens de staatssecretaris -RCE voert de Monumentenwet uit en verleent subsidies -Meedenken bij MoMo, Wabo

5 5 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed -Aanwijzen van rijksmonumenten -Aanwijzingsprogramma’s -Tips -Afvoeringsaanvragen

6 6 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Wat doen we niet: - vergunning verlenen. Gemeenten verlenen vergunningen. In geval van herbestemming, reconstructie en sloop moet advies gevraagd worden aan de RCE. In andere gevallen op aanvraag.

7 7 Modernisering Monumentenzorg -Cultuurhistorische belangen meewegen in de ruimtelijke ordening (gemeenten moeten in hun bestemmingsplan aangeven wat ze met cultuurhistorie willen, bv geen flat naast een oude boerderij) -Krachtiger en eenvoudiger regels (o.a. vergunningsvrije werkzaamheden,kwaliteitszorg, aanvragen subsidie vereenvoudigen, sneller een vergunning) -Herbestemmen van monumenten die hun functie verliezen (wind- en waterdichtregeling, Nationaal Programma Herbestemming, ondersteuning haalbaarheidsstudie, kennisbank)

8 8 Getallen 9 monumenten op werelderfgoedlijst rijksmonumentnummers, rijksmonumenten 430 stads- en dorpsgezichten 1000 provinciale monumenten gemeentelijke monumenten

9 9 RCE en boerderijen -Beheren van de collectie van Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek: talloze foto’s en tekeningen van boerderijen en collecties van boerderij-onderzoekers. In collectie RCE zijn ook veel foto’s van boerderijen aanwezig -Bibliotheek met boerderijboeken -Adviseren van herbestemmings-, sloop of reconstructieplannen van boerderijen. Ook vooroverleg in vroeg stadium -Uitgeven van brochures: Toekomst voor boerderijen -Kennisinstituut: vragen beantwoorden, meewerken aan publicaties, projecten -Netwerkfunctie: Agrarisch Erfgoed Nederland, Boerderijenstichtingen, Boerderij & Landschap

10 10 RCE en boerderijen (2) -Organiseren platform agrarisch erfgoed 2x per jaar -Meedenken in projecten (bv Krimp)

11 11 Getallen Na woonhuizen de grootste categorie rijksmonumenten In 1940 nog boerderijen In 2001 nog boerderijen van vóór boerderijen als rijksmonument  7% van totale boerderijenbestand Aankomende jaar stoppen boeren met hun bedrijf, 38% van de boeren in historische boerderij (2001)  historische boerderijen verliezen agrarische functie Brabant was in 2001 de provincie met de meeste verdwenen of onoordeelkundig verbouwde boerderijen (40% de afgelopen 15 jaar) Brabant: 700 boerderijen als rijksmonument

12 12 Getallen (2) Gemeente Oirschot heeft 197 rijksmonumenten waarvan 35 boerderijen 143 gemeentelijke monumenten waarvan 45 boerderijen

13 13 Toekomst voor boerderijen

14 14


Download ppt "Judith Toebast - Specialist landelijke bouwkunst Toekomst voor boerderijen."

Verwante presentaties


Ads door Google